از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  و ما صاحبکم بمجنون» عطف به کجاست - مسعود ورزيده

– «و ما صاحبکم بمجنون» عطف به کجاست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره تکویر گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : واو در این ایه واو استیناف است که برای آغاز جمله می آید منه واو عطف
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  توضیح خروج از نظم طبیعی - مسعود ورزيده
– در التحقیق بیان شده است که انکدار یعنی خروج از خلوص و صفا و تکویر یعنی خروج از نظم طبیعی، در این مورد توضیح دهید.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره تکویر گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : یعنی نظم طبیعی در قیامت به هم میریزد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ترجمه قرآن - محمدمهدي شهمرادي
چرا در آیه اول با وجود اینکه فعل بصورت "ماضی مجهول" آمده، اما در همه ترجمه ها بصورت مضارع با مضمون مستقبل آمده است؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره تکویر گوینده : محمدمهدی شهمرادی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : وقتی اذا بر سر فعل ماضی بیاید و مضمون آن نیز رویداد حتمی الوقوع (مانند قیامت) باشد فعل معنای مضارع می دهد
از این جهت ماضی آورده می شود که حتمی الوقوع بودن را برساند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.