از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «سجین»
7) «سجّین» از «سِجْن» به معناى زندان و وزنِ فِعّیل براى مبالغه است: زندان ابد و سخت. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 415 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای کلمه «مرقوم»
9) «مرقوم» از «رقم»، به معناى خط درست و مشخص است، به گونه‏اى که با دیگر نوشته‏ها اشتباه نشود. بنابراین، «کتاب مرقوم» یعنى سرنوشت فاجران، کاملاً مشخص و معیّن است و آنان گرفتار زندانِ همیشگى در دوزخ‏اند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 415 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مراد از «دین»
11) مراد از «دین» در آیات مربوط به قیامت، جزاست. «یکذّبون بیوم الدّین» همان گونه که در سوره حمد، آیه «مالک یوم الدین» به معناى مالک روز جزاست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 415 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای کلمه «أثیم»
12) «أثیم» از «اِثم» به کسى گویند که در گناه فرو رفته باشد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 415 قالب : لغوی موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  کم فروش یا قیامت را باور ندارد یا جزای کم فروشی را
10) جمله «ویل یومئذ للمکذّبین» را دو گونه مى‏توان تفسیر کرد:
الف: واى به کم فروشى که سرنوشتش به تکذیب قیامت مى‏انجامد.
ب: واى به کسانى که کیفر کم فروشان در قیامت را باور ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : تفسیری موضوع اصلی : منکرین معاد گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تأثیر لقمه‏ى حلال و حرام در تربیت و روح انسان
10) در تاریخ عاشورا مى‏خوانیم که امام حسین‏ (علیه‌السلام) چندین مرتبه لشگر یزید را موعظه کرد و از آنان اقرار گرفت که مگر من فرزند فاطمه دختر پیامبر شما نیستم، مگر حلالى را حرام یا حرامى را حلال کرده‏ام؟ مگر شما با هزاران نامه از من دعوت نکردید؟ و... در پایان فرمود: «قد مُلئت بطونکم من الحرام» شکم‏هاى شما از حرام پر شده و دیگر سخن حق در روح شما اثرى ندارد.

امروزه هیچ یک از دانشکده‏هاى علوم تربیتى و روانشناسى دنیا، سخنى از تأثیر لقمه‏ى حلال و حرام در تربیت و روح انسان مطرح نمى‏کنند و دانشمندان شرق و غرب عالم از تأثیر تغذیه بر تربیت غافلند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : تربیت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای کلمه «اساطیر»
13) «اساطیر» جمع «اسطورة» به معناى افسانه است که مطالب زیبا و دل‏نشین دارد ولى واقعیّت ندارد و بافته ذهن و خیال داستان سرایان است. «اساطیر الاولین» یعنى آنکه پیشینیان افسانه‏ها را ساخته‏اند و پیامبر آنها را بازگو مى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 416 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «رین»
14) «رَین» به معناى زنگار است که بر اجناس قیمتى مى‏نشیند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 417 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  گناه آلوده کننده قلب
14) امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: هیچ بنده‏اى نیست مگر آنکه قلبش سفید است. با انجام هر گناه، در آن سفیدى نقطه‏ى سیاهى پدید مى‏آید و اگر توبه کند، آن سیاهى محو مى‏شود و اگر اصرار بر گناه کند، سیاهى توسعه یافته و تمام سفیدى قلب را فرامى‏گیرد و دیگر انسان به خیر و سعادت برنمى‏گردد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 417 قالب : روایی موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اثر گناه بر انسان
14) امام باقر (علیه‌السلام) مى‏فرماید: هرگاه گناه بر انسان غالب شود، امیدى به رستگارى او نخواهد بود و این است معناى «کلا بل ران على قلوبهم»

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 417 قالب : روایی موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  محرومیت از پاداش الهی
15) امام رضا (علیه‌السلام) فرمود: مراد از «انّهم عن ربّهم یومئذ لمحجوبون» آن است که از پاداش خداوند محرومند وگرنه خداوند مکان ندارد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 418 قالب : روایی موضوع اصلی : پاداش گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  رابطه مکذبین و کم فروشان - محمد سجاد ابراهيمي
12) این آیه می گوید که کم فروشان یکی از مصادیق مکذبین هستند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر شخصی قالب : تفسیری موضوع اصلی : مکذبین گوینده : محمد سجاد ابراهیمی
  جهنم - نيره تقي زاده فايند
11) تکذیب قیامت و کیفر و پاداش الهى، مایه گرفتارى به عذاب جهنم است.

ویل یومئذ للمکذّبین . الذین یکذّبون بیوم الدین [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : منکرین معاد گوینده : نیره تقی زاده فایند
  کم فروشى - نيره تقي زاده فايند
11) کم فروشى و گناه پیشگى، تکذیب عملى کیفرهاى اخروى است.

ویل للمطفّفین ... کلاّإنّ کتـب الفجّار ... الذین یکذّبون بیوم الدین

کم فروشى، زمینه ساز آلودگى به گناه و گناه زمینه ساز تکذیب قیامت است.

ویل للمطفّفین ... کلاّإنّ کتـب الفجّار ... الذین یکذّبون بیوم الدین

ترتیب آیات، ممکن است برخاسته از ترتیب پیدایش اوصاف ذکر شده در آن باشد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : کم فروشی گوینده : نیره تقی زاده فایند
  طغیانگران در جهنم - نيره تقي زاده فايند
12) طغیان گران و گناه کاران، در قیامت به جهنم و عذاب الهى گرفتار خواهند شد.

ویل یومئذ للمکذّبین ... و ما یکذّب به إلاّکلّ معتد أثیم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  حدودخدا - نيره تقي زاده فايند
12) آلودگى به گناه و شکستن حریم قوانین و وظایف الهى، زمینه ساز انکار روز جزا است.

و ما یکذّب به إلاّکلّ معتد أثیم
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : نیره تقی زاده فایند
  متجاوزان - نيره تقي زاده فايند
12) تنها تجاوزگران و فرورفتگان در گناه، به انکار قیامت کشانده مى شوند.

و ما یکذّب به إلاّکلّ معتد أثیم

مراد از «اعتداء» (تجاوزگرى) نادیده گرفتن حدود الهى است. «أثیم» مبالغه در «آثم» است (مصباح); یعنى، کسى که در گناه زیاده روى مى کند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : منکرین معاد گوینده : نیره تقی زاده فایند
  فضیلت تلاوت قرآن - نيره تقي زاده فايند
13) تلاوت آیات قرآن و آموختن معارف آن به مردم، حرکتى مطلوب و شایسته پى گیرى است.

إذا تتلى علیه ءایـتنا

تداوم، از فعل مضارع «تتلى» استفاده مى شود; زیرا در مواردى که سخن درباره کارهاى گذشته افراد و یا بیان حالت آنان است، فعل مضارع بر استمرار دلالت دارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : تلاوت قرآن گوینده : نیره تقی زاده فایند
  حقانیت قصص قرآن - نيره تقي زاده فايند
13) نقل هاى تاریخى قرآن، سراسر حقیقت است و افسانه سرایى در آن راه ندارد.

إذا تتلى علیه ءایـتنا قال أسـطیر الأوّلین [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : بلاغت قرآن گوینده : نیره تقی زاده فایند
  عجز کافران - نيره تقي زاده فايند
14) روى گردانى کافران از قرآن، به دلیل ناتوانى آنان از درک مفاهیم آن است و افسانه دانستن آن، بهانه اى بیش نیست.

قال أسـطیر الأوّلین . کلاّ بل ران على قلوبهم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : نیره تقی زاده فایند
  نقش قلب - نيره تقي زاده فايند
14) قلب، مرکز دریافت حقایق و رهنمودهاى الهى و پیدایش گرایش ها و اعتقادات است.

ما یکذّب ... قال أسـطیر الأوّلین . کلاّ بل ران على قلوبهم [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : قلب- صدر گوینده : نیره تقی زاده فایند
  ویژگیهاى جهنم - نيره تقي زاده فايند
16) جهنم، داراى آتشى که به شدت برافروخته و شعلهور است.

لصالوا الجحیم

به آتشى که شعله هاى آن، سخت زبانه کشد و نیز به آتش عظیمى که در گودال برافروخته گردد و به مکانى که داراى حرارت شدید باشد، «جهیم» گفته مى شود. (قاموس) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : جهنم گوینده : نیره تقی زاده فایند
  انذار از جهنم - نيره تقي زاده فايند
17) خطر گرفتارى به جهنم، به تمام دوزخیان گوشزد شده و به آنان هشدار کافى داده شده است.

ثمّ یقال هـذا الذى کنتم به تکذّبون
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : جهنم گوینده : نیره تقی زاده فایند
  کارگزاران خدا - نيره تقي زاده فايند
17) مأموران الهى، با به رخ کشیدن تکذیب گرى ها و ناباورى هاى جهنمیان، آنان را بر آن موضع گیرى، سرزنش خواهند کرد.

ثمّ یقال هـذا الذى کنتم به تکذّبون [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : مکذبین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  منظور از سجیّن و علّیّین: - زينب افراونده
7) آیات 7 تا 9
در تفسیر این آیات دو نظریه وجود دارد: 1- منظور از کتاب،همان نامه اعمال انسان ها است که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر این که بی کم و کاست در آن ثبت است. بنا بر این تفسیر سجیّن که به معنای زندان است، کتاب جامعی است که نامه اعمال همه بدکاران در آن گرداوری شده .2- کتاب دراین آیات به معنای مکتوب(چیز نوشته شده) است و منظور از آن، سرنوشت و حکم قطعی الهی بوده و منظور از سجیّن جهنم و مراد از علّیّین، بهشت است. بنابر این تفسیر، معنای آیات چنین می شود که سرنوشتی که خدا برای بدکاران به خاطر گناهانشان رقم زده،زندانی در جهنم است و سرنوشتی که برای نیکوکاران رقم خورده، درجات بالای بهشت است.
در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم:" سجیّن، زمین هقتم، و علّیّین ، آسمان هفتم است(شاید اشاره به پایین ترین و برترین مکان)" از روایات متعددی نیز استفاده می شود که اعمالی که لایق قرب خدا نیست، سقوط می کند و در سجیّن قرار می گیرد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه،ج26،ص254 قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : زینب افراونده
  گناه؛زنگار دل - زينب افراونده
14) این آیه و آیات بسیاری از قرآن، گویای این حقیقت است که گناه، دل را تاریک می کند. آری، این بدترین اثر گناه است که نور علم و حس تشخیص را از میان می برد و قلب را به باتلاق متعفّنی مبدل می کند. در این حال، انسان راه و چاه را تشخیص نمی دهد و مرتکب اشتباهات عجیبی می گردد که همه را حیران می کند. در روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) می خوانیم:" هنگامی که بنده گناه می کند، نقطه سیاهی در قلب او پیدا می شود. اگر توبه کند و از گناه دست بردارد و استغفار کند، قلب او صیقل می یابد و اگر باز هم به گناه برگردد، سیاهی آن افزون می شود تا تمام قلبش را فرا گیرد. این همان زنگاری است که در این آیه بدان اشاره شده است."
این نکته نیز سزاوار توجه است که انسان با ادامه گناه، لحظه به لحظه در تاریکی روحی بیشتری فرو می رود و به جایی می رسد که گناهان، به صورت حسنات در نظرش جلوه می کند و گاه آدمی به گناهانش افتخار می کند. در این مرحله، راه های بازگشت به روی او بسته می شود و این خطرناک ترین حالت ممکن برای یک انسان است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه،ج26،ص254 قالب : تفسیری موضوع اصلی : استغفار گوینده : زینب افراونده
  نفس آدمی - مسعود ورزيده
14)
از این آیه شریفه سه نکته استفاده می‏شود
اول اینکه : اعمال زشت نقش و صورتی به نفس می‏دهد ، و نفس آدمی را به آن صورت در می‏آورد
دوم اینکه : این نقوش و صورت‏ها مانع آن است که نفس آدمی حق و حقیقت را درک کند ، و میان آن و درک حق حائل می‏شود .
سوم اینکه : نفس آدمی بحسب طبع اولیش صفا و جلایی دارد که با داشتن آن حق را آنطور که هست درک می‏کند ، و آن را از باطل ، و نیز خیر را از شر تمیز می‏دهد ، همچنان که در جای دیگر فرمود : و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها .

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : مسعود ورزیده
  تو نمى‏دانى سجین چیست ؟! - مسعود ورزيده
8) تو چه مى‏دانى سجین چیست ؟ ( و ما ادراک ما سجین).
و منظور از سجین کتاب جامعى است که نامه اعمال همه انسانها به طور مجموعى در آن گرد آورى شده ، و به تعبیر ساده مانند دفتر کلى است که حساب هر یک از بستانکاران و بدهکاران را در صفحه مستقلى در آن ثبت مى‏کنند ، منتها از این آیات و آیات بعد استفاده مى‏شود که اعمال همه بدکاران در یک کتاب بنام سجین و اعمال همه نیکوکاران و ابرار در یک کتاب دیگر بنام علیین جمع آورى مى‏شود .
سجین از ماده سجن به معنى زندان و حبس گرفته شده ، و معانى مختلفى دارد : زندان سخت و شدید ، هر موجود صلب و محکم ، وادى بسیار هولناکى در قعر جهنم ، محلى که نامه‏هاى اعمال بدکاران در آنجا گذارده مى‏شود و آتش دوزخ.
طریحى در مجمع البحرین در ماده سجن مى‏گوید : و فى التفسیر هو کتاب جامع دیوان الشر دون الله فیه اعمال الکفرة و الفسقة من الجن و الانس : در تفسیر آمده است که سجین کتابى است جامع دیوان بدیها که خداوند اعمال کافران و فاسقان جن و انس را در آن تدوین کرده است ( طریحى روشن نساخته که منظور از این تفسیر کدام تفسیر است ، از معصوم است یا از غیر او).
قرائنى که این معنى را تایید مى‏کند عبارت است از:
1 -تعبیر به کتاب در قرآن مجید در اینگونه موارد غالبا به معنى نامه اعمال است.
2 -آیه اخیر که به صورت تفسیر براى سجین ذکر شده مى‏فرماید آن کتابى است رقم زده شده ، و اینکه بعضى آیه را تفسیر سجین نگرفته‏اند مسلما بر خلاف ظاهر است.
3 -بعضى گفته‏اند که سجین و سجیل یک معنى دارد ، و مى‏دانیم سجل ( به کسر سین و جیم و تشدید لام ) به معنى کتاب بزرگ است .
4 -از آیات دیگر قرآن استفاده مى‏شود که اعمال انسان در چند کتاب ثبت و ضبط مى‏شود ، تا به هنگام حساب هیچگونه عذر و بهانه‏اى براى هیچکس باقى نماند.
نخست نامه اعمال شخصى است که در قیامت به دست صاحبان آنها داده مى‏شود ، نیکوکاران به دست راستشان ، و بدکاران به دست چپشان ، و در آیات قرآن بسیار به آن اشاره شده است.
دوم کتابى است که مى‏توان آن را نامه اعمال امتها نام گذارد که در آیه 28 سوره جاثیه به آن اشاره شده : کل امة تدعى الى کتابها : روز قیامت هر امتى به نامه اعمالش فرا خوانده مى‏شود .
سوم نامه اعمال عمومى همه بدکاران و نیکوکاران است که در آیات مورد بحث و آیات آینده به عنوان سجین و علیین از آن نام برده شده.
خلاصه طبق این تفسیر سجین همان دیوان کل است که نامه اعمالهمه بدان در آن جمع مى‏باشد ، و تعبیر از آن به عنوان سجین شاید به خاطر این باشد که محتویات این دیوان سبب زندانى شدن آنها در جهنم است ، یا خود این دیوان در قعر جهنم جاى دارد ، به عکس کتاب ابرار و نیکان که در اعلى علیین بهشت است.
2 -تفسیر دوم این است که سجین به همان معنى مشهور و معروف یعنى دوزخ است که زندان عظیمى است براى همه بدکاران ، و یا محل سختى از دوزخ مى‏باشد ، و منظور از کتاب فجار همان سرنوشتى است که براى آنها رقم زده شده.
بنا بر این معنى آیه چنین است : سرنوشت مقرر و مسلم بدکاران در جهنم است و استعمال کلمه کتاب در این معنى در قرآن کم نیست ، مانند آیه 24 سوره نساء بعد از آنکه مى‏فرماید : زنان شوهر دار بر شما حرام است ، مى‏افزاید : کتاب الله علیکم : این حکم ( و احکام قبل از آن ) احکامى است که خداوند بر شما مقرر داشته استو در آیه 75 انفال مى‏خوانیم : و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب الله : خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامى که خداوند مقرر داشته ( از دیگران ) سزاوارترند.
مطلبى که این تفسیر را تایید مى‏کند این است که سجین به همان معنى معروفش که در اخبار و آثار اسلامى از آن یاد شده یعنى جهنم تفسیر گردیده.
در تفسیر على بن ابراهیم نیز آمده است که معنى ان کتاب الفجار لفى سجین آن است که آنچه براى آنها از عذاب مقرر داشته شده در سجین ( دوزخ ) است.
در حدیثى از امام باقر (علیه‏السلام‏) نیز مى‏خوانیم : السجین الارض السابعة و علیون السماء السابعة : سجین زمین هفتم و علیین آسمان هفتم است ( اشاره به پائین‏ترین و برترین مکان است).
از روایات متعددى نیز استفاده مى‏شود که اعمالى که لایق قرب خدا نیست سقوط مى‏کند ، و در سجین قرار مى‏گیرد ، چنانکه در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) آمده است : ان الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا فاذا صعد بحسناته یقول الله عز و جل اجعلوها فى سجین ، انه لیس ایاى اراد فیها ! : گاه مى‏شود که فرشته عمل بنده‏اى را با خوشحالى و سرور به آسمان بالا مى‏برد هنگامى که حسنات او را بالا برد خداوند عز و جل مى‏فرماید : آن را در سجین قرار دهید که او هدفش جلب رضاى من نبوده ! .
از مجموع این روایات بر مى‏آید که سجین مکانى است بسیار پست در دوزخ که اعمال یا نامه اعمال بدکاران را در آن مى‏نهند یا سرنوشت آنها گرفتار شدن در آن زندان است.
مطابق این تفسیر جمله کتاب مرقوم تاکیدى است بر جمله ان کتاب الفجار لفى سجین ( نه اینکه تفسیرى براى سجین باشد ) یعنى این مجازاتى است براى آنها رقم زده شده و قطعى و حتمى.
جمع میان این دو تفسیر نیز مانعى ندارد ، چرا که سجین در تفسیر اول به معنى دیوان کل اعمال بدکاران است ، و در تفسیر دوم به معنى دوزخ یا قعر زمین است و معلوم است که اینها علت و معلول یکدیگرند ، یعنى هنگامى که نامه عمل انسان در دیوان کل اعمال بدکاران قرار گرفت همان سبب مى‏شود که او را به پست‏ترین مقام و قعر دوزخ بکشاند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان در قیامت گوینده : مسعود ورزیده
  چرا گناه ، زنگار دل است ؟! - مسعود ورزيده
12) نه تنها در آیات این سوره از تاثیر گناه در تاریک ساختن دل سخن گفته شده ، که در بسیارى دیگر از آیات قرآن مجید نیز این معنى به طور مکرر ، و با صراحت مورد توجه قرار گرفته است.
در یکجا مى‏فرماید : کذلک یطبع الله على قلب کل متکبر جبار : این گونه خداوند بر قلب هر متکبر طغیانگرى مهر مى‏نهد ( مؤمن - 35 ) .
و در جاى دیگر درباره گروهى از گنهکاران لجوج و عنود مى‏فرماید : ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم : خداوند بر دلهاى آنها مهر نهاده ، و همچنین بر گوشهاى آنها ، و بر چشمهایشان پرده‏اى فرو افتاده ، و براى آنها عذاب بزرگى است ( بقره - 7).
و در آیه 46 سوره حج مى‏خوانیم : فانها لا تعمى الابصار و لکن تعمى القلوب التى فى الصدور : چشمهاى ظاهر نابینا نمى‏شود، بلکه دلهائى که در سینه‏ها جاى دارد نابینا مى‏گردد.
آرى بدترین اثر گناه و ادامه آن ، تاریک ساختن قلب ، و از میان بردن نور علم و حس تشخیص است ، گناهان از اعضاء و جوارح سرازیر قلب مى‏شود ، و قلب را به یک باتلاق متعفن و گندیده مبدل مى‏سازد ، اینجاست که انسان راه و چاه را تشخیص نمى‏دهد ، و مرتکب اشتباهات عجیبى مى‏شود که همه را حیران مى‏کند.


تفسیر نمونه ج : 26ص :266

با دست خود تیشه به ریشه سعادت خویش مى‏زند و سرمایه خوشبختى خویش را به باد فنا مى‏دهد.

در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) مى‏خوانیم : کثرة الذنوب مفسدة للقلب : گناهان زیاد قلب انسان را فاسد مى‏کند .

و در حدیث دیگرى از همان حضرت مى‏خوانیم : ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فى قلبه نکتة سوداء ، فان تاب و نزع و استغفر صقل قلبه ، و ان عاد زادت حتى تعلو قلبه ، فذلک الرین الذى ذکر الله فى القران : کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون : هنگامى که بنده گناه کند نکته سیاهى در قلب او پیدا مى‏شود ، اگر توبه کند و از گناه دست بردارد و استغفار نماید قلب او صیقل مى‏یابد و اگر باز هم به گناه برگردد سیاهى افزون مى‏شود ، تا تمام قلبش رافرا مى‏گیرد ، این همان زنگارى است که در آیه کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون به آن اشاره شده.

همین معنى از امام باقر (علیه‏السلام‏) در اصول کافى با مختصر تفاوتى نقل شده است.

و نیز در همان کتاب از رسول خدا (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) چنین نقل شده که فرمود : تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحدیث جلاء للقلوب ان القلوب لترین کما یرین السیف ، و جلائه الحدیث : مذاکره کنید و یکدیگر را ملاقات نمائید و احادیث ( پیشوایان دین ) را نقل نمائید که حدیث مایه جلاى دلها است ، دلها زنگار مى‏گیرد همانگونه که شمشیر زنگار مى‏گیرد ، و صیقل آن حدیث است .


تفسیر نمونه ج : 26ص :267

از نظر اصول روانشناسى نیز این معنى ثابت شده که اعمال آدمى همواره بازتابى در روح او دارد ، و تدریجا روح را به شکل خود در مى‏آورد ، حتى در تفکر و اندیشه و قضاوت او مؤثر است.

این نکته نیز قابل توجه است که انسان با ادامه گناه ، لحظه به لحظه ، در تاریکى روحى بیشترى فرو مى‏رود ، و به جائى مى‏رسد که گناهانش در نظرش حسنات جلوه مى‏کند ، و گاه به گناهش افتخار مى‏نماید ! و در این مرحله راههاى بازگشت به روى او بسته مى‏شود ، و تمام پلها پشت سرش ویران مى‏گردد و این خطرناکترین حالتى است که ممکن است براى یک انسان پیش آید

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : مسعود ورزیده
  حجاب چهره جان! - مسعود ورزيده
15) گرچه بسیارى از مفسران کوشیده‏اند که در آیه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون چیزى در تقدیر بگیرند ، و بگویند : این گنهکاران از رحمت خدا محجوب مى‏شوند و یا از احسان و کرامت و ثواب او.
ولى ظاهرا آیه هیچ نیاز به تقدیر ندارد ، آنها به راستى محجوب از پروردگار مى‏شوند ، و در حالى که نیکان و پاکان به جوار قرب او راه مى‏یابند ، و از لذت دیدار محبوب و شهود باطنى او که برترین لذت ممکن است بهره‏مند مى‏گردند ، این دوزخیان بى‏ایمان و گنهکار از این فیض عظیم و نعمت بى‏نظیر محرومند .
بعضى از مؤمنان پاکدل حتى در این جهان به فیض دیدار او متنعم مى‏گردند ، در حالى که مجرمان کوردل در این جهان نیز از این فیض محرومند.
آنها دائما در حضورند و این بى‏بصران تاریک دل دورند!
آنها از مناجات او چنان لذتى مى‏برند که با هیچ بیانى قابل توصیف نیست ، در حالى که اینها چنان در نکبت گناهان خود غرقند که راه نجات ندارند و به گفته شاعر : تو کز سراى طبیعت نمى‏روى بیرون کجا به کوى حقیقت گذر توانى کرد ؟ ! جمال یار ندارد حجاب و پرده ولى غبار ره بنشان تا نظر توانى کرد ! امیر مؤمنان على (علیه‏السلام‏) در دعاى معروف کمیل عرض مى‏کند : هبنى صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک : گیرم که بر عذاب دردناک تو صبر کنم چگونه مى‏توان بر فراق و دوریت صبر کرد ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : نیکی- احسان گوینده : مسعود ورزیده
  چرا گناه ، زنگار دل است ؟! - عبد بائس
14) نه تنها در آیات این سوره از تاءثیر گناه در تاریک ساختن دل سخن گفته شده ، که در بسیارى دیگر از آیات قرآن مجید نیز این معنى به طور مکرر، و با صراحت مورد توجه قرار گرفته است .
در یکجا مى فرماید: کذلک یطبع الله على قلب کل متکبر جبار: ((این گونه خداوند بر قلب هر متکبر طغیانگرى مهر مى نهد)) (مؤ من - 35).
و در جاى دیگر درباره گروهى از گنهکاران لجوج و عنود مى فرماید: ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم : ((خداوند بر دلهاى آنها مهر نهاده ، و همچنین بر گوشه اى آنها، و بر چشمهایشان پرده اى فرو افتاده ، و براى آنها عذاب بزرگى است )) (بقره - 7).
و در آیه 46 سوره حج مى خوانیم : فانها لا تعمى الابصار و لکن تعمى القلوب التى فى الصدور: ((چشمهاى ظاهر نابینا نمى شود، بلکه دلهایى که در سینه ها جاى دارد نابینا مى گردد)).
آرى بدترین اثر گناه و ادامه آن ، تاریک ساختن قلب ، و از میان بردن نور علم و حس تشخیص است ، گناهان از اعضاء و جوارح سرازیر قلب مى شود، و قلب را به یک باتلاق متعفن و گندیده مبدل مى سازد، اینجاست که انسان راه و چاه را تشخیص نمى دهد، و مرتکب اشتباهات عجیبى مى شود که همه را حیران مى کند.
با دست خود تیشه به ریشه سعادت خویش مى زند و سرمایه خوشبختى خویش را به باد فنا مى دهد.
در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : کثرة الذنوب مفسدة للقلب : ((گناهان زیاد قلب انسان را فاسد مى کند)).
و در حدیث دیگرى از همان حضرت مى خوانیم : ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فى قلبه نکتة سوداء، فان تاب و نزع و استغفر صقل قلبه ، و ان عاد زادت حتى تعلو قلبه ، فذلک الرین الذى ذکر الله فى القران : ((کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون )):
((هنگامى که بنده گناه کند نکته سیاهى در قلب او پیدا مى شود، اگر توبه کند و از گناه دست بردارد و استغفار نماید قلب او صیقل مى یابد و اگر باز هم به گناه برگردد سیاهى افزون مى شود، تا تمام قلبش را فرا مى گیرد، این همان زنگارى است که در آیه ((کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون )) به آن اشاره شده )).
همین معنى از امام باقر (علیه السلام ) در اصول کافى با مختصر تفاوتى نقل شده است .
و نیز در همان کتاب از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین نقل شده که فرمود: تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحدیث جلاء للقلوب ان القلوب لترین کما یرین السیف ، و جلائه الحدیث : ((مذاکره کنید و یکدیگر را ملاقات نمایید و احادیث (پیشوایان دین ) را نقل نمایید که حدیث مایه جلاى دلها است ، دلها زنگار مى گیرد همانگونه که شمشیر زنگار مى گیرد، و صیقل آن حدیث است )).
از نظر اصول روانشناسى نیز این معنى ثابت شده که اعمال آدمى همواره بازتابى در روح او دارد، و تدریجا روح را به شکل خود در مى آورد، حتى در تفکر و اندیشه و قضاوت او مؤ ثر است .
این نکته نیز قابل توجه است که انسان با ادامه گناه ، لحظه به لحظه ، در تاریکى روحى بیشترى فرو مى رود، و به جایى مى رسد که گناهانش در نظرش حسنات جلوه مى کند، و گاه به گناهش افتخار مى نماید! و در این مرحله راههاى بازگشت به روى او بسته مى شود، و تمام پلها پشت سرش ویران مى گردد و این خطرناکترین حالتى است که ممکن است براى یک انسان پیش آید. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه قالب : اعتقادی موضوع اصلی : گناه گوینده : آیت الله مکارم
  سیر آیات سوره نا آیه 17 - ميثم رجبعلي زاده
17) ابتدا به کم فروشان اشاره شده که هیچ گونه ظنی به روز برانگیختگی ندارند و با نسبت دادن واژه فجار به آنها، وعده در سجین بودن کتاب اعمال آنها را داده؛ سپس به مکذبین روز جزا اشاره شده و با لحنی خاص غذاب مکذبین را بیشتر از فجار نشان داده که همان در جحیم بودن و در حجب بودن در برابر خدا، با وجود اینکه لقاءالله آرزو و هدف همه انسانهاست.
در پس زمینه این سوره تاثیر کم فروشی یا در اصل درآمد حرام را به ما القا می کند که باعث تکذیب روز جزا و زنگار بستن دل می شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : مکذبین گوینده : میثم رجبعلی زاده
  إِذا تُتْلى‏ عَلَیْهِ آیاتُنا قالَ أَساطیرُ الْأَوَّلینَ - عليرضا يعقوبي سورکي
13) شگرد مکذبین به دین درخصوص آیات قران برای پاک نمودن صورت مسئله اینست که آنهارا اسطوره و سرگذشت پیشینیان اعلام کنند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ لَفی‏ سِجِّینٍ7 - عليرضا يعقوبي سورکي
7) «کتاب» ـ در یک احتمال ـ به معناى مکتوب است. در این احتمال، مراد نوشته هاى تقدیر شده الهى، درباره کیفر فاجران و «کتابت» به معناى قضاى حتمى و حکم تخلف ناپذیر خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : لغوی موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ لَفی‏ سِجِّینٍ7 - عليرضا يعقوبي سورکي
8) استفاده از اسلوب ما ادریک جهت با عظمت جلوه دادن مشار الیه میباشد که در اینجا اهمیت سجین را شامل است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  کِتابٌ مَرْقُومٌ9 - عليرضا يعقوبي سورکي
9) کتاب مرقوم در این آیه مبارکه اشاره به سرنوشت حتمی و قطعی و لایتغیر جهنمیان دارد [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبینَ - عليرضا يعقوبي سورکي
10) تعبیر «یومئذ» ـ به قرینه «إنّ کتاب الفجّار لفى سجّین» ـ بر روز برخورد فاجران با نامه عمل خویش منطبق است. بنابراین عنوان «مکذّبین» در برگیرنده «فجّار» خواهد بود که با گناه خود، در عمل، تکذیب کننده قیامت اند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : تکذیب گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  الَّذینَ یُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ - عليرضا يعقوبي سورکي
11) هرجا که در قران کریم کلمه دین با پیشوند یوم بکار رفته مقصود روز جزاست ( قیامت ) وهرجاکه دین به تنهایی بکاررفته معنای رایج دین رامیدهد [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : لغوی موضوع اصلی : قیامت گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  وَ ما یُکَذِّبُ بِهِ إِلاَّ کُلُّ مُعْتَدٍ أَثیمٍ - عليرضا يعقوبي سورکي
12) این آیه می گوید که مکذبینی که در آیه قبل بیان شد، روز قیامت را به طور مداوم تکذیب می کنند.
زیرا فعل مضارع دلالت بر استمرار عمل داردو اینان همان فاجران و متجاوزان از حدود الهی هستند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : فاسق- فاسقین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  رانَ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ - عليرضا يعقوبي سورکي
14) فطرت انسان سالم است، آنچه آن را مى‏پوشاند، گناه است. {ران على قلوبهم} گویی گناه چون غباری بر روی دلها می نشیند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ - عليرضا يعقوبي سورکي
15) آنها به راستى محجوب از پروردگار مى‏شوند ، و در حالى که نیکان و پاکان به جوار قرب او راه مى‏یابند ، و از لذت دیدار محبوب و شهود باطنى او که برترین لذت ممکن است بهره‏مند مى‏گردند ، این دوزخیان بى‏ایمان و گنهکار از این فیض عظیم و نعمت بى‏نظیر محرومند . [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : وعده الهی گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  لَصالُوا الْجَحیمِ - عليرضا يعقوبي سورکي
16) باتوجه به اینکه از کلمه صال استفاده شده هرجا که از این ریشه ( صلی ) بکاررفته باشد منظور دائمی و جاودانه بودن آنست [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : لغوی موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  ثُمَّ یُقالُ هذَا الَّذی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ - عليرضا يعقوبي سورکي
17) به رخ کشیدن آنچه که در دنیا آنرا تکذیب می کردند. این ( دوزخ است ) همانی که در دنیا دائم تکذیبش میکردند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : برداشت از تدبر درقرآن قالب : تفسیری موضوع اصلی : کیفر گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
  آیات10 تا 14 سوره مطففین وعبرت از تاریخ و قصه های پیشینیان - عبدالرضا رفيعي
13) وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبینَ10الَّذینَ یُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ11وَ ما یُکَذِّبُ بِهِ إِلاَّ کُلُّ مُعْتَدٍ أَثیمٍ12إِذا تُتْلی‏ عَلَیْهِ آیاتُنا قالَ أَساطیرُ الْأَوَّلینَ13کَلاَّ بَلْ رانَ عَلی‏ قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ14کَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ15

آیات10 تا 14 سوره مطففین :
کسانی که به تاریخ اهمیت نمی دهند و از تاریخ عبرت نمی گیرند و تاریخ را و عبرت های تاریخی را فقط قصه های پیشینیان می دانند و به راحتی از کنار عبرت های تاریخی می گذرند علتش گناه است(ران علی قلوبهم)
کَلاَّ بَلْ رانَ عَلی‏ قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ14
بر دل های آنان آنچه کسب می کرده اند ( از گناهان ) زنگار بسته است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مطففین گوینده : عبدالرضا رفیعی