از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای «علیین»
18) «عِلّیّین» جمع «عِلِّى» به معناى درجات و مراتب بلند تا بى‏نهایت است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مراد از کتاب ابرار
18) مراد از کتاب ابرار، سرنوشت نیکان در قیامت است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اَبرار گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «مرقوم»
20) «مرقوم» یعنى مشخص و نشان‏دار به گونه‏اى که با سایر نوشته‏ها اشتباه نمى‏شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «ارائک»
23) «ارائک» جمع «اریکة» به معناى تختى است که زینت شده و براى آرمیدن مهیاست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «ارائک»
23) «ارائک» جمع «اریکة» به معناى تختى است که زینت شده و براى آرمیدن مهیاست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «نضره» و «نعیم»
24) «نَضرة» به معناى زیبایى و خرّمى و «نعیم» به معناى نعمت فراوان است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مراتب پذیرایی در بهشت
25) پذیرایى در بهشت، مراتب و درجاتى دارد:
براى گروهى «یسقون» و براى گروهى دیگر «سقاهم ربّهم» ( انسان/21) یعنى بعضى با واسطه و بعضى بى‏واسطه الطاف را دریافت مى‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «رَحیق»
25) «رَحیق» به معناى شراب خالص است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مراد از «مسک»
26) بعضى گفته‏اند که مراد از مسک در «ختامه مسک»، ظرف شراب مُهر شده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «تنافس»
26) «تنافس» یا از «نفیس» است، یعنى دو نفر براى به دست آوردن یک شى‏ء نفیس تلاش مى‏کنند و یا از «نفس» است، یعنى دو نفر براى به دست آوردن چیزى، آخرین نفس خود را به کار برده و تلاش مى‏کنند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 419 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نوشیدنی ابرار در بهشت
27) مقرّبان از تسنیم مى‏نوشند، ولى ابرار از نوشیدنى که با تسنیم مخلوط شده، خواهند نوشید. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اَبرار گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  انواع نوشیدنی‌های بهشتی
27) نوشیدنى‏هاى بهشتى انواعى دارد: بعضى در نهرها جارى است: «انهار من ماء، انهار من لبن، انهار من خمر، انهار من عسل» (محمّد/15) بعضى در ظرف‏هاى مُهر شده است: «ختامه مسک» (مطففین/26) و بعضى از آسمانِ بهشت یا از طبقات بالاى آن فرو مى‏ریزد که همان تسنیم است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  «تسنیم»، نوشیدنی مخصوص پیامبر و اهل بیت (علیهم‌السلام)
27) امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: تسنیم، بهترین نوشیدنى بهشت است و مخصوص پیامبر و اهل بیت اوست و از بالا مى‏ریزد و در منزل‏هاى آنان جارى است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 420 قالب : روایی موضوع اصلی : بهشت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  محافظت از نامه عمل محسنان - نيره تقي زاده فايند
18) نامه عمل نیکوکاران، در دیوانى تغییرناپذیر و جایگاهى رفیع، (علّیّین)، بایگانى و حفاظت مى شود.

إنّ کتـب الأبرار لفى علّیّین

«علّیّین» گرچه به لفظ جمع آمده است; ولى به قرینه «کتاب مرقوم» و ضمیر مفرد در «یشهده المقرّبون»، معناى مفرد دارد. لسان العرب از ابو اسحاق نقل کرده است: چون «علّیّین» در لفظ به صورت جمع است، اِعراب جمع دارد. برخى از اهل لغت، آن را جمع «عِلّىّ» و به معناى سلسله مراتب رفیع تا بى نهایت مى دانند. (مقاییس اللغة) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : محسنین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  آثار ذکر فرجام محسنان - نيره تقي زاده فايند
18) توجّه به فرجام ارجمند نیکوکاران، بازدارنده انسان از کم فروشى و بى توجهى به حضور یافتن در نزد خداوند

ویل للمطفّفین ... یوم یقوم الناس لربّ العـلمین ... کلاّ إنّ کتـب الأبرار لفى علّیّین
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : اطاعت صحیح- پیروی صحیح گوینده : نیره تقی زاده فایند
  جایگاه نامه عمل محسنان - نيره تقي زاده فايند
19) جایگاه نامه هاى عمل نیکوکاران، داراى ویژگى هایى فراتر از حد بیان است.

و ما أدریک ما علّیّون [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  نقش علیین - نيره تقي زاده فايند
20) نامه هاى عمل نیکوکاران در دیوان جامع (علّیّین)، با یک دیگر مشتبه نخواهد شد.

کتـب مرقوم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : محسنین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  نگرانى - نيره تقي زاده فايند
23) نیکوکارى، مایه رفع نگرانى و آسودگى خاطر در آخرت است.

على الأرائک ینظرون [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : آخرت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  بهشتیان - نيره تقي زاده فايند
23) نیکوکاران در قیامت، بر تخت هاى تزیین شده آرمیده و به تماشاى منظره ها خواهند پرداخت.

على الأرائک ینظرون

«أریکة» (مفرد «أرائک») به تختى گفته مى شود که تزیین یافته و در خیمه یا خانه اى نهاده شود. هم چنین به جایگاه آرمیدن و لمیدن ـ اعم از تخت، یا تخت عروس و یا تخت خواب ـ اطلاق مى شود. (قاموس) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان در قیامت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  زیبایى صورت ابرار - نيره تقي زاده فايند
24) تلألؤ نور و زیبایى در رخسار نیکوکاران بر اثر نعمت هاى آخرت، بر هر بیننده اى آشکار و مشهود است.

تعرف فى وجوههم نضرة النعیم

«تعرف»، خطاب به نوع است و هر مخاطبى را شامل مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : نیکی- احسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  دعوتهاى خدا - نيره تقي زاده فايند
25) خداوند، انسان ها را به تلاش براى ربودن پاداش هاى آخرت از یکدیگر، دعوت و ترغیب کرده است.

و فى ذلک فلیتنافس المتنـفسون

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : باقیات صالحات گوینده : نیره تقی زاده فایند
  تسنیم؛برترین شراب بهشتی - زينب افراونده
25) چشمه تسنیم، چشمه ای است که سبب بالا بردن و ارتفاع می شود. شاید این نام گذاری از این نظر باشد که مقربان با نوشیدن آن به مقام قرب الهی و فنا در نور حق نزدیک و نزدیکتر می شوند. در تفسیر قمی آمده است که" برترین شراب اهل بهشت،( نوشیدنی خاصی است که) از بالا (همچون آبشاری) به سوی آنها می آید و آن چشمه ای است که مقربان از آن می نوشند و مقربان همان آل محمّدند... آنها تسنیم را به طور خالص می نوشند و دیگران ممزوج(با شراب طهور)." آری، این چشمه، هم از نظر مکانی جایگاه بلندی دارد و از آنجا سرا زیر می گردد و هم از نظر تأثیر معنوی، روح را در جذبه ای بسیار بلند و نشئه ای فوق العاده روحانی فرو می برد و به مقام قرب الهی می رساند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : پیام قرآن، ج6،ص249 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : زینب افراونده
  ابرار و مقربان کیانند ؟ - ليلا حسين زاده
22) در آیات قرآن مجید کرارا سخن از ابرار و مقربان و مقامات و پاداشهاى عظیم آنها به میان آمده ، تا آنجا که طبق آیه 193 سوره آل عمران اولو الالباب ( صاحبان اندیشه‏هاى قوى ) تقاضا مى‏کنند که پایان زندگیشان با ابرار باشد و توفنا مع الابرار .
و در آیات سوره دهر نیز پاداشهاى بسیار مهمى براى آنها ذکر شده است ( دهر آیه 5 تا 22).
و در آیه 13 سوره انفطار و آیات مورد بحث ( سوره مطففین ) نیز مکرر از الطاف الهى نسبت به آنها یاد شده.
ابرار چنانکه قبلا نیز گفته‏ایم جمع بر آنهائى هستند که روحى وسیع و همتى بلند و اعتقاد و عملى نیک دارند ، و مقربان داراى قرب مقامى در درگاه خدا مى‏باشند و ظاهرا نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است ، یعنى همه مقربان از ابرارند ، ولى همه ابرار در سلک مقربان نیستند .
در حدیثى از امام مجتبى (علیه‏السلام‏) مى‏خوانیم : کلما فى کتاب الله عز و جل من قوله ان الابرار فو الله ما اراد به الا على بن ابى طالب و فاطمة و انا و الحسین (علیه‏السلام‏) : هر جا در قرآن مجید ان الابرار آمده به خدا سوگند منظور پروردگار از آن على بن ابى طالب و فاطمه و من و حسین است.
بدون شک خمسه طیبه آن پنج نور مقدس از روشنترین مصداق روشن ابرار و مقربانند ، و چنانکه در تفسیر سوره دهر گفتیم این سوره عمدتا به امیر مؤمنان على (علیه‏السلام‏) و فاطمه و حسن و حسین اشاره مى‏کند و هیجده آیه از آن بحث از فضائل آنها است هر چند نزول آیات در باره آنها مانع از عمومیت و گسترش مفهوم آیات نیست .
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : اَبرار گوینده : لیلا حسین زاده
  شرابهاى بهشتى! - مسعود ورزيده
25) از آیات مختلف قرآن به خوبى استفاده مى‏شود که در بهشت انواع شرابهاى طهور با نامها و کیفیتهاى متنوع وجود دارد که از هر جهت با شرابهاى آلوده دنیا متفاوت است ، اینها عقل را مى‏زداید ، جنون مى‏آفریند ، منشا عداوت و خونریزى و فساد مى‏شود ، بد بو و بد طعم و آلوده است ، ولى آنها عقل و نشاط و عشق مى‏آفریند ، خوشبو و معطر و پاک است ، و کسانى که از آن مى‏نوشند در نشئه‏اى روحانى و توصیف ناپذیر فرو مى‏روند ، که دو نوع آن در این سوره آمده است : رحیق مختوم و تسنیم و انواع دیگرش در سوره دهر ، و سایر سوره‏هاى قرآن ذکر شده که هر کدام را در جاى خود شرح داده‏ایم .
جالب اینکه : در روایات متعددى این شراب بهشتى پاداش کسانى ذکر شده که از شراب آلوده دنیا چشم بپوشند ، و تشنه‏کامان را سیراب کنند ، و آتش اندوه را در دل مؤمنان خاموش سازند.
پیغمبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) به على (علیه‏السلام‏) فرمود : یا على من ترک الخمر لله سقاه
الله من الرحیق المختوم : اى على کسى که خمر و شراب را به خاطر خدا ترک گوید خداوند او را از شراب زلال دربسته مهر شده بهشتى سیراب مى‏کند.
و جالبتر اینکه در حدیث دیگرى از همان حضرت (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) آمده است که حتى اگر شراب دنیا را براى غیر خدا نیز ترک گوید خداوند او را از این شراب طهور مى‏نوشاند ، على (علیه‏السلام‏) مى‏گوید : عرض کردم براى غیر خدا ؟ فرمود : آرى ! کسى که براى حفظ جان خود نیز از شراب دنیا چشم بپوشد خدا او را از رحیق مختوم سیراب مى‏کند.
آرى این گروه که شراب را براى حفظ سلامتخود ترک مى‏کنند در حقیقت از اولوالالبابند ، و همانگونه که از آیه 193 آل عمران استفاده مى‏شود اولو الالباب نیز در زمره ابرارند که از شرابهاى طهور بهشتى بهره‏مند مى‏شوند.
و در حدیثى از على بن الحسین (علیهماالسلام‏) آمده است : من سقى مؤمنا من ظماء سقاه الله من الرحیق المختوم : کسى که شخص مؤمن تشنه‏اى را سیراب کند خدا او را از رحیق مختوم سیراب خواهد کرد.
و در حدیث دیگرى آمده است : من صام لله فى یوم صائف سقاه الله من الظما من الرحیق المختوم : کسى که در روز گرم تابستان روزه بدارد خداوند او را از تشنگى قیامت با رحیق مختوم سیراب مى‏کند .

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : مسعود ورزیده
  ثُمَّ یُقالُ هذَا الَّذی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ - عليرضا يعقوبي سورکي
18) نامه عمل نیکوکاران، در دیوانى تغییرناپذیر و جایگاهى رفیع، (علّیّین)، بایگانى و حفاظت مى شود.
عِلّیّین» جمع «عِلِّى» به معناى درجات و مراتب بلند تا بى‏نهایت است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : اَبرار گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  کِتابَ الْأَبْرارِ - عليرضا يعقوبي سورکي
18) کتاب الأبرار» صحیفه اى است که در آن اعمال نیکوکاران ثبت شده است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : لغوی موضوع اصلی : اَبرار گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  ما أَدْراکَ ما عِلِّیُّونَ - عليرضا يعقوبي سورکي
19) جایگاه و مراتب و درجات ابرار که علیون است آنقدر باعظمت و متعالی است که قابل درک نیست . [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : اَبرار گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  کِتابٌ مَرْقُومٌ - عليرضا يعقوبي سورکي
20) مرقوم همراه با کتاب که مقصود از کتاب امر محتوم باشد به معنای رقم خورده و مشخص شده است
لذا این ترکیب سرنوشت حتمی و قطعی را اشاره میکند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : لغوی موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  نکته - نويد چاليک
19)
در این گونه خطابها بحث استفهام انکاری است و باا این گونه بیان قصد بزرگ بودن مسئله عنوانی را خدای متعال دارد، البته در دیگر سوره های قران گاهی با تاکید بیشتری حتی خدای متعال از استفهام انکاری استفاده کرده است، در سوره نبا در سوره انفطار در سوره تکاثر، که با تکرار میخواهد به تکفر ما عمق ببخشد که بیشتر فکر کنید که در پی این بیان حقیقتی است، حقیقتی که یا اتفاق افتاده و یا در اینده اتفاق خواهد افتاد که البته بیشتر این گونه تکرارها در رابطه با قیامت عنوان شده، باور حقیقت بودن ایاتی که میخوانیم میتواند دریچه های از معرفت را به روی انسان مومن بگشاید، پس اگر با چشم حقیقت ببین به تفکر در این ایات پرداختیم ان وقت به معنای ایات نزدیک تر هستیم، انشالله. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : اطلاعات شخصی قالب : روایی موضوع اصلی : اَبرار گوینده : نوید چالیک