از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
1) سبّح: فعل امر مفرد مذکر مخاطب، ریشه (س ب ح) صحیح سالم، ثلاثی مزید باب تفعیل، متعدی
اسم: اسم، مفرد مذکر، معرفه
ربّ: اسم، معرفه به اضافه به ضمیر
ک: اسم، ضمیر مفرد مذکر مخاطب، معرفه
الاعلی: اسم، مفرد مذکر، معرفه به ال [ نظرات / امتیازها ]
  سيد عليرضا ميربد - شخصی
2) الذی
 توضيح : اسم موصول، مفرد، مذکر، جامد [ نظرات / امتیازها ]