از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و النهار اذا تجلی ):(و قسم به روز وقتی که ظاهر می گردد) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر خسروی
2‌-‌ قسم‌ بروز زمانی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌بین‌ تاریکی‌ ظاهر و آشکارا شود و جلوه‌ نماید (و اعظم‌ نعمای‌ الهی‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ رفت‌ و آمد شب‌ و روز ‌است‌ چه‌ ‌اگر‌ روزگار همه‌ تاریک‌ ‌بود‌ ‌برای‌ خلق‌ طلب‌ معیشت‌ ممکن‌ نبود و ‌اگر‌ تمامی‌ روز و روشنائی‌ ‌بود‌ ‌برای‌ سکونت‌ و راحت‌ بهره‌ای‌ نداشتند ‌پس‌ بدینجهت‌ ‌است‌ ‌که‌ خداوند سبحانه‌ ذکر شب‌ و روز ‌را‌ مکرّر فرموده‌ ‌است‌ و ‌اینکه‌ ‌برای‌ تعظیم‌ قدر ‌آنها‌ ‌در‌ باب‌ دلالت‌ ‌بر‌ مواقع‌ حکمت‌ اوست‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - سوگند خداوند، به روز، هنگام درخشان شدن آن

و النهار إذا تجلّى

2 - پدیده روز و تابناکى آن، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند

و النهار إذا تجلّى

3 - روشنى روز، از نعمت هاى خداوند است.

و النهار إذا تجلّى

سوگند، نشانه آن است که آنچه به آن سوگند یاد شده است. براى مخاطب سودمند و مورد علاقه است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
آن گاه مى فرماید:

وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى

و سوگند به روز آن گاه که جلوه گرى آغازد و آشکار گردد.

توجه دادن انسان به روشنى و تاریکى و یا شب و روز به خاطر آن است که هر کدام از این دو پدیده شگفت انگیز از بزرگترین نعمت هاى خدا هستند؛ چراکه اگر شب پایدار بود و تاریکى همواره ادامه داشت، انسان و حیوان، نه امکان مى یافتند تا رزق و روزى خود را بجویند و نه اسباب و وسائل زندگى و راحتى را.

از سوى دیگر اگر روز ادامه مى یافت و روشنایى پاینده مى شد، دیگر آن سکون و آرامش دل انگیز شب نبود تا موجودات زنده از آن بهره ور گردند. درست به همین دلیل است که پدید آورنده فرزانه شب و روز به خاطر توجه دادن به عظمت این دو نعمت بزرگ و نقش حساس و اساسى آنها در زندگى انسان و جهان و نشان دادن حکمت خویش به صاحبان اندیشه، در این دو سوره از شب و روز یاد کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(2)‌-‌ وَ النَّهارِ و سوگند بروز إِذا تَجَلّی‌ چون‌ آشکار گردد بزوال‌ ظلمت‌ شب‌ ‌ یا ‌ متبین‌ و منکشف‌ شود بطلوع‌ آفتاب‌، و چون‌ وجود لیل‌ و نهار ‌از‌ اعظم‌ نعم‌ الهی‌اند زیرا ‌که‌ ‌اگر‌ عالم‌ همیشه‌ متصف‌ بظلام‌ میبود بندگان‌ ‌را‌ طلب‌ معاش‌ ممکن‌ نمی‌بود و ‌اگر‌ پیوسته‌ مضی‌ء و متجلی‌ می‌بود بسکون‌ و راحت‌ منتفع‌ نمیشدند و نیز ضبط حساب‌ ‌که‌ ‌از‌ امور مهمه‌ ‌است‌ ‌در‌ معاملات‌ ‌که‌ منشأ ارزاقست‌ و ‌غیر‌ ‌آن‌ ‌از‌ منافع‌ کثیره‌ و مصالح‌ عظیمه‌ منوط بوجود ‌هر‌ دو ‌است‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ جهت‌ حق‌ سبحانه‌ مکرر بآنها قسم‌ یاد فرمود و افتتاح‌ ‌هر‌ دو سوره‌ بآنها کرد و ‌بعد‌ ‌از‌ ‌آن‌ فرمود ‌که‌: [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
سپس به سراغ سوگند دیگرى مى رود و مى افزاید: و قسم به روز هنگامى که آشکار و ظاهر گردد (و النهار اذا تجلى ). <3>
و این از آن لحظه اى است که سپیده صبح پرده ظلمانى شب را مى شکافد و تاریکیها را به عقب مى راند و بر تمام پهنه آسمان حاکم مى شود، و همه چیز را غرق نور و روشنائى مى کند همان نورى که رمز حرکت و حیات و مایه پرورش تمام موجودات زنده است .
در قرآن مجید زیاد بر مساءله نظام ((نور)) و ((ظلمت ،)) و تاءثیر آنها در زندگى بشر توجه داده شده ، چرا که دو نعمت بزرگ دائمى و دو آیت از آیات مهم پروردگار است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
‌-‌ وَ النَّهارِ إِذا تَجَلّی‌‌-‌ ‌یعنی‌ سوگند ‌به‌ ‌آن‌ هنگامی‌ ‌از‌ روز ‌که‌ ‌در‌ قسمتی‌ ‌از‌ زمین‌ تجلی‌ میکند و روشن‌ میشود.

همانطور ‌که‌ ‌در‌ آیه قبل‌ ‌هم‌ گفتیم‌ ‌از‌ کلمه (إِذا تَجَلّی‌) استفاده‌ میشود ‌که‌ ‌در‌ ‌هر‌ بیست‌ و چهار ساعتی‌ یک‌ قسمتی‌ ‌از‌ زمین‌ روشن‌ ‌یعنی‌ روز ‌است‌. گرچه‌ کلمه (تَجَلّی‌) بصورت‌ ظاهر: ماضی‌ ‌است‌. ولی‌ چنانکه‌ ‌در‌ ذیل‌ آیه‌-‌ 3‌-‌ سوره شمس‌ ‌هم‌ گفتیم‌ معنای‌ ‌آن‌ ‌به‌ وسیله کلمه (اذا) ‌به‌ مضارع‌ تبدیل‌ میشود‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیراثناعشری
وَ النَّهارِ إِذا تَجَلّی‌ (2)

وَ النَّهارِ: و سوگند ‌به‌ روز، إِذا تَجَلّی‌: چون‌ آشکار گردد ‌به‌ زوال‌ ظلمت‌ شب‌ ‌ یا ‌ متبیّن‌ و منکشف‌ شود ‌به‌ طلوع‌ آفتاب‌.
بیان‌‌-‌ شب‌ و روز ‌از‌ اعظم‌ نعم‌ الهی‌اند ‌که‌ ‌اگر‌ عالم‌ همیشه‌ متصف‌ ‌به‌ ظلام‌ می‌بود، بندگان‌ ‌را‌ طلب‌ معاش‌ ممکن‌ نبود و ‌اگر‌ پیوسته‌ روشن‌ و منجلی‌ ‌بود‌، ‌به‌ سکون‌ منتفع‌ نمی‌شدند. و نیز ضبط حساب‌ ‌که‌ ‌از‌ امور مهمه‌ ‌است‌، ‌در‌ معاملات‌، ‌که‌ منشأ روزی‌ و ‌غیر‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌از‌ منافع‌ کثیره‌ و مصالح‌ عظیمه‌، منوط ‌به‌ وجود ‌هر‌ دو ‌است‌. ‌پس‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ جهت‌ حق‌ سبحانه‌ مکرر ‌به‌ ‌آنها‌ قسم‌ یاد فرموده‌ و افتتاح‌ ‌هر‌ دو سوره‌ ‌به‌ ‌آن‌، و ‌بعد‌ ‌از‌ ‌آن‌ فرماید: [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ النَّهارِ إِذا تَجَلّی‌:

و نیز سوگند یاد نموده‌ ‌بر‌ روشنائی‌ روز ‌که‌ هوا و فضاء جهان‌ و موجودات‌ جلوه‌گر ‌شده‌ و بنمایش‌ ‌در‌ میآیند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - استادراهنما
آیـه2)ـ سـپس به سراغ سوگند دیگرى رفته , مى افزاید: ((و قسم به روزهنگامى که تجلى کند)) (والنهار اذا تجلى ).و ایـن از لـحـظـه اى اسـت کـه سپیده صبح پرده ظلمانى شب را مى شکافد وتاریکیها را به عقب مى راند و بر تمام پهنه آسمان حاکم مى شود.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان

و النهار اذا تجلی این آیه عطف است به کلمه اللیل ، و کلمه تجلی به معنای ظهور و پیدا شدن چیزی است بعد از خفاء و ناپیدائیش ، و اگر صفت لیل را به صیغه مضارع و صفت نهار را به صیغه ماضی آورد برای همان نکته‏ای بود که در آغاز سوره قبلی بیان کردیم .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.