از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(مطاع ثم امین ):(و فرمانش برای سایر فرشتگان مطاع است )در ادامه می فرماید: سوگند به ستارگان ثابتی که در روز پنهان می شوند و سیاره هایی که در مغرب خود، غروب می کنند و قسم به شب وقتی که رو می آورد و وقتی که می رود و قسم به صبح آنزمان که می دمد و این نوعی تشبیه است که خداوند صبح را درهنگام طلوع به کسی تشبیه کرده که بعد از اعمال دشواری که انجام داده نفس عمیقی می کشد تا استراحت کند، سپس به عنوان جواب قسم می فرماید: همانا این قرآن ،گفتاررسول گرامی پروردگار، جبرئیل امین است ، یعنی جبرئیل است که کلام خدا را به رسول اکرم ص وحی می کند و جبرئیل را با 6 صفت توصیف می کند :1) رسول ، 2)کریم ، 3)ذی قوت ، یعنی دارای شدت و قوت ، 4)عند ذی العرش مکین ،یعنی دارای مقام و منزلت در نزد خدای صاحب عرش ، 5)مطاع ، یعنی فرشته ای که ملائکه دیگر زیردست و تحت فرمان او هستند، 6) امین ، یعنی در رساندن وحی ورسالت ، خیانت و دخل و تصرفی نمی کند و نیز آن را فراموش نمی نماید.بعضی مفسران این صفات را در باره رسولخدا ص دانسته اند، اما این معنا باآیات بعدی‌ سازگار نیست‌. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - فرمان هاى جبرئیل، تخلف ناپذیر است و کسى از اطاعت او سرپیچى نمى کند.

مطاع

2 - جبرئیل در ابلاغ قرآن به پیامبر(ص)، تنها نبود و مأمورانى فرمان پذیر در اختیار داشت.

لقول رسول ... مطاع

3 - هر آنچه در سیطره عرش خداوند است (تمام هستى)، به فرمان جبرئیل گردن مى نهد.

عند ذى العرش مکین . مطاع

مقید نشدن «مطاع» به طائفه اى خاص و نیز توصیف خداوند به «ذى العرش» در بیان جایگاه ویژه جبرئیل نزد او، گویاى آن است که فرمان روایى جبرئیل بر تمام عرشیان و در نتیجه تمام هستى، فراگیر است.

4 - جبرئیل در پیشگاه خداوند، فرشته اى امین و به دور از خیانت در انجام دادن رسالت هاى خویش

ثَمّ أمین

«ثَمَّ» اسمى است که براى اشاره به مکان دور یا با عظمت به کار مى رود. و در آیه شریفه، اشاره به مکانى است که «عند ذى العرش» بر آن دلالت داشت.

5 - جبرئیل در ابلاغ قرآن به پیامبر(ص)، امانت دارى قابل اعتماد و به دور از هرگونه دخل و تصرف در آن بود.

إنّه لقول رسول ... أمین

6 - قرآن در مرحله نزول بر پیامبر(ص)، از هرگونه تحریف، افزودن و کاستن مصون بوده است.

إنّه لقول رسول ... ثَمّ أمین

7 - توجّه به شرافت جبرئیل و نیرومندى، منزلت الهى، فرمان روایى بى چون و چرا و امانت دارى او، زمینه ساز باور به سلامت قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به پیامبر(ص)

إنّه لقول رسول کریم . ذى قوّة عند ذى العرش مکین . مطاع ثَمّ أمین
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[21] مُطاع‌ٍ ثَم‌َّ أَمِین‌ٍ‌-‌ فرمانروا و ‌در‌ جایگاه‌ ‌خود‌ امین‌ ‌است‌.»‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ مأمور اداره‌ کردن‌ ملأ اعلی‌ قرار داده‌ و بنا ‌بر‌ ‌اینکه‌ ‌در‌ ‌آن‌ جا فرمان‌ ‌او‌ ‌را‌ می‌برند، و ‌به‌ همین‌ گونه‌ امین‌ ‌است‌ و ‌اگر‌ امین‌ نمی‌بود ‌اینکه‌ کار بزرگ‌ ‌بر‌ عهده‌ ‌او‌ قرار نمی‌گرفت‌، و ‌از‌ نشانه‌های‌ امانت‌ ‌او‌‌-‌ ‌علیه‌ ‌السلام‌‌-‌ یکی‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌در‌ هیچ‌ چیز نافرمانی‌ نکرده‌، و چگونه‌ می‌تواند چنین‌ ‌باشد‌ ‌در‌ صورتی‌ ‌که‌ ‌از‌ جمله‌ کسانی‌ ‌است‌ ‌که‌ پروردگار درباره‌ ‌او‌ چنین‌ گفته‌ ‌است‌: لا یَسبِقُونَه‌ُ بِالقَول‌ِ وَ هُم‌ بِأَمرِه‌ِ یَعمَلُون‌َ.«15»

شاید ‌در‌ ‌اینکه‌ تأکید ردّی‌ ‌بر‌ گفته‌ ‌آن‌ کسان‌ بوده‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌به‌ گمان‌ ‌ایشان‌ فرشتگان‌ دختران‌ خدایند، و بنا ‌بر‌ ‌اینکه‌ ‌در‌ مقابل‌ کارهایی‌ ‌که‌ انجام‌ می‌دهند مسئولیتی‌ ندارند، و ‌اینکه‌ اعتقاد اعراب‌ جاهلی‌ پیش‌ ‌از‌ اسلام‌ ‌بود‌ ‌که‌ فرشتگان‌ ‌را‌ شفیعان‌ ‌خود‌ ‌در‌ نزد ‌خدا‌ تصور می‌کردند، و ریشه‌ پرستیدن‌ بتان‌ ‌ایشان‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ رمزی‌ ‌از‌ فرشتگان‌ تصور می‌کردند، ‌از‌ همین‌ اعتقاد برخاسته‌ ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران - استاد صبوحی
( آن فرشته که حامل وحی است ) فرمانش در نزد دیگر فرشتگان نافذ است و مورد اطاعت است و امانتدار هم هست
مطاع ، یعنی فرشته ای که ملائکه دیگر زیردست و تحت فرمان او هستند، و امین ، یعنی در رساندن وحی ورسالت ، خیانت و دخل و تصرفی نمی کند و نیز آن را فراموش نمی نماید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.