از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(کلاانها تذکره ):(چنین مکن ، همانا این قرآن یک تذکر و پند است ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
کلاّ:(این ردع است از معاتبه)یعنى منزجر شو از ترش روئى و اعراض و محترز شو از اقبال به اغنیا و اعراض از فقرا.و این اشعار است به آنکه‏[جایز نیست‏]مثل این را در زمان مستقبل به جاى آرند.إِنَّهٰا تَذْکِرَةٌ:بدرستى که‏ آیات قرآنى پندى است مر خلقان را.یعنى واجب است متّعظ شدن و عمل به‏
موجب آن. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - تأکید خداوند بر ضرورت ترک ترش رویى با اندرز خواهان; هر چند آنان، جسمى معلول داشته و از طبقات اشراف نباشند.

کلاّ

کلمه «کلاّ» براى ممنوع ساختن و ردّ مطالبى است که پیش از گفتن این کلمه، مطرح شده بود.

2 - آیات قرآن، راهنما و مایه غفلت زدایى و زمینه پندگیرى و عبرت

کلاّ إنّها تذکرة

مراد از ضمیر در «إنّها»، آیات قرآن است که با توجّه به بیان اوصاف آنها در آیات بعد، تصریح به مرجع ضمیر لزومى نداشته است. «تذکرة» اعم از «دلالت» (راهنمایى) و «اماره» (نشانه) است و به هر چیزى که با آن تذکّر حاصل شود، اطلاق مى گردد (مفردات راغب). «تذکیر» (مرادف تذکرة) به معناى موعظه کردن و «ذکرى» (اسم مصدر آن) به معناى عبرت است (قاموس); بنابراین مراد از «تذکره» بودن قرآن، راهنمایى، موعظه کردن و مایه عبرت بودن آن است.

3 - شایستگى قرآن براى تذکّر و ارشاد همه مردم، دلیل لزوم پرهیز از منحصر ساختن مجالس آموزش آن به قشرى خاص

فأنت له تصدّى ... فأنت عنه تلهّى . کلاّ إنّها تذکرة [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیر هدایت
[11- 12] ارزشهاى وحى و جاهلیت ماده از دور زمان با یکدیگر در مبارزه‏اند، و صلح و سازش با باطل براى به دست آوردن پیروان بیشتر روا نیست بدان سبب که حکمت وحى ضبط ماده است، پس چون نسبت به آن خاضع شود، دیگر براى دوام رسالت موجبى وجود ندارد، و بنا بر این فرستاده خدا به اشخاص جز از دیدگاه رسالت خویش نگاه نمى‏کند.

کَلَّا- نه چنین است.»

پس ثروت حیثیت و اعتبارى باطل دارد.

إِنَّها تَذْکِرَةٌ- این سخن پندى است.»

آیات خدا وسیله یادآورى و پندگرفتنى براى مردمان است، و اختلاف‏مردمان با یکدیگر به اندازه استجابت و قبول وحى ایشان است.

فَمَنْ شاءَ ذَکَرَهُ- پس هر که خواهد آن را یاد کند و به یاد دارد.»

خرد و عقل اصل انسان است مگر نه این است که به وسیله آن از دیگر موجودات زنده تمایز پیدا مى‏کند، و با آن خداوند متعال او را بر بسیارى از آفریده‏هاى خود ترجیح مى‏نهد و اکرام مى‏کند؟! گاه عقل در خواب غفلت غوطه‏ور مى‏شود و صاحب آن سودى از عقل خود به دست نمى‏آورد، و آیات قرآن فرا مى‏رسد و او را از خواب غفلت بیدار مى‏کند. آیا این نیکوتر است یا مقدارى درهم و دینار؟

البته عقل ... ثروت به هر اندازه بزرگ و کلان باشد، عقل از آن گرانبهاتر و برتر است چه ثروت جز به عقل حاصل نمى‏شود، و چون عقل به کمال نرسیده باشد، ثروت و مال بیش از آن که مایه رساندن مالک خود به سودى باشد، به او زیان مى‏رساند، و گاه ثروت وسیله‏اى براى استقرار پسماندگى و فقر و گسترش فساد و انتشار پستى و رذیلت مى‏شود، در صورتى که عقل انسان را در راه به دست آوردن ثروتى سودمند مى‏اندازد، و در عین حال سبب افزایش دیگر وسایل خوشبختى همچون اخلاق عالى و آزادى و آرامش و صلح است.

قصد از تذکره و پند آن نیست که مردم به آن هدایت شوند، حتى اگر خواستار آن نباشند این کار بدون خواست خود انسان صورت اتمام نمى‏پذیرد، و به همین سبب خداى متعال آزادى انسان را اصلى ثابت در شریعت خود و در سنتهاى حاکم بر آفریدگان قرار داده و حتى ایمان آوردن به آن را منوط به اراده انسان دانسته و به هیچ اکراهى براى پذیرفتن آن فرمان نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - کتاب تدبر در قران - استادصبوحی
دراین آیه با کلمه کلا آنچه را که قبل از این ذکرشد و تذکر ویادآوری صورت گرفت وپیامبر را مخاطب قرار داد و آنچه اتفاق افتاده بود را به تصویر کشید ردع می کند یعنی میفرماید تصدی نمودن به آنکس که مستغنی است و تلهی نسبت به کسی که طالب است وبا تمام وجود سعی مینماید که هدایت پذیر باشد هرگز نباید اینگونه باشد. همانا آن یعنی قران کریم وسیله ای است برای تذکر و گویی خداوند خواسته یادآوری نماید که این قران مقام و شآنش بالاتر واجلّ ازاینست که مصروف افراد مستغنی شود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مهدي صادقي حصار - برگرفته از تفسیر قرآن مهر -دکتر محمد علی رضایی اصفهانی -جلد 10- ص -291-292
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کریم در آیات یازدهم تا شانزدهم سوره عبس به بیدارگری و عظمت قرآن و آزادی انتخاب انسان اشاره می کند و می فرماید:
هر گز چنین نیست ( که روش تو اینگونه باشد)، در حقیقت، آن (آیات) یادآوری است . و هرکس بخواهد آن را بیاد آورد. در حالی که این آیات در کتاب ارجمند . بلند مرتبه پاکیزه در دستان سفیران و (نویسندگان) ارجمندان نیکوکار (است).
نکته ها و اشاره ها: 1. آیات قرآن تذکر و بیدار باش است برای کسانی که بخواهند بیدار شوند . از پندهای قرآن استفاده کنند . آری قرآن کتابی روشنگر و بیدار گر برای همه انسان ها و نسل ها ست. صدجهان تازه در آیات اوست عصر ها پیچیده در آنات اوست
2. انسان در انتخاب راه آزاد است ، یعنی اگر بخواهد از قرآن پند می گیرد و راه صحیح را انتخاب می کند ، اما اگر نخواهد بیدار شود ، کسی نمی تواند او را به زور بیدار و هدایت کند.3. در این آیات چند ویژگی مهم قرآن یادآوری شده است :
الف) قرآن در صحیفه ها و لوح هایی ارجمند نوشته شده است ، یعنی قبل از نزول بر پیامبر (ص) در الواحی ارزشمند نوشته شده بود.
ب)نوشته های قرآن، والا و پاک اند و دست نااهلان و تحریفگران بدان ها نمی رسد.
ج) نوشته های قرآن به دست سفیرانی گرامی و نیکوکار سپرده شده اند ، که آن را با احترام حمل می کنند.
4. مقصود از سفیران ارجمند نیکوکاری که قرآن را حمل می کنند ، همان فرشتگان الهی و سفیران وحی یا کاتبان وحی هستند.
5. از امام صادق (ع) روایت شده است: حافظان قرآن ، که بدان عمل می کنند ،با سفیران ارجمند و نیکوکار (قرآن) همراه اند.
از این حدیث استفاده می شود: دانشمندان قرآنی (حافظان و مفسرانی که از قرآن محافظت و بدان عمل می کنند )،کاری شبیه فرشتگان و سفیران وحی انجام می دهند و در ردیف آنان هستند.
6. فرشتگان حامل وحی افراد گرامی هستند،چون درپیشگاه خدا مقام بلندی دارند و نیز افراد نیکوکاری هستند، چون دستورات خدا را عمل می کنند و حامل وحی اویند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.