از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیها):(و رسولخدا ص به آنان گفت : این ناقه آیت خداست ، از خدا بترسید و آن را سیراب کنید) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
فَقال‌َ لَهُم‌ رَسُول‌ُ اللّه‌ِ ناقَةَ اللّه‌ِ وَ سُقیاها (13)
فَقال‌َ لَهُم‌: ‌پس‌ ‌گفت‌ مر ‌آن‌ قبیله‌ ‌را‌ ‌با‌ جماعتی‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ ‌که‌ قصد پی‌ کردن‌ ناقه‌ ‌را‌ داشتند، رَسُول‌ُ اللّه‌ِ: فرستاده‌ ‌خدا‌ ‌که‌ حضرت‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌بود‌، ناقَةَ اللّه‌ِ: دست‌ بدارید ناقة اللّه‌ ‌را‌.

نکته‌‌-‌ اضافه‌ ‌برای‌ تعظیم‌ و اشعار ‌به‌ غرائب‌ ‌آن‌ ‌است‌، چه‌ اخراج‌ ‌آن‌ ‌از‌ سنگ‌ ‌به‌ کیفیّت‌ خاصه‌ ‌که‌ سرخ‌ مو و شیر دار ‌با‌ بچه‌، خارق‌ عادت‌ و ‌از‌ آیات‌ عظمت‌ الهی‌ ‌بود‌. و حضرت‌ ‌آنها‌ ‌را‌ تذکّر داد ‌که‌ حذر کنید ‌از‌ عقر ناقه‌ ‌که‌ خدای‌ ‌تعالی‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ ‌از‌ سنگ‌ ‌به‌ قدرت‌ ‌خود‌ بیرون‌ آورده‌.

وَ سُقیاها: و واگذارید شرب‌ ‌او‌ ‌را‌. ‌یعنی‌ مانع‌ شرب‌ ‌او‌ مشوید، ‌در‌ وقتی‌ ‌که‌ نوبت‌ ‌او‌ ‌است‌ ‌تا‌ عذاب‌ ‌به‌ ‌شما‌ فرود نیاید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - حضرت صالح(ع)، رسول خدا و پیامبر قوم ثمود بود.

فقال لهم رسول اللّه

ذکر وصف «رسالت» به جاى نام صالح(ع) تأکید بر الهى بودن گفته هاى آن حضرت است.

2 - ناقه صالح، معجزه الهى و نشانه رسالت آن حضرت بود.

فقال لهم رسول اللّه ناقة اللّه

اضافه «ناقة» به «اللّه» ـ پس از بیان رسالت صالح(ع) ـ بیانگر معجزه بودن آن براى اثبات رسالت او است.

3 - ناقه صالح، حیوانى با عظمت و داراى حرمتى ویژه در پیشگاه خداوند

ناقة اللّه

استناد «ناقة» به «اللّه» و عنایت ویژه به آزار ندیدن آن و توصیه به دستبرد نزدن مردم به سهمیه آب آن، بیانگر احترام و ارج مندى خاص آن حیوان، در نزد خداوند است.

4 - آفرینش ناقه صالح، به طور غیرعادى و خارج از اسباب و علل طبیعى بود.

ناقة اللّه

از آن جا که همه موجودات، مملوک خدایند، اضافه «ناقة» به نام جلاله «اللّه»، بیانگر ویژگى آن است و از دخالت مستقیم خداوند، در پیدایش آن حکایت دارد.

5 - بهره مند ساختن ناقه صالح از آب آشامیدنى، داراى برنامه اى خاص بود.

و سقیـها

«سَقْى» و «سُقْیا»، به معناى در اختیار نهادن نوشیدنى است (مفردات) و «سُقْیا» اسم مصدر براى «سَقْى» مى باشد (العین). اضافه این کلمه به ضمیر «ناقة» و نیز برحذر داشتن قوم ثمود از بى توجّهى به آن، نشانه آن است که مردم درباره آب آشامیدنى ناقه، وظیفه خاصى داشتند.

6 - حضرت صالح(ع)، قوم ثمود را از بى توجّهى به ناقه و برنامه آب خوردن آن، برحذر داشت.

فقال لهم رسول اللّه ناقة اللّه و سقیـها

عامل نصب «ناقة اللّه»، فعلى است که بر تحذیر دلالت دارد (نظیر «احذروا). کلمه «سقیاها» عطف بر آن است و مراد، برحذر داشتن مردم از آزاررسانى و منع آب است.

7 - لزوم حفاظت از ناقه صالح و رعایت برنامه شرب آن، دستورى از جانب خداوند بود.

فقال لهم رسول اللّه ناقة اللّه و سقیـها

وصف «رسول اللّه»، نشانگر الهى بودن دستور است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
سپس در بیان گوشه‏اى از شرارت و تجاوزکارى آنان مى‏افزاید:
فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْیاها
پس پیامبر خدا به آنان گفت: ناقه خدا را با آبشخورش واگذارید و دست تجاوز به سوى آن دراز نکنید.
منظور از «پیامبر خدا» در آیه «صالح» مى‏باشد، که آنان را از تجاوز و گناه هشدار داد.
از دیدگاه «فرّاء» آن پیامبر خدا به آنان هشدار داد و اعلام خطر کرد که مانع آب خوردن «ناقه» نشوید.
این مطلب در آیه دیگرى این گونه آمده است: قال هذه ناقة لهاشرب و لکم شرب یوم معلوم(178)
پیامبرشان گفت: این ماده شترى است که نوبتى از آب، از آن اوست و روزى معلوم نوبت آب از آن شماست.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
فَقال‌َ لَهُم‌ رَسُول‌ُ اللّه‌ِ

منظور ‌از‌ ‌اینکه‌ ‌رسول‌ اللّه‌: حضرت‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌بود‌ ‌که‌ قوم‌ ثمود ‌را‌ ‌از‌ پی‌ کردن‌ ناقة اللّه‌ و قطع‌ آب‌ ‌آن‌ برحذر میداشت‌.

چنانکه‌ میفرماید: ناقَةَ اللّه‌ِ وَ سُقیاها‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[13] ‌در‌ ‌آن‌ صورت‌ ‌که‌ گناه‌ ایستادن‌ ‌در‌ مقابل‌ سلطنت‌ حق‌ ‌باشد‌، مرتکب‌ ‌آن‌ ‌هر‌ چه‌ زودتر ‌به‌ عذاب‌ می‌رسد، چنان‌ ‌که‌ ‌در‌ قوم‌ ثمود چنین‌ شد، چه‌ ‌ایشان‌ ‌از‌پیامبر ‌خود‌ صالح‌ خواستند ‌که‌ آیتی‌ ‌از‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ نازل‌ شود ‌که‌ بتوانند ‌آن‌ ‌را‌ ببینند، و پیشنهاد کردند ‌که‌ ‌آن‌ ماده‌ شتری‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌از‌ دل‌ کوه‌ بیرون‌ آید، و پیمان‌ سپردند ‌که‌ ‌با‌ دیدن‌ ‌اینکه‌ آیت‌ ‌خدا‌ ‌به‌ ‌او‌ ایمان‌ آورند، ولی‌ ‌او‌ ‌را‌ تکذیب‌ و ماده‌ شتر ‌را‌ پی‌ کردند، ‌پس‌ عذاب‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ نازل‌ شد.

«فَقال‌َ لَهُم‌ رَسُول‌ُ اللّه‌ِ ناقَةَ اللّه‌ِ وَ سُقیاها‌-‌ ‌پس‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ ‌به‌ ‌ایشان‌ ‌گفت‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ ناقه ‌خدا‌ ‌است‌ و بگذارید سهم‌ آب‌ ‌خود‌ ‌را‌ بنوشد.»

گفتند: معنی‌ ‌آن‌ چنین‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ ناقه‌ پرهیز کنید، چنان‌ ‌که‌ گفته‌ شود، شیر، شیر، ‌یعنی‌ شیر ‌است‌ و ‌از‌ ‌او‌ دوری‌ جویید، و بچه‌، بچه‌، ‌یعنی‌ مواظب‌ باشید ‌که‌ بچه‌، مثلا، ‌در‌ چاه‌ نیفتد. و ‌برای‌ بزرگداشت‌ ناقه‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌خدا‌ نسبت‌ داد و ناقة اللّه‌ ‌گفت‌ ‌از‌ ‌آن‌ روی‌ ‌که‌ آیتی‌ خدایی‌ ‌بود‌، ‌پس‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ واجب‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌خدا‌ بترسند و ‌به‌ ‌آن‌ حیوان‌ کاری‌ نداشته‌ باشند، اما کلمه «سقیاها» ‌یعنی‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ بگذارید سهمیه آب‌ ‌خود‌ ‌را‌ بنوشد، ‌که‌ یک‌ روز آب‌ ‌به‌ ‌او‌ اختصاص‌ داشت‌ و یک‌ روز ‌به‌ ‌ایشان‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
فَقال‌َ لَهُم‌ رَسُول‌ُ اللّه‌ِ ناقَةَ اللّه‌ِ وَ سُقیاها:

صالح‌ ‌رسول‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌که‌ ‌بر‌ قوم‌ ثمود مبعوث‌ ‌بود‌ و ‌به‌ درخواست‌ ‌او‌ ‌از‌ آفریدگار شتر سرخ‌ موئی‌ ‌از‌ کوه‌ آفریده‌ شد بقوم‌ ‌خود‌ ثمود فرمود رعایت‌ آسایش‌ شتر ‌را‌ بنمایند و آنرا ‌از‌ آشامیدن‌ ‌از‌ آب‌ نهر باز ندارند و نیز آنرا بقتل‌ نرسانند.

و ‌بر‌ حسب‌ ‌آیه‌ (یا قَوم‌ِ هذِه‌ِ ناقَةُ اللّه‌ِ لَکُم‌ آیَةً فَذَرُوها تَأکُل‌ فِی‌ أَرض‌ِ اللّه‌ِ) قوم‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌برای‌ تصدیق‌ دعوت‌ ‌او‌ معجزه‌ای‌ ‌از‌ وی‌ درخواست‌ نمودند ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ شتری‌ ‌با‌ اوصاف‌ مخصوصی‌ ‌از‌ کوه‌ پدید آورد.

صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌از‌ ساحت‌ پروردگار درخواست‌ نمود پروردگار خواسته‌ آنان‌ ‌را‌ پذیرفت‌ شتر بسیار بزرگی‌ بهمان‌ اوصاف‌ ‌با‌ نوزاد ‌آن‌ ‌از‌ کوه‌ آفرید.

صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ بقوم‌ ‌خود‌ فرمود ‌اینکه‌ معجزه‌ای‌ ‌است‌ ‌که‌ بدرخواست‌ همه‌ ‌شما‌ پروردگار آفریده‌ و ‌با‌ حضور همه‌ ‌شما‌ ‌از‌ کوه‌ پدید آمد ‌با‌ ‌اینکه‌ دلیل‌ آشکار و معجزه‌ دعوت‌ رسالت‌ مرا ‌از‌ جانب‌ پروردگار بپذیرید و شتر ‌را‌ باز دارید ‌که‌ بهر سو رو آورد چرا کند آنرا منع‌ ننمائید و ‌از‌ کشتن‌ ‌آن‌ خودداری‌ نمائید و چنانچه‌ بآن‌ آزار رسانید و آنرا پی‌ کنید بدون‌ مهلت‌ عقوبت‌ پروردگار همه‌ ‌شما‌ ‌را‌ فرا خواهد گرفت‌ قوم‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ شتر ‌را‌ پی‌ کردند صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ بدستور پروردگار بآنها فرمود سه‌ روز دیگر ‌در‌ منازل‌ ‌خود‌ خواهید بسر برد آنگاه‌ عقوبت‌ الهی‌ همه‌ ‌شما‌ ‌را‌ فرا خواهد گرفت‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - مجمع البیان
سپس در بیان گوشه‏اى از شرارت و تجاوزکارى آنان مى‏افزاید:
فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْیاها
پس پیامبر خدا به آنان گفت: ناقه خدا را با آبشخورش واگذارید و دست تجاوز به سوى آن دراز نکنید.
منظور از «پیامبر خدا» در آیه «صالح» مى‏باشد، که آنان را از تجاوز و گناه هشدار داد.
از دیدگاه «فرّاء» آن پیامبر خدا به آنان هشدار داد و اعلام خطر کرد که مانع آب خوردن «ناقه» نشوید.
این مطلب در آیه دیگرى این گونه آمده است: قال هذه ناقة لهاشرب و لکم شرب یوم معلوم(178)
پیامبرشان گفت: این ماده شترى است که نوبتى از آب، از آن اوست و روزى معلوم نوبت آب از آن شماست.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 167
فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْیاها:
صالح رسول علیه السّلام که بر قوم ثمود مبعوث بود و به درخواست او از آفریدگار شتر سرخ موئى از کوه آفریده شد بقوم خود ثمود فرمود رعایت آسایش شتر را بنمایند و آنرا از آشامیدن از آب نهر باز ندارند و نیز آنرا بقتل نرسانند.
و بر حسب آیه (یا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَکُمْ آیَةً فَذَرُوها تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ) قوم صالح علیه السّلام براى تصدیق دعوت او معجزه‏اى از وى درخواست نمودند به این که شترى با اوصاف مخصوصى از کوه پدید آورد.
صالح علیه السّلام از ساحت پروردگار درخواست نمود پروردگار خواسته آنان را پذیرفت شتر بسیار بزرگى بهمان اوصاف با نوزاد آن از کوه آفرید.
صالح علیه السّلام بقوم خود فرمود این معجزه‏اى است که بدرخواست همه شما پروردگار آفریده و با حضور همه شما از کوه پدید آمد با این دلیل آشکار و معجزه دعوت رسالت مرا از جانب پروردگار بپذیرید و شتر را باز دارید که بهر سو رو آورد چرا کند آنرا منع ننمائید و از کشتن آن خوددارى نمائید و چنانچه بآن آزار رسانید و آنرا پى کنید بدون مهلت عقوبت پروردگار همه شما را فرا خواهد گرفت قوم صالح علیه السّلام شتر را پى کردند صالح علیه السّلام بدستور پروردگار بآنها فرمود سه روز دیگر در منازل خود خواهید بسر برد آنگاه عقوبت الهى همه شما را فرا خواهد گرفت. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.