از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر در قرآن کریم
19) تنوین در رسول کریم تنوین تعظیم است
برای بیان عظمت آن رسول ( فرستاده ) که جبرئیل است بکار رفته است [ نظرات / امتیازها ]