از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
فَ:عطف/کَذَّبُو:فعل ماضی مبنی بر فتح /و"هو"فاعل/هُ:ضمیر متصل در محل نصب مفعول به/ فَ:عطف/عَقَرُو:فعل ماضی مبنی بر ضم/و:فاعل/هَا:در محل نصب مفعول به/ فَ:عطف/دَمْدَمَ :فعل ماضی مبنی بر فتح/عَلَیْهِمْ:جار ومجرور،و" دَمْدَمَ "متعلق/ رَبُّ:فاعل/هُمْ:ضمیر متصل درمحل جر مضاف الیه/ بِذَنْبِ:جارو مجرور ،و" دَمْدَمَ "متعلق/هِمْ ضمیر متصل در محل جر/ فَ:حرف عطف /سَوَّا:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل در محل نصب/و"هو"فاعل ﴿١٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
فَکَذَّبُوهُ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری»«(و)فاعل» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
فَعَقَرُوها «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری»«(و)فاعل» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
فَدَمْدَمَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
عَلَیْهِمْ «حرف جر و اسم مجرور»
رَبُّهُمْ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» بِذَنْبِهِمْ «حرف جر و اسم مجرور» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» فَسَوَّاها«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.