از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  محمد سجاد ابراهيمي - تدبر شخصی
12) اثیم : گناه پیشه
 توضيح : این کلمه از ریشه (اثم) به معنای گناه است و در وزن صفت مشبهه است و صفت مشبهه در بعضی موارد معنای اسم فاعل را دارد. در نتیجه معنای اثیم این می شود که فرد بر گناه عادت دارد و گناه جزء عادات او است. [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - مهدی محمودیان
7) الفُجَّارِ : بدکاران [ نظرات / امتیازها ]
7) سِجِّینٍ : زندان بسیار سخت ، مرکز بایگانی نامه اعمال بدکاران ، وادی بسیار هولناکی در قعر جهنم [ نظرات / امتیازها ]
9) مَرْقُومٌ : نوشته شده [ نظرات / امتیازها ]
11) یُکَذِّبُونَ : تکذیب می کنند [ نظرات / امتیازها ]
12) ما یُکَذِّبُ : تکذیب نمی کنند [ نظرات / امتیازها ]
12) مُعْتَدٍ : تجاوزکار [ نظرات / امتیازها ]
12) أَثیمٍ : گناه پیشه [ نظرات / امتیازها ]
13) أَساطیرُ : افسانه ها [ نظرات / امتیازها ]
13) الْأَوَّلینَ : پیشینیان [ نظرات / امتیازها ]
14) رانَ : زنگار زد ، قالب شد [ نظرات / امتیازها ]
15) لَمَحْجُوبُونَ : حتما منع شدگان ، حتما محرومان [ نظرات / امتیازها ]
16) لَصالُوا : حتما سوختگان ، حتما وارد شوندگان (به آتش ) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
7) کلا : چنین نیست [ نظرات / امتیازها ]
7) فجار جمع فاجر : بدکاران [ نظرات / امتیازها ]
7) سجین(سجن) : زندان ، بایگانی کارنامه بدکاران [ نظرات / امتیازها ]
8) ما ادری(دری) : چه چیز آگاه کرد [ نظرات / امتیازها ]
8) ما ادرایک : چه چیز آگاه کرد تو را ، تو چه می دانی [ نظرات / امتیازها ]
9) ماادریک : چه چیز آگاه کرد تو را ، تو چه می دانی [ نظرات / امتیازها ]
10) مکذب : تکذیب کننده [ نظرات / امتیازها ]
11) یکذبون : تکذیب می کنند [ نظرات / امتیازها ]
12) ما یُکَذِّبُ : تکذیب نمی کند [ نظرات / امتیازها ]
12) معتد (عدد) : متجاوز
 توضيح : کسی که از حدود الهی بیرون می رود [ نظرات / امتیازها ]
12) اثیم : گناه پیشه [ نظرات / امتیازها ]
13) تُتْلى (تلو) : تلاوت می شود [ نظرات / امتیازها ]
13) أَساطیرجمع اسطوره : افسانه ها ، داستانهای ساختگی [ نظرات / امتیازها ]
14) ران (رین) : زنگار گرفت ، فرا پوشید [ نظرات / امتیازها ]
14) ما یَکْسِبُون(کسب) : آنچه مرتکب می شوند [ نظرات / امتیازها ]
15) مَحْجُوبُون(حجب) : محرومان ، بی بهره ها [ نظرات / امتیازها ]
16) صالون(صلی) : سوزندگان به آتش ، وارد شوندگان به آتش [ نظرات / امتیازها ]
17) یُقال : گفته می شود [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
7) «سِجِّین»: : دفتر کلّ بایگانی
 توضيح : : اسم خاصّ دیوان یا دفتر کلّ بایگانی نامه‌های اعمال بدکاران و بزهکاران است. صیغه مبالغه «سِجنّ» است که به معنی زندان است، لذا سِجّین، زندان بسیار سخت و تنگ است (نگا: فرهنگ لغات قرآن دکتر قریب). تعبیر از آن بدین نام شاید به خاطر این باشد که محتویات این دیوان سبب زندانی شدن صاحبانش در دوزخ است. گویا اصل آن «سِنْجُون» و در زبان اتیوپی یا حبشی قدیم به گِل و لای گفته می‌شود. در این صورت بیانگر فرود و پستی نیز می‌باشد [ نظرات / امتیازها ]
7) «کِتَابٌ»: : نوشته. یادداشت شده. [ نظرات / امتیازها ]
8) «کِتَابٌ» : : مراد دیوان شرّ بدکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
9) «مَرْقَومٌ» : نوشته شده. [ نظرات / امتیازها ]
9) «کِتَابٌ» : مراد دیوان شرّ بدکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
10) «وَیْلٌ»: : وای! واویلا [ نظرات / امتیازها ]
11) «یَوْمِ الدِّینِ» : روز سزا و جزا. [ نظرات / امتیازها ]
12) «مُعْتَدٍ»: : متجاوزی که از حدّ و مرز قانون عقل و شرع درمی‌گذرد [ نظرات / امتیازها ]
12) «أَثیمٍ»: : بسیار گناهکار [ نظرات / امتیازها ]
13) «أَسَاطِیرُ»: : جمع أُسْطُورَة، افسانه‌ها [ نظرات / امتیازها ]
14) «رَانَ» : زنگار زد. زنگ زده کرد [ نظرات / امتیازها ]
15) «مَحْجُوبُونَ»: : جمع مَحجوب، محروم. بی‌بهره.
 توضيح : . مراد محروم از رحمت خدا، بی‌بهره از لقای پروردگار، و مطرود از حضور در بارگاه قرب الهی، و بی‌بهره از لذّت دیدار محبوب است. [ نظرات / امتیازها ]
16) «ثُمَّ»: : پس از آن. گذشته از آن [ نظرات / امتیازها ]
16) صَالُو الْجَحِیمِ»: : وارد شوندگان آتش. [ نظرات / امتیازها ]
17) «ثُمَّ یُقَالُ ... : به عنوان سرزنش به بی‌باوران گفته می‌شود
 توضيح : و عذاب روحی و شکنجه معنوی چنین خیره‌سران لجوجی است.] [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - ترجمه المیزان
7) کتاب : مکتوب [ نظرات / امتیازها ]
12) معتد : تجاوز
 توضيح : کلمه معتد اسم فاعل از مصدر اعتداء است. و مراد در اینجا تجاوز از حدود عبودیت است. [ نظرات / امتیازها ]
14) رین : غبار و زنگ ، و یا به عبارتی تیرگی است که روی چیز گرانبهایی بنشیند ( در نسخه‏ای دیگر آمده روی چیز شفافی بنشیند ) [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر المیزان
12) اثیم : کسی است که گناهان بسیار داشته باشد ، به طوری که گناهانش روی هم انباشته شده ، و به کلی در شهوات غرق شده باشد. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور
13) اساطیر : افسانه است که مطالب زیبا و دل‏نشین دارد ولى واقعیّت ندارد و بافته ذهن و خیال داستان سرایان است.
 توضيح : اساطیر» جمع «اسطورة» است. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرنمونه
7) سجین : زندان و حبس
 توضيح : سجین از ماده سجن است. و معانى مختلفى دارد : زندان سخت و شدید ، هر موجود صلب و محکم ، وادى بسیار هولناکى در قعر جهنم ، محلى که نامه‏هاى اعمال بدکاران در آنجا گذارده مى‏شود و آتش دوزخ
[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرنور
9) مرقوم : خط درست و مشخص به گونه‏اى که با دیگر نوشته‏ها اشتباه نشود.
 توضيح : «مرقوم» از «رقم» است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمود اميرحسيني - تفسیر نور استاد قرائتی
14) ران : زنگار
 توضيح : «رَین» به معناى زنگار است که بر اجناس قیمتى مى‏نشیند. امام باقرعلیه السلام مى‏فرماید: هرگاه گناه بر انسان غالب شود، امیدى به رستگارى او نخواهد بود و این است معناى «کلا بل ران على قلوبهم».(10)
[ نظرات / امتیازها ]