از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 589 حزب : 118 جزء : سي ام سوره : انشقاق
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(انه کان فی اهله مسرورا):(آری او در دنیا نزد همفکران خود مسرور بود) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
إِنَّه‌ُ کان‌َ فِی‌ أَهلِه‌ِ مَسرُوراً (13)

إِنَّه‌ُ کان‌َ فِی‌ أَهلِه‌ِ: ‌به‌ درستی‌ ‌که‌ ‌آن‌ کس‌ بوده‌ ‌در‌ دنیا ‌در‌ میان‌ کسان‌ ‌خود‌، مَسرُوراً: شادمان‌ و نازان‌، ‌به‌ مال‌ فانی‌ و جاه‌ ناپایدار، و ‌به‌ جهت‌ فرط غرور ‌او‌ ‌به‌ ‌آن‌ فارغ‌ ‌بود‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ روز، ‌ یا ‌ مسرور ‌بود‌ ‌به‌ معاصی‌ و کفر. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیر راهنما
- جهنمیان، که در آرزوى هلاکت ناله سر مى دهند، روزگارى در کنار خویشاوندان خود، دنیایى شاد و زندگى خرّمى داشتند.

یدعوا ثبورًا ... إنّه کان فى أهله مسرورًا

2 - دوزخیان در آخرت، از حضور شادمانه نزد خویشاوندان خود محروم خواهند بود.

إنّه کان فى أهله مسرورًا

مقایسه دو تعبیر «ینقلب إلى أهله» (در آیات پیشین) و «کان فى أهله»، گویاى این است که گرفتاران دوزخ، از لذت همنشینى با خویشاوندان خود بهره اى نمى برند.

3 - شادى هاى دنیایى کافران، شایسته دل بستگى نبوده و پایدار نخواهد ماند.

إنّه کان فى أهله مسرورًا

4 - شادمانى از حضور بین خانواده و دودمان خویش در آخرت، غیر قابل قیاس با دل خوشى به حضور بین آنان در دنیا است.

و ینقلب إلى أهله مسرورًا ... إنّه کان فى أهله مسرورًا

آیه شریفه حضور فرح بخش بین خویشاوندان در آخرت را به عنوان پاداش یاد کرده و شادکامى بین خاندان در دنیا را ناپایدار و بى اثر در رفع مشکلات قیامت معرفى کرده است; تا تفاوت دو حالت نمودار گردد.

5 - خوش بختى هاى دنیایى و دل خوشى به پیوندهاى خانوادگى، در قیامت کارساز نبوده و انسان را از آتش دوزخ رهایى نمى بخشد.

و یصلى سعیرًا . إنّه کان فى أهله مسرورًا
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر هدایت
[13] ‌اینکه‌ سرنوشت‌ ‌برای‌ چیست‌! زیرا ‌اینکه‌ فرد ‌در‌ دنیا شاد بوده‌ و ‌به‌ ‌هر‌ چه‌ خواسته‌ پرداخته‌ و دعوتگران‌ الهی‌ ‌را‌ ‌به‌ مسخره‌ گرفته‌ ‌است‌.إِنَّه‌ُ کان‌َ فِی‌ أَهلِه‌ِ مَسرُوراً‌-‌ ‌او‌ ‌در‌ دنیا نزد کسانش‌ شادمان‌ زیسته‌ ‌بود‌.»

سرور ‌یعنی‌ احساس‌ انسان‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ ‌به‌ اهداف‌ ‌خود‌ رسیده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
و روشنگرى مى کند که:

إِنَّهُ کانَ فِی أَهْلِهِ مَسْرُوراً

چرا که او در میان خاندان و هم اندیشان خود به انجام کارهاى زشت و ظالمانه شادمان بود. آرى، او در دنیا نه در اندیشه فرمانبردارى خدا و رعایت مقررات او بود، و نه در اندیشه روز رستاخیز و حساب و کتاب او، و بر جنایت ها و شرارت هاى خود شادى مى کرد. به همین دلیل در روز رستاخیز و سراى آخرت، خداى دادگر شادى بى خردانه و ظالمانه او را به عذاب و گرفتارى هماره کیفر خواهد ساخت.

و در برابر این گروه، پاداش مردم با ایمان و شایسته کردار را شادمانى و نیک بختى هماره و ماندگار خواهد بود.

از دیدگاه پاره اى منظور این است که: او در دنیا به گناه و بیدادگرى خویش شادمان مى گردید و بر انجام زشت کارها، از خود پشیمانى نشان نمى داد.

و از دیدگاه پاره اى دیگر منظور این است که: این گناهکاران و ظالمان از گناهان خویش شادمان شده و بر انجام جنایت پاى مى فشردند، چرا که به روز رستاخیز و حسابرسى، و پاداش و کیفر آن ایمان ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.