از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
کَأَنَّهُمْ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم کأن»
یَوْمَ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
یَرَوْنَها «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
لَمْ «حرف جزم»
یَلْبَثُوا «فعل مضارع مجزوم به حذف نون» «(و)فاعل»«خبرکأنمحذوف»
إِلاَّ «حرف استثناء»
عَشِیَّةً «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
أَوْ «حرف عطف»
ضُحاها «معطوف، تابع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
کَأَنَّ : حرف مشبه بالفعل
هُمْ : اسم کانّ
یَوْمَ : مفعول فیه (ظرف)
یَرَوْنَ : فعل مضارع و فاعل هو مستتر
ها : مفعول به و جمله مضاف الیه (یوم)
لَمْ : حرف جحد و انکار، جزم
یَلْبَثُوا : فعل مضارع و فاعله واو ( خبر کانّ)
إِلاّ : کلمه استثنا
عَشِیَّةً : مفعول فیه
أَوْ : حرف عطف
ضُحا : معطوف
ها : مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.