از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
همانا پروردگار شما خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید ( در مدتی مساوی با شش روز یا شش شبانه روز ، یا شش دوران ) ، آن گاه بر تخت ( تدبیر جهان هستی ) سلطه و استیلا یافت. شب را ( پرده وار ) بر روز می پوشاند به گونه ای که شب پیوسته روز را می طلبد و روز هم همواره شب را می جوید و خورشید و ماه و ستارگان را در حالی که ( میان جوّ غیر متناهی ) مسخّر و رام فرمان او هستند بیافرید. آگاه باش که آفرینش و فرمان ( نافذ در همه آفریده ها ) از آن اوست ثابت و دائم و پربرکت است خداوند که پروردگار جهانیان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : با سلام
به نظر من با توجه به تحقیقات بعمل آمده و برای جلوگیری از بروز و رفع شبهات ، 6 دوره مناسبتر است همانطور که در سوره مبارکه اعلی مراحل 6 گانه فوق ذکر گردیده و از نظر علمی نیز قابل فهم می باشد . مثلاً دوره اول خلق دنیا است که از نظر علمی مهبانگ ( بیگ بنگ ) نامیده می شود
2) : با سلام......نظریه علمی مهبانگ ثابت نشده است.....و نیز واژه روز خود معنای دوره را می دهد و کماینکه در قطبین روز به حدود 6 ماه می رسد!
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
پروردگار شما ، خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز [ شش دوران ] آفرید سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت با ( پرده تاریک ) شب ، روز را می پوشاند و شب به دنبال روز ، به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید ، که مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر ( جهان ) ، از آن او ( و به فرمان او ) ست! پر برکت ( و زوال ناپذیر ) است خداوندی که پروردگار جهانیان است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
پروردگار شما خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش ( و مقام تدبیر امر اشیاء ) بر آمد ، شب را با روز می پوشاند در حالی که روز ، شتابان شب را می جوید و ( نیز ) خورشید و ماه و ستارگان را بیافرید در حالی که رام فرمان اویند ، هان! از آن او است آفرینش و امر ، پر برکت است پروردگار جهانیان . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز خلق کرد ، آن گاه بر عرش ( فرمانروایی ) قرار گرفت ، روز را به پرده شب ( و به عکس ) در پوشاند که با شتاب در پی آن پوید ، و نیز خورشید و ماه و ستارگان را مسخّر فرمان خود آفرید. آگاه باشید که ملک آفرینش خاص خداست و حکم نافذ فرمان اوست ، بس منزه و بلند مرتبه است خدای یکتا که پروردگار عالمیان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
در حقیقت ، پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش [ جهانداری ] استیلا یافت. روز را به شب- که شتابان آن را می طلبد- می پوشاند ، و [ نیز ] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده اند [ پدید آورد ] . آگاه باش که [ عالم ] خلق و امر از آنِ اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
به یقین ، پروردگار شما که امورتان را تدبیر می کند خداست ، همان که آسمان ها و زمین را در شش دوره و مرحله بیافرید ، وانگهی بر تخت فرمانروایی عالم استیلا یافت . روز را به وسیله شب که شتابان آن را می طلبد ، می پوشاند . و اوست که خورشید و ماه و ستارگان را ـ که همه به فرمان او رام گشته اند ـ پدید آورده است . آگاه باشید که آفرینش موجودات و تدبیر امور آنها کار اوست . پرخیر و برکت است خدا که پروردگار همه جهان هاست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
به یقین پروردگار شما خداست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید ، سپس بر تخت [ فرمانروایی و تدبیر امور آفرینش ] چیره و مسلط شد ، شب را در حالی که همواره با شتابْ روز را می جوید بر روز می پوشاند ، و خورشید و ماه و ستارگان را که مُسخّر فرمان اویند [ پدید آورد ] آگاه باشید که آفریدن و فرمان [ نافذ نسبت به همه موجودات ] مخصوص اوست همیشه سودمند و با برکت است ، پروردگار عالمیان. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
همانا، پروردگار شما خداوند ( یکتا) ست، ( خدایی) که آسمان ها و زمین را در شش روز بیافرید، پس از آن عالم ملکوت را سامان داد . روز را به وسیله شب که شتابان آن را مى طلبد، مى پوشاند. و مهر و ماه و ستارگان به فرمان او رام گشته اند . آگاه باشید که آفرینش موجودات و تدبیر امور آنها مختص اوست. پروردگار عالمیان ، سرشار ازخیر و برکت است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
پروردگار شما اللّه است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. پس به عرش پرداخت. شب را در روز مى‌پوشاند و روز شتابان آن را مى‌طلبد. و آفتاب و ماه و ستارگان مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمانروایى. خدا آن پروردگار جهانیان به غایت بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
همانا خدای شما آن خدا ست
که نیلی سپهر و زمین زو بجا ست
زمین و سماوات را آفرید
به شش روزشان کرد جمله پدید
پس آنگاه بر عرش پرداختی
به حکمت چنین عرش را ساختی
بپوشاند بر روز ، از شب نقاب
که پوید بدنبال آن با شتاب
خور و ماه و اختر یکایک ز پی
مسخر بگشتند بر امر وی
هر آنچه به خلقت بود برقرار
بدانید کان هست از کردگار
خداوند سبحان نکو آفرید
همه عالم از صنع او شد پدید
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
همانا پروردگار شما کسى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید، سپس [ملکوتش کامل شد و] بر عرش استیلاء یافت، شب را به روز [و روز را به شب‌] -که آن را شتابان مى‌جویدمى‌پوشاند، و خورشید و ماه و ستارگان را [آفرید] که رام شده فرمان اویند، بدانید که خلق و امر او راست، بزرگا خداوندا که پروردگار جهانیان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » صفارزاده
پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و زمین را در شش روز [شش دوران ] آفرید سپس به تدبیر جهان هستى پرداخت با (پرده تاریک) شب، روز را مى پوشاند و شب به دنبال روز، به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید، که مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر (جهان)، از آن او (و به فرمان او) ست! پر برکت (و زوال ناپذیر) است خداوندى که پروردگار جهانیان است! [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
همانا پروردگار شما خداوندی است که آفرید آسمانها و زمین را در شش روز سپس پرداخت به عرش می‌پوشاند (فرامی گیرد) شب را به روز که در پی آن است به شتاب و مهر و ماه و ستارگان مسخّرند به فرمانش همانا او راست آفرینش و امر بزرگ است خداوند پروردگار جهانیان‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
پروردگار شما الله است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید پس به عرش ، پرداخت شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد وآفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمانروایی خدا آن پروردگار جهانیان به غایت بزرگ است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه مجتبوی
همانا پروردگارتان خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز- شش دوره- بیافرید سپس بر عرش- در مقام استیلا و تدبیر امور جهان- برآمد شب را به روز مى‏پوشاند که شتابان در پى آن است، و خورشید و ماه و ستارگان را [بیافرید] در حالى که رام فرمان اویند آگاه باشید که آفریدن و فرمان ویژه اوست. بس بزرگ و بزرگوار- یا با برکت در آفرینش خویش- است خداى، پروردگار جهانیان. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه بهرام پور
همانا پروردگار شما آن خدایى است که آسمان‏ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش استیلا یافت. روز را به شب مى‏پوشاند که شتابان از پى آن است، و خورشید و ماه و ستارگان را [آفرید] که مسخّر فرمان او هستند. آگاه باش که خلق و امر از آن اوست. پاینده است خداوند که پروردگار جهانیان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
54. Surely your Lord is Allah, Who created the heavens and the earth in six periods of time, and He is firm in power; He throws the veil of night over the day, which it pursues incessantly; and (He created) the sun and the moon and the stars, made subservient by His command; surely His is the creation and the command; blessed is Allah, the Lord of the worlds.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi "'istawâ" sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers!

Traduction 2
Votre Seigneur, c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi "istawa" sur le Tròne. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'Univers !

Traduction 3
Votre Seigneur, c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi «istawa» sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'Univers !

Traduction 4
Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi «istawa» sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. [Il a créé] le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers! [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Euer Herr ist Gott, der Himmel und Erde in sechs Tagen geschaffen und sich daraufhin auf dem Thron zurechtgesetzt hat (um die Welt zu regieren). Er läکt die Nacht über den Tag kommen, wobei sie ihn eilends (einzuholen) sucht. Und (er hat) die Sonne, den Mond und die Sterne (geschaffen) und sie dabei durch seinen Befehl in den Dienst (der Menschen) gestellt. Steht nicht ihm (allein) die Erschaffung (der Welt) und der Befehl (über sie) zu? Gott, der Herr der Menschen in aller Welt ist voller Segen.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بي تا سادات شريفي
پروردگار شما خدایى است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش (و مقام تدبیر امر اشیاء) بر آمد، شب را با روز مى پوشاند در حالى که روز، شتابان شب را مى جوید و (نیز) خورشید و ماه و ستارگان را بیافرید در حالى که رام فرمان اویند، هان ! از آن او است آفرینش و امر، پر برکت است پروردگار جهانیان [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : منبع ترجمه، ترجمه المیزان می‌باشد.
لطفا منبع ترجمه خود را ذکر نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده منصوره خادم - ترجمه نوبری
54- در حقیقت پروردگار شما خداوندى است که آسمانها و زمین را در مدت شش روز خلق نمود (شبانه روز بعد از خلقت زمین و آسمان به وجود آمده قید مدت در آیه شریفه براى تعیین زمان تدریجى مى‏باشد) بعد از آن به عرش (تخت) غالب و مسلط گردید به شب روز را ملحق کرده در حالى که روز شب را در نهایت سرعت طلب کرده درک مى‏کند، آفتاب و ماه و ستارگان در تحت قدرت الهى مسخر بوده هر قسم حکمت الهى اقتضا کند به همان قسم جارى مى‏شوند اى طایفه انسان خبردار باشید خلق شدن جمیع اشیاء و تصرف در هر امر مخصوص خداوند تعالى مى‏باشد، خداوند تعالى تربیت دهنده عالمیان، خداوندى است که داراى خیر و برکت کثیر است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
همانا پروردگار شما خداست؛ همان که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید که به فرمان او رام هستند. آگاه باشید که آفرینش و فرمان از آن اوست. مبارک است خدا که پروردگار جهانیان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : آفرین
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
بی تردید پروردگار شما خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و سپس بر فراز عرش، به تدبیر و اداره‌ی جهان هستی پرداخت. او روز را با پرده‌ی شب که شتابان در پیِ آن است می‌پوشاند و خورشید و ماه و ستارگان را رامِ فرمان خویش آفرید. بدانید که آفرینش و تدبیر جهان از آنِ او و به دست اوست. مرحبا به خداوند پر خیر و برکت که پروردگار جهانیان است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.