از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
11) کَذَّبَت : تکذیب کرد [ نظرات / امتیازها ]
11) طغوى : طغیان و سرکشی [ نظرات / امتیازها ]
12) إِذِ انْبَعَث(بعث) : آن گاه که فرستاده شد ، آن گاه که برخاست و حرکت کرد [ نظرات / امتیازها ]
12) «أَشْقَی» : شقی ترین [ نظرات / امتیازها ]
13) سقیا(سقی) : آب دادن ، نوبت دادن [ نظرات / امتیازها ]
14) عقروا : پی کردند ، کشتند [ نظرات / امتیازها ]
14) دمدم : هلاک کرد ، به خاک مالید [ نظرات / امتیازها ]
14) فسویها : پس با خاک یکسان کرد آنها را [ نظرات / امتیازها ]
15) لایخاف : نمی ترسد [ نظرات / امتیازها ]
15) «عُقْبَی» : عاقبت ، پی آمد [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
11) «طَغْوَی» : طغیان، سرکشی.
 توضيح : مراد تجاوز از حدود مقرّرات الهی، و تمرّد از فرمانهای او است که بزرگترین تَدْسِیَه‌ی نفس است. [ نظرات / امتیازها ]
12) «إنبَعَثَ» : برخاست و روان شد. [ نظرات / امتیازها ]
12) «أَشْقَی» : بدبخت‌ترین [ نظرات / امتیازها ]
13) «نَاقَةَ اللهِ : شتر خدا [ نظرات / امتیازها ]
13) «سُقْیَا»: : نوبت آب آشامیدن. حِصّه‌ی آب [ نظرات / امتیازها ]
14) «دَمْدَمَ عَلَیْهِمْ»: : بر آنان خشم گرفت. عذاب را بر همگان گماشت. ایشان را خُرد و خمیر کرد. آنان را هلاک و نابود کرد. [ نظرات / امتیازها ]
14) «سَوَّاهَا» : ایشان را با خاک یکسان ساخت. عذاب و هلاک را به طور یکسان گریبانگیر همگان کرد و کارشان را یکسره ساخت.
 توضيح : «فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ ... فَسَوَّاهَا»: به سبب گناهشان عذاب را بر همگان گماشت و ایشان را یکسان نابود کرد. [ نظرات / امتیازها ]
15) «عُقْبَی» : عاقبت. پی آمد.
 توضيح : مراد این است که خداوند چنین کرد و از پی‌آمد و عاقبت کارشان هم نمی‌ترسد و باکی از ایشان را ندارد [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
11) طغوى : گذشتن از مرز مقررات و سخت فرورفتن در تباهى و بیداد
 توضيح : طغوى: این واژه و نیز واژه «طغیان» هر دو به معنى گذشتن از مرز مقررات و سخت فرورفتن در تباهى و بیداد آمده است. [ نظرات / امتیازها ]
12) انبعث: : انگیزش‏پذیرى و فرمانبردارى [ نظرات / امتیازها ]
12) اشقى : سنگدل‏ترین و خشن‏ترین‏ها [ نظرات / امتیازها ]
13) سُقیآ : بهره‏اى از آب. [ نظرات / امتیازها ]
14) عُقر: : اصل و ریشه چیزى آمده،
 توضيح : عُقر: بریدن گوشت، به گونه‏اى که خون جارى گردد. گفته مى‏شود: این واژه به معنى اصل و ریشه چیزى آمده، و «عقر ناقه» به معنى پى کردن و نابودن ساختن آن است. [ نظرات / امتیازها ]
14) دمدمه: : نابودساختن، ریشه‏کن کردن، عذاب سخت و چند برابر، خشم نمودن و احاطه کردن
 توضيح : واژه «دمدم» از همین ریشه است [ نظرات / امتیازها ]
15) عقبى: : پایان کار. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
11) کذبت : تکذیب کرد [ نظرات / امتیازها ]
11) بطغواها : به سبب طغیان آن (قوم) [ نظرات / امتیازها ]
12) انبعث : بپاخواست ، برخاست [ نظرات / امتیازها ]
12) اشقاها : بدبخت ترین (قوم ثمود) [ نظرات / امتیازها ]
13) رسول الله : فرستاده خدا [ نظرات / امتیازها ]
13) ناقه الله : شتر ماده خداوند (معجزه الهی حضرت صالح) [ نظرات / امتیازها ]
13) سقیاها : آب خوردنش [ نظرات / امتیازها ]
14) فکذبوه : پس تکذیب کردند او را [ نظرات / امتیازها ]
14) فعقروها : پس زخمی کردند و کشتند آن (شتر) را [ نظرات / امتیازها ]
14) فدمدم : پس هلاک کرد ، نابود ساخت [ نظرات / امتیازها ]
14) بذنبهم : به سبب گناهانشان [ نظرات / امتیازها ]
14) فسواها : و با (خاک) یکسان نمود آنان را (هلاکت ، همه قوم را فرا گرفت) [ نظرات / امتیازها ]
15) لا یخاف : خوف ندارد [ نظرات / امتیازها ]
15) عقباها : عاقبت آن (هلاکت) [ نظرات / امتیازها ]
15) عقبی : پیامد ، فرجام ، عاقبت [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
14) الهامکه : تصمیم و آگهی و علمی از خبری در دل آدمی بیفتد
 توضيح :
کلمه الهامکه مصدر الهم است ، به معنای آن است که تصمیم و آگهی و علمی از خبری در دل آدمی بیفتد ، و این خود افاضه‏ای است الهی ، و صور علمیه‏ای است یا تصوری و یا تصدیقی که خدای تعالی به دل هر کس که بخواهد می‏اندازد ، و اگر در آیه شریفه هم تقوای نفس را الهام خوانده ، و هم فجور آن را ، برای این بود که بفهماند مراد از این الهام
[ نظرات / امتیازها ]
14) عقر : ریشه کن کردن چیزی است که به سر بریدن شتر و مطلق کشتن نیز اطلاق می‏شود [ نظرات / امتیازها ]
14) دمدمه : خراب کردن بنا بر روی کسی اس
 توضيح : کلمه دمدمه به معنای خراب کردن بنا بر روی کسی است ، وقتی می‏گویند : دمدم علیه القبر ، معنایش این است که خاک قبر را بر سرش فرو ریخت ، و منظور از این عبارت این است که عذاب الهی به خاطر گناهانی که کردند همه آنان را فرا گرفت ، و نسلشان را قطع و آثارشان را محو و نابود کرد . [ نظرات / امتیازها ]