از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
12) بی تردید هدایت کردن ( مکلفان به سوی احکام دین و زندگی در دنیا به وسیله انبیا و عقول سلیمه ) بر عهده ماست. [ نظرات / امتیازها ]
13) و مسلّما آخرت و دنیا ( جهان ایجاد نخستین و جهان اعاده پس از اعدام ) از آن ما و تحت اراده ماست. [ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را از آتشی که زبانه می کشد بیم دادم. [ نظرات / امتیازها ]
15) که در آن جز کافر شقی تر وارد نمی شود و نمی سوزد. [ نظرات / امتیازها ]
16) همان کسی که ( در دنیا کافر شد و دعوت پیامبران را ) تکذیب کرد و روی گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
12) به یقین هدایت کردن بر ماست ، [ نظرات / امتیازها ]
13) و آخرت و دنیا از آن ماست ، [ نظرات / امتیازها ]
14) و من شما را از آتشی که زبانه می کشد بیم می دهم ، [ نظرات / امتیازها ]
15) کسی جز بدبخت ترین مردم وارد آن نمی شود [ نظرات / امتیازها ]
16) همان کس که ( آیات خدا را ) تکذیب کرد و به آن پشت نمود! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
12) آری هدایت به عهده ما است . [ نظرات / امتیازها ]
13) و دنیا و آخرت مال ما است . [ نظرات / امتیازها ]
14) اینک شما را از آتشی هشدار می دهم که زبانه می کشد . [ نظرات / امتیازها ]
15) و جز شقی ترها را نمی سوزاند . [ نظرات / امتیازها ]
16) آن کسان را که آیات و دعوت ما را تکذیب نموده از قبولش اعراض کردند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
12) و البته بر ماست که ( خلق را ) هدایت کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
13) و ملک دنیا و آخرت از ماست ( به هر که بخواهیم و صلاح دانیم می بخشیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
14) من شما را از آتش شعله ور دوزخ ترسانیدم و آگاه ساختم. [ نظرات / امتیازها ]
15) که هیچ کس در آن آتش در نیفتد مگر شقی ترین خلق. [ نظرات / امتیازها ]
16) همان کس که ( آیات و رسل حق را ) تکذیب کرد و روی از آن بگردانید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
12) همانا هدایت بر ماست. [ نظرات / امتیازها ]
13) و در حقیقت ، دنیا و آخرت از آنِ ماست. [ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را به آتشی که زبانه می کشد هشدار دادم. [ نظرات / امتیازها ]
15) جز نگون بخت تر [ ازین مردم ] در آن درنیاید: [ نظرات / امتیازها ]
16) همان که تکذیب کرد و رُخ برتافت. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
12) ما این حقایق را برای راهنمایی مردم بیان می کنیم ، چرا که راهنمایی بندگان تنها برعهده ماست . [ نظرات / امتیازها ]
13) و همانا جهان آخرت و سرای نخستین از آنِ ماست . [ نظرات / امتیازها ]
14) بدین سبب شما را از آتشی که زبانه می کشد ، بیم دادم . [ نظرات / امتیازها ]
15) جز آن کسی که تیره بخت ترین مردم است ، جاودانه در آن درنیاید; [ نظرات / امتیازها ]
16) همان کسی که حق را تکذیب کرد و از آن روی برتافت . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
12) بی تردید هدایت کردن بر عهده ماست. [ نظرات / امتیازها ]
13) و به یقین دنیا و آخرت در سیطره مالکیّت ماست. [ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را از آتشی که زبانه می کشد بیم می دهم. [ نظرات / امتیازها ]
15) [ که ] جز بدبخت ترین مردم در آن در نیایند. [ نظرات / امتیازها ]
16) همان که [ دین را ] تکذیب کرد و از آن روی گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - بهرامپور
12) همانا هدایت بر عهده‌ى ماست [ نظرات / امتیازها ]
13) و آخرت و دنیا هم متعلق به ماست [ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را به آتشى که زبانه کشد بیم دادم [ نظرات / امتیازها ]
15) که جز تیره بخت‌ترین مردم، بدان نسوزد [ نظرات / امتیازها ]
16) همان که تکذیب کرد و رخ برتافت [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
12) همانا هدایت کردن فقط برعهده ما است. [ نظرات / امتیازها ]
13) و بى شک دنیا و آخرت فقط متعلّق به ما است. [ نظرات / امتیازها ]
14) از این رو درباره آتشى که زبانه مى کشد به شما اخطار کردم.
[ نظرات / امتیازها ]
15) [آتشى] که جز انسان بسیار بدبخت به آن نمى سوزد. [ نظرات / امتیازها ]
16) همان کسى که [حق را] تکذیب کرد و روى گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
12) همواره تنها بر (عهده‌ی) ما بی‌شک هدایت‌گری است. [ نظرات / امتیازها ]
13) و به‌راستی دنیا و آخرت به‌درستی از ماست. [ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را به آتشی زبانه‌دار هشدار دادم. [ نظرات / امتیازها ]
15) جز شقی‌ترین (مکلفان) آن را نیفروزد. [ نظرات / امتیازها ]
16) کسی که تکذیب کرد و رخ برتافت. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسن مصطفوی
12) بتحقیق‌ ‌بر‌ ‌ما ‌باشد‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ هدایت‌ کنیم‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) و ‌برای‌ ‌ما ‌است‌ آخرت‌ و دنیا‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) پس‌ ترسانیدم‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ آتش‌ شعله‌ور‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) وارد نمیشود بآن‌ مگر شخص‌ محجوبیکه‌ تکذیب‌ و پشت‌ کند‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمدل
12) مسلّماً نشان دادن (راه هدایت و ضلالت به مردم) بر عهده‌ی ما است. [ نظرات / امتیازها ]
13) و قطعاً آخرت و دنیا همه از آن ما است. [ نظرات / امتیازها ]
14) من شما را از آتش هولناکی بیم می‌دهم که شعله‌ور می‌شود و زبانه می‌کشد. [ نظرات / امتیازها ]
15) بدان داخل نمی‌شود و نمی‌سوزد مگر بدبخت‌ترین (انسانها). [ نظرات / امتیازها ]
16) همان کسی که (حق و حقیقت را دروغ می‌داند و آن را) تکذیب می‌نماید و (به آیات آسمانی) پشت می‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » سیدعباس حسینی کریمی
15) داخل‌ آتش‌ نخواهد شد، ملازم‌ آتش‌ نخواهد ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
12) 12‌-‌ هدایت‌ انسانها ‌بر‌ عهده ‌ما ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ آخرت‌ و دنیا ملک‌ ‌ما ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ آتشی‌ مشتعل‌ بیم‌ می‌دهم‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) 15‌-‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌آن‌ جز شقی‌تر داخل‌ نمی‌شود [ نظرات / امتیازها ]
16) 16‌-‌ شقی‌تری‌ ‌که‌ حق‌ ‌را‌ تکذیب‌ کرده‌ و ‌از‌ ‌آن‌ اعراض‌ نموده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
12) همانا بر ما است هدایت‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) و همانا برای ما است بازپسین و نخستین‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) پس ترسانیدم شما را از آتش که زبانه کشد [ نظرات / امتیازها ]
15) نچشدش جز بدبخت تری‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) که تکذیب کند و پشت کند [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
12) نمودن‌ راه‌ راست‌ ‌بر‌ ‌ما ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
13) و ‌آن‌ دنیا و ‌اینکه‌ دنیا ‌از‌ ‌آن‌ ‌ما ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
14) ‌پس‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ آتش‌ سوزان‌ بیم‌ دادم‌. [ نظرات / امتیازها ]
15) ‌به‌ ‌آن‌ ‌در‌ نیاید مگر بدبختی‌، [ نظرات / امتیازها ]
16) ‌که‌ تکذیب‌ کرد و روی‌ گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
12) همانا ‌بر‌ عهده‌ ‌ما ‌هر‌ آینه‌ راهنمائی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) و همانا ‌از‌ ‌آن‌ ‌ما ‌است‌ آخرت‌ و دنیا [ نظرات / امتیازها ]
14) ‌پس‌ بیم‌ میدهم‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ آتشی‌ ‌که‌ زبانه‌ میکشد [ نظرات / امتیازها ]
15) ‌در‌ نیاید ‌در‌ ‌آن‌ مگر بدبخت‌ترین‌ مردم‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) آنکه‌ تکذیب‌ نمود و روی‌ گردانید [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
12) 12‌-‌ یقینا ‌بر‌ ‌ما ‌است‌ ‌که‌ هدایت‌ کنیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ محققا عالم‌ آخرت‌ و دنیا ‌بما‌ اختصاص‌ دارد [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ ‌من‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ آتشی‌ ‌که‌ زبانه‌ میکشد بیم‌ دادم‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) 15‌-‌ ‌آن‌ آتشی‌ ‌که‌ ‌غیر‌ ‌از‌ شقی‌ترین‌ افراد ‌آن‌ ‌را‌ نمی‌چشد [ نظرات / امتیازها ]
16) 16‌-‌ ‌آن‌ شخص‌ شقی‌ ‌که‌ (حق‌ ‌را‌) تکذیب‌ نمود و پشت‌ کرد [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
12) بدرستی‌ ‌که‌ ‌بر‌ ماست‌ ‌هر‌ آینه‌ هدایت‌ (12) [ نظرات / امتیازها ]
13) و بدرستی‌ ‌که‌ مر ‌ما راست‌ ‌هر‌ آینه‌ ‌آن‌ جهان‌ اینجهان‌ (13) [ نظرات / امتیازها ]
14) ‌پس‌ بیم‌ کردم‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ آتشی‌ ‌که‌ زبانه‌ میکشد (14) [ نظرات / امتیازها ]
15) داخل‌ نمیشود ‌در‌ ‌آن‌ مگر بدبخت‌تری‌ (15) [ نظرات / امتیازها ]
16) ‌که‌ تکذیب‌ نمود و رو گردانید (16) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
12) بدون شک هدایت انسانها به عهده ی ماست . ( لکن اینان هدایت ناپذیرند ) [ نظرات / امتیازها ]
13) و یقینا مالکیت دنیا و آخرت از آن ماست . [ نظرات / امتیازها ]
14) پس از لهیب آتشی که زبانه می کشد شما را بیم دادم (تا همانند کسی که تلاشش بیهوده بود عمل نکنید) [ نظرات / امتیازها ]
15) بجز شقی ترین افراد (اشقیا) کسی گرفتار آن آتش نخواهد شد . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
16) همان) کسى که تکذیب کرد و روى برتافت. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
13) و مسلماً (سراى) آخرت و (سراى) نخستین فقط براى ماست [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
14) پس شما را به آتشى که شعله‏ور مى‏شود هشدار می ‏دهم! [ نظرات / امتیازها ]
15) که جز بدبخت ‏ترین (افراد) وارد آن نمی ‏شود (و نمی ‏سوزد). [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
12) و آنچه بر ماست راهنمایى است.«12 [ نظرات / امتیازها ]
13) و از آنِ ماست آن جهان و این جهان.«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را از آتشى که زبانه مى‌کشد مى‌ترسانم.«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) جز اهل شقاوت بدان درنیفتد:«15 [ نظرات / امتیازها ]
16) آن که تکذیب کرد و رویگردان شد.«16» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
12) همانا هدایت (مردم) بر عهده ماست. [ نظرات / امتیازها ]
13) و بى شک آخرت و دنیا از آنِ ماست. [ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را از آتشى که زبانه مى‏کشد بیم دادم. [ نظرات / امتیازها ]
15) (آتشى که) جز بدبخت‏ترین افراد در آن در نیاید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادقرائتی
16) همان که (حق را) تکذیب کرد و روى بر تافت. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
12) هر آینه رهنمونى بر ماست. [ نظرات / امتیازها ]
13) و هر آینه ما راست آن جهان و این جهان. [ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را از آتشى که زبانه مى‏کشد بیم مى‏دهم. [ نظرات / امتیازها ]
15) در آن درنیاید و بدان نسوزد مگر آن بدبخت‏تر [ نظرات / امتیازها ]
16) آن که تکذیب کرد و [از حق‏] برگشت. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
12) بى‏گمان راهنمایى [بندگان‏] بر ماست‏ (۱۲)
[ نظرات / امتیازها ]
13) و بى‏گمان [جهان‏] واپسین و نخستین ما راست‏ (۱۳)
[ نظرات / امتیازها ]
14) پس شما را از آتشى که زبانه زند هشدار دهم‏ (۱۴)
[ نظرات / امتیازها ]
15) که جز شقاوت پیشه وارد آن نشود (۱۵)
[ نظرات / امتیازها ]
16) همان کسى که [حق را] انکار کرد و روى بر تافت‏ (۱۶) [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
12) بى گمان راهنمایى [مردم‏] تنها بر عهده ماست. [ نظرات / امتیازها ]
13) - و دنیا و آخرت فقط از آن ماست. [ نظرات / امتیازها ]
14) از این رو شما را از آتشى که زبانه مى‏کشد بیم دادم. [ نظرات / امتیازها ]