از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و حقّا که ما بسیاری از جن و انس را ( گویی ) برای دوزخ آفریده ایم ، زیرا که دل ها دارند ولی ( حقایق را ) بدان نمی فهمند ، و چشم ها دارند ولی بدان ( به عبرت ) نمی نگرند و گوش ها دارند ولی بدان ( معارف حقّه را ) نمی شنوند آنها مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند ( زیرا با داشتن استعداد رشد و تکامل ، به راه باطل می روند ) و آنها همان غافلانند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : متن اشکال دارد.
2) جعفری : و حقّا که بر وسعت جهنم افزودیم از جن و انسی که (خصوصیات بد ذکر شده را دارند)
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
به یقین ، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم آنها دلها [ عقلها ] یی دارند که با آن ( اندیشه نمی کنند ، و ) نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند آنها همچون چهارپایانند بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند ( چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت ، باز هم گمراهند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم دل ها دارند که با آن فهم نمی کنند چشم ها دارند که با آن نمی بینند گوش ها دارند که با آن نمی شنوند ایشان چون چارپایانند بلکه آنان گمراه ترند ایشان همانانند غفلت زدگان [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و محققا بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدیم ، چه آنکه آنها را دلهایی است بی ادراک و معرفت ، و دیده هایی بی نور و بصیرت ، و گوشهایی ناشنوای حقیقت ، آنها مانند چهارپایانند بلکه بسی گمراه ترند ، آنها همان مردمی هستند که غافل اند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و در حقیقت ، بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم. [ چرا که ] دلهایی دارند که با آن [ حقایق را ] دریافت نمی کنند ، و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند ، و گوشهایی دارند که با آنها نمی شنوند. آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند. [ آری ، ] آنها همان غافل ماندگانند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و قطعاً بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم ، چرا که آنان را دل هایی است که به آنها حقیقت را درنمی یابند و دیدگانی دارند که به آنها آیات حق را نمی بینند و برایشان گوش هایی است که به آنها سخن حق را نمی شنوند . آنان همانند دام ها هستند بلکه از آنها گمراه ترند . آنانند بی خبران . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و مسلماً بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [ زیرا ] آنان را دل هایی است که به وسیله آن [ معارف الهی را ] در نمی یابند ، و چشمانی است که توسط آن [ حقایق و نشانه های حق را ] نمی بینند ، و گوش هایی است که به وسیله آن [ سخن خدا و پیامبران را ] نمی شنوند ، آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند اینانند که بی خبر و غافل [ ازمعارف و آیات خدای ] اند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. ils ont des coeurs, mais ne comprennent pas. ils ont des yeux, mais ne voient pas. ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. tels sont les insouciants [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
نهادیم بهر جهنم کنار
ز جن و ز انس عده ای بیشمار
که دلهایشان هست بی درک و فهم
ندارند از فکرت و هوش سهم
همه دیده ها کور و هم پرده پوش
نه هرگز نیوشند چیزی به گوش
همه لال و کورند و غرق وحل
چو انعام باشند بل هم اضل
که آن مردمان جملگی جاهلند
ز معنای انسانیت غافلند
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جابر حاتم زادي - محمد کاظم معزی
و همانا بیافریدیم برای دوزخ بسیاری از پری و آدمی را آنان را است دلهائی که درنیابند بدانها و آنان را است دیدگانی که نبینند بدانها و آنان را است گوشهائی که نشنوند بدانها آنانند مانند دامها بلکه گمراه‌تر آنانند ناآگاهان‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم السادات خطيبي - ترجمه راهنما
و همانا بسیارى از جنّ و انس را که آفریده ایم سرانجام [بر اثر عصیان ]به جهنّم مى روند آنان قلب هایى دارند که با آنها نمى فهمند، و چشم هایى دارند که با آنها نمى بینند، و گوش هایى دارند که با آنها نمى شنوند، اینان مانند دامهایند، بلکه گمراه ترند. اینان همان غافلانند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم محراب بگي - ابوالفضل بهرام پور
همانا بسیاری از جنیان و ادمیان را { گویی} برای دوزخ افریده ایم، { زیرا } دل هایی دارند که با آن فهم نمی کنندو چشم هایی دارند که با آن نمی بینند، و گوش هایی دارند که با آن نمی شنوند. آن ها چون چهار پایانند بلکه گمراه ترند، هم اینانند غافلان. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه خرمشاهی
و به راستى بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریده‏ایم (چرا که‏) دلهایى دارند که با آن در نمى ‏یابند، و دیدگانى دارند که با آن نمى‏بینند، و گوشهایى دارند که با آن نمى ‏شنوند، اینان همچون چارپایانند، بلکه گمراه‏ترند، اینانند که غافلند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  زهرا قرباني پشت مشهدي - مجتبوی
و هر آینه بسیاری از پریان و آدمیان را برای دوزخ بیافریدیم. – سرانجامشان به دوزخ می رسد -، زیرا دلهایی دارند که به آن حق را در نمی یابند و چشمهایی دارند که به آن حق را نمی بینند و گوشهایی دارند که به آن حق را نمی شنوند. اینان بسیار چارپایانند بلکه گمراه ترند، آنان همان غافلانند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
بى‏تردید گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریده‏ایم، آن ها دل هایى دارند بى‏ادراک و چشمانى که با آن نمى‏بینند و گوش هایى که با آن نمى‏شنوند، آنان مانند چارپایانند حتى گمراه‏تر آنان همان غافلانند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
و همانا جهنم را براى بسیارى از جنّ و انس آفریدیم، براى آنها دلهایى است که با آن نمى‏فهمند و براى آنها چشمانى است که با آن نمى‏بیننند و براى آنها گوشهایى است که با آن نمى‏شنوند آنان چون چارپایانند بلکه آنها گمراهترند. آنان همان غافلان هستند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد محمد جعفري - تدبر شخصی
و حقّا که بر وسعت جهنم افزودیم از جن و انسی که دل ها دارند ولی بدان نمی فهمند ، و چشم ها دارند ولی بدان نمی نگرند و گوش ها دارند ولی بدان نمی شنوند آنها مانند چهارپایانند بلکه بی اثرتر (در امور هستی) و آنها همان غافلانند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : کلمه" ذرء" به معناى آفریدن است‏. ترجمه صحیح ابتدا آیه به این صورت است که: و حقّا گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم‏ زیرا....
2) جعفری : ذَرَأَ : ظاهر ساخت ، بسیار کرد
توضیح : ایجاد به شیوه اختراع است ، و گویا معنای اصلیش ظهور بوده

ذَرَأَ : ذَرْءاً [ذرأ] اللّهُ الخَلْقَ: خداوند مخلوقات را آفرید
- الشی ءَ: آن چیز را بسیار کرد
- الأرضَ: زمین را تخم پاشى کرد
- ذَرَأ شَعْرُهُ: سفیدى موى سر او آغاز شد

بنابر قول المنار، کاربردهای "ذرء" نشان میدهد که مفهوم اساسی
این ریشه پراکندن، پخش کردن، تفریق و تکثیر است
بررسی واژه »ذَرَأ« در قرآن و متون مقدس یهودی-مسیحی / پژوهشنامۀ ادیان، سال41 ،شمارۀ 28 ،پاییزوزمستان 4911
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده‌ایم. آنها عقل دارند، ولی با آن حقایق را درک نمی‌کنند و چشم دارند، اما واقعیت‌ها را نمی‌بینند و گوش دارند، اما سخن حق را نمی‌شنوند. اینان مانند چهارپایان و بلکه از آنها گمراه‌تر هستند و از حقایق هستی غافلند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
و بطور قطع بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم آنان داراى قلب هائى یعنى عقل هائى هستند که به واسطۀ آنها در نمى یابند و داراى چشم هائى مى باشند که (طریق هدایت را) بوسیلۀ آنها نمى بینند و داراى گوشهائى هستند که (سخن حق را) به واسطۀ آنها نمى شنوند ایشانند که نظیر چهارپایانند، بلکه گمراه ترند ایشانند که غافل مى باشند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.