از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
8) آیا ما برای او دو چشم ( بینا ) قرار ندادیم. [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک زبان و دو لب. [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را ( به دادن عقل و تأیید به نقل ) به دو راه ( خیر و شر در بعد مادی و معنوی ) هدایت نمودیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
8) آیا برای او دو چشم قرار ندادیم ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک زبان و دو لب؟! [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را به راه خیر و شرّ هدایت کردیم! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
8) آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟ . [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک زبان و دو لب؟ . [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را به خیر و شرش هدایت نمودیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
8) آیا ما به او دو چشم عطا نکردیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبان و دو لب به او ندادیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) و راه خیر و شر را به او ننمودیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
8) آیا دو چشمش نداده ایم؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبانی و دو لب. [ نظرات / امتیازها ]
10) و هر دو راه [ خیر و شرّ ] را بدو نمودیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
8) مگر ما برای او دو چشم قرار نداده ایم و دیدنی ها را به او نشان نداده ایم ؟ پس چگونه تصوّر می کند که ما آنچه را او می بیند نمی بینیم ؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) مگر برای او یک زبان و دو لب نیافریده ایم که با آنها سخن گوید و آنچه را در دل دارد بیان کند ؟ با این حال چگونه می پندارد که ما از درون او بی خبریم ؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) ما راه خیر و شرّ را به او نشان داده ایم ، چگونه ممکن است خود خیر و شرّ را نشناسیم ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
8) آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک زبان و دو لب؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم [ تا راه خیر را بگزیند و راه شر را واگذارد؟ ] [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
8) مگر چشم بر او ندادست رب
[ نظرات / امتیازها ]
9) نداده زبان و نداده دو لب
[ نظرات / امتیازها ]
10) مشخص نکرده مگر خیر و شر
نداده نشان راه را بر بشر
[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - حسن مصطفوی
8) آیا قرار ندادیم‌ ‌برای‌ ‌او‌ دو چشم‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک‌ زبان‌ و دو لب‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و ارائه‌ دادیم‌ باو دو راه‌ روشن‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
8) 8‌-‌ آیا ‌ما دو چشم‌ برایش‌ قرار ندادیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ آیا یک‌ زبان‌ و دو لب‌ ‌برای‌ ‌او‌ قرار ندادیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ آیا ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ نجدین‌ (‌که‌ معنایش‌ خواهد آمد) راهنمائی‌ نکردیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
8) آیا ‌ما ‌برای‌ انسان‌ دو چشم‌ قرار ندادیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) آیا ‌ما ‌برای‌ ‌او‌) زبان‌ و دو لب‌ قرار ندادیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و ‌ما ‌او‌ ‌را‌ بدو راه‌ (‌یعنی‌ راه‌ خیر و راه‌ شرّ) راهنمائی‌ کردیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
8) 8‌-‌ آیا ‌برای‌ ‌او‌ دو چشم‌ نیافریده‌ایم‌! [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ و یک‌ زبان‌ و دو لب‌! [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ و هدایت‌ کرده‌ایم‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ دو راه‌ خیر و شر [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
8) مگر دو چشم‌ ‌برای‌ ‌او‌ نیافریدیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) و ‌خدا‌ ‌برای‌ انسان‌ زبانی‌ آفرید ‌که‌ ‌با‌ نطق‌ ‌آن‌ ‌از‌ دیگر موجودات‌ زنده‌ تمایز پیدا کرد. [ نظرات / امتیازها ]
10) و ‌هر‌ دو راه‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌او‌ نمودیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
8) 8‌-‌ آیا ‌ما دو چشم‌ برایش‌ قرار ندادیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ آیا یک‌ زبان‌ و دو لب‌ ‌برای‌ ‌او‌ قرار ندادیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ آیا ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ نجدین‌ (‌که‌ معنایش‌ خواهد آمد) راهنمائی‌ نکردیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
8) آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا ما برای او دو چشم قرار ندادیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک زبان و دو لب ؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبان و دو لب؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را به دو راه خیر و شر هدایت کردیم [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را به دو راه هدایت کردیم [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
8) آیا براى او دو چشم قرار نداده‏ ایم؟! [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبان و دو لب؟! [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را به دو راه (خیر و شر) رهنمون کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
8) آیا براى او دو چشم نیافریده‌ایم؟«8» [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک زبان و دو لب؟« [ نظرات / امتیازها ]
10) و دو راه پیش پایش ننهادیم؟«10» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
8) آیا براى او دو چشم قرار ندادیم ؟«8» [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک زبان و دو لب ،«9» [ نظرات / امتیازها ]
10) و دو راه [خیر و شرّ] را به او نمایاندیم .«10» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
8) آیا براى او دو چشم قرار ندادیم. [ نظرات / امتیازها ]
9) و یک زبان و دو لب؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) و دو راه (خیر و شرّ) را به او نمایاندیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
8) آیا ننهادیم برایش دیدگانی‌«8» [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبانی و لبانی‌«9» [ نظرات / امتیازها ]
10) و رهبریش کردیم بدان دو پشته‌«10» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
8) آیا براى او دو چشم نساختیم [ نظرات / امتیازها ]
9)
و یک زبان و دو لب [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را به دو راه مشخص ره نمودیم [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
8) مگر ما برای او دو چشم را ترتیب نداده و نساخته‌ایم؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبانی و دو لب را نیافریده‌ایم؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) (و او را به دو پستان رهنمود نکرده‌ایم؟) و راه خیر و شرّ را بدو ننموده‌ایم؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمشاهی
8) آیا براى او دو چشم نیافریده‏ایم؟ (۸) [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبانى و دو لب‏ (۹) [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را بر سر [هر یک از] دو راه [خیر و شر] نیاورده‏ایم؟ (۱۰) [ نظرات / امتیازها ]
 » استادصادقی تهرانی
8) آیا برایش دو چشم ننهادیم،«8» [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبانی و دو لب؟«9» [ نظرات / امتیازها ]
10) و هر دو راه (خیر و شرّ) را در بلندای نمایانشان بدو ننمودیم؟«10» [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
8) - مگر براى او دو چشم قرار ندادیم؟! [ نظرات / امتیازها ]
9) و [نیز] یک زبان و دو لب؛ [ نظرات / امتیازها ]
10)
10 - و هر دو راه [حق و باطل‏] را به او نمایاندیم. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
8) آیا برای او دو چشم قرار ندادیم [ نظرات / امتیازها ]
9) و آیا برای او زبان و دو لب نیافریدیم [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را (به وسیله پیامبران و اوصیا ایشان) به دو راه (خیر و نیکی و شر و بدی) راهنمایی و هدایت کردیم [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبّر در قران
8) مگر ما براى او دو چشم قرار ندادیم؟«۸» [ نظرات / امتیازها ]
9) و زبان و دو لب نیافریدیم؟«۹» [ نظرات / امتیازها ]
10) و او را به دو برجستگی (سینه مادرش) راهنمایی نکردیم؟«۱۰» [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد مجتبوی
8) آیا براى او دو چشم نساخته‏ایم- که بدان مى‏بیند-؟
[ نظرات / امتیازها ]
9) و زبانى- که بدان سخن مى‏گوید- و دو لب- که دهان او را مى‏پوشاند و در سخن گفتن و خوردن و آشامیدن بدو کمک مى‏کند-؟
[ نظرات / امتیازها ]
10) و او را دو راه- خیر و شر- ننمودیم؟
[ نظرات / امتیازها ]
  سيده منصوره خادم - ترجمه نوبری
10) 10- این نعمت‏ها را به انسان داده به راه خیر و شر او را هدایت کردیم و براى اخذ هر یک از آنها انسان را فاعل بالاختیار قرار دادیم و به هیچ وجه بر او زور و جبر ننمودیم. [ نظرات / امتیازها ]
  حسين عليشيري - حسین علیشیری
8) ایا ما نبودیم که قدرت دیدن را به او بخشیدیم [ نظرات / امتیازها ]
9) قسم به زبان و سُرخی سخن [ نظرات / امتیازها ]
10) قسم به راه های (حق وباطل) نشان داده شده [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
8) مگر ما براى او دو چشم قرار نداده ایم ؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) مگر براى او یک زبان و دو لب نیافریده ایم [ نظرات / امتیازها ]
10) ما راه خیر و شرّ را به او نشان داده ایم (اورابه سمت دو برجستگی هدایت کردیم ) [ نظرات / امتیازها ]
  مهرنوش خروارريز خروارريز - تدبر
10) و او را به راه خیر و شرش هدایت نمودیم [ نظرات / امتیازها ]
  محمد هادي مؤذن جامي - تدبر و تحقیق شخصی
8) آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟(8) [ نظرات / امتیازها ]
9) و[ نیز] زبان و دو لب؟(9) [ نظرات / امتیازها ]
10) و اورا به [شناسایی] دو راه نمایان (خیر و شر) راهنمایی کردیم(10) [ نظرات / امتیازها ]