از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
8) و اما آن کس که بخل ورزید و خود را بی نیاز ( از خدا و یاریش ) شمرد. [ نظرات / امتیازها ]
9) و وعده های الهی را تکذیب نمود. [ نظرات / امتیازها ]
10) پس به زودی او را به راه دشواری آماده می سازیم ( روحیه ای می دهیم که پیمودن راه تقوا بر او سخت باشد ) . [ نظرات / امتیازها ]
11) و چون ( به حضیض شقاوت یا به گودال قبر یا به قعر جهنم ) سقوط کند ، مالش برای او سودی نخواهد داشت. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
8) امّا کسی که بخل ورزد و ( از این راه ) بی نیازی طلبد ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و پاداش نیک ( الهی ) را انکار کند ، [ نظرات / امتیازها ]
10) بزودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم [ نظرات / امتیازها ]
11) و در آن هنگام که ( در جهنّم ) سقوط می کند ، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
8) و اما کسی که بخل بورزد و طالب ثروت و غنی باشد . [ نظرات / امتیازها ]
9) و پاداش نیک روز جزا را تکذیب کند . [ نظرات / امتیازها ]
10) اعمال نیک را در نظرش سنگین و دشوار می سازیم . [ نظرات / امتیازها ]
11) و او وقتی هلاک شود مالش هیچ سودی به حالش نخواهد داشت . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
8) اما هر کس بخل ورزید و خود را ( از لطف خدا ) بی نیاز دانست. [ نظرات / امتیازها ]
9) و نیکویی را تکذیب کرد. [ نظرات / امتیازها ]
10) پس به زودی کار او را ( در دو عالم ) دشوار می کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
11) و گاه عذاب و هلاکت داراییش وی را هیچ نجات نتواند داد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
8) و امّا آنکه بخل ورزید و خود را بی نیاز دید ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و [ پاداش ] نیکوتر را به دروغ گرفت ، [ نظرات / امتیازها ]
10) بزودی راهِ دشواری به او خواهیم نمود. [ نظرات / امتیازها ]
11) و چون هلاک شد ، [ دیگر ] مالِ او به کارش نمی آید. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
8) و امّا آن کس که از بخشش مال خود بخل ورزید و با گردآوری ثروت در پی توانگری بود ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و نیکوترین وعده خدا را دروغ شمرد ، [ نظرات / امتیازها ]
10) به زودی او را برای دشواری و عذاب آماده خواهیم ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
11) و آن گاه که بمیرد و به هلاکت افتد ، ثروتش برای او کارساز نیست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
8) و اما کسی که [ از انفاق ثروت ] بخل ورزید و خود را بی نیاز نشان داد [ نظرات / امتیازها ]
9) و وعده نیکوتر را تکذیب کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
10) پس او را برای راه سخت و دشواری [ که سلب هرگونه توفیق از اوست ] آماده می کنیم ، [ نظرات / امتیازها ]
11) و هنگامی که [ به چاه هلاکت و گودال گور ] سقوط کند ثروتش [ چیزی از عذاب خدا ] را از او دفع نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - بهرامپور
8) و اما آن که بخل ورزید و [از دین‌] بى‌نیازى نمود [ نظرات / امتیازها ]
9) و آن [وعده‌ى‌] نیکو را انکار کرد [ نظرات / امتیازها ]
10) پس زودا که طریقه سختى پیش وى آریم [ نظرات / امتیازها ]
11) و آن‌گاه که به هلاکت افتد، مالش به حال او سودى ندهد [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
8) و امّا هر که بخل بورزد و خود را [از خدا ]بى نیاز ببیند، [ نظرات / امتیازها ]
9) و نیکوترین [پاداش الهى] را تکذیب کند، [ نظرات / امتیازها ]
10) او را براى [پیمودن] دشوارترین راه آماده خواهیم کرد. [ نظرات / امتیازها ]
11) و چون هلاک شود، مال او [خطرى را] از او دفع نمى کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
8) و اما آن کس که بخل ورزید و خود را بی‌نیاز دید، [ نظرات / امتیازها ]
10) به زودی او را برای سخت‌ترین (زندگی‌)، راهوار و آسان کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
11) و هنگامی که سقوط کرد، (دیگر) مالش به کارش نیاید. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسن مصطفوی
8) و أمّا کسیکه‌ بخل‌ ورزیده‌ و توجّه‌ بمال‌ داشت‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) و تکذیب‌ کرد خوبیها ‌را‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) پس‌ آماده‌ می‌کنیم‌ ‌برای‌ ‌او‌ سختی‌ ‌را‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و هرگز بی‌نیاز نمیکند ‌او‌ ‌را‌ زمانی‌ ‌که‌ سقوط کرد‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمدل
8) و امّا کسی که تنگ‌چشمی بکند (و به بذل و بخشش دارائی در راه خدا دست نیازد) و خود را بی‌نیاز (از خدا و توفیق و پاداش دنیوی و اخروی الهی) بداند. [ نظرات / امتیازها ]
9) و به پاداش خوب (خدا در این سرا، و خوبتر خدا در آن سرا) ایمان و باور نداشته باشد. [ نظرات / امتیازها ]
10) او را آماده برای سختی و مشقّت (و زندگی بس مشکل و ناگوار دوزخ) می‌سازیم. [ نظرات / امتیازها ]
11) در آن هنگام که (به گور) پرت می‌گردد، دارائیش چه سودی به حال او دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » سیدعباس حسینی کریمی
8) ‌با‌ عدم‌ پرداخت‌ حقوق‌ واجب‌ مالی‌، ‌به‌ دنبال‌ بی‌نیازی‌ و غنا ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
8) 8‌-‌ و اما کسی‌ ‌که‌ بخل‌ ورزد و ‌با‌ ‌آن‌ بی‌نیازی‌ جوید [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ و وعده نیکوتر ‌خدا‌ ‌را‌ تکذیب‌ کند [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ حتما ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ خصلت‌ سختتر می‌رسانیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ چون‌ ‌به‌ هلاکت‌ مشرف‌ شود مالش‌ ‌او‌ ‌را‌ بی‌نیاز نمی‌کند [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
8) و اما آنکه بخل ورزید و بی‌نیازی گرفت‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) و تکذیب به نیکوکاری کرد [ نظرات / امتیازها ]
10) پس زود است برانیمش بسوی دشواری‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و بی‌نیاز نکند از او مالش گاهی که تباه شود [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
8) و اما ‌آن‌ ‌را‌ ‌که‌ بخل‌ ورزد و ‌به‌ توانگری‌ نازد. [ نظرات / امتیازها ]
9) و حسنی‌ ‌را‌ دروغ‌ شمارد. [ نظرات / امتیازها ]
10) راه‌ رسیدن‌ ‌به‌ دشواری‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌او‌ میسر می‌سازیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
8) و امّا کسیکه‌ بخل‌ ورزید و بی‌نیاز پنداشت‌ ‌خود‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) و تکذیب‌ نمود بمعارف‌ حقّه‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) ‌پس‌ زود ‌باشد‌ ‌که‌ میسّر نمائیم‌ ‌برای‌ ‌او‌ رویّه‌ دشوار ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و دفع‌ عذاب‌ نمیکند ‌از‌ ‌او‌ مال‌ ‌او‌ وقتی‌ ‌که‌ هلاک‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
8) 8‌-‌ و ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ بخل‌ ورزد و اظهار بی‌نیازی‌ کند [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ و نیکوئی‌ ‌را‌ تکذیب‌ نماید [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ ‌پس‌ زود ‌است‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ دچار عسرت‌ و سختی‌ خواهیم‌ کرد. [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ و هنگامی‌ ‌که‌ وی‌ تباه‌ و داخل‌ قبر شود مالش‌ ‌او‌ ‌را‌ بی‌نیاز نمی‌کند [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
8) و اما آنکه‌ بخل‌ ورزید و استغنا نمود (8) [ نظرات / امتیازها ]
9) و تکذیب‌ کرد طریقه‌ خوبی‌ ‌را‌ (9) [ نظرات / امتیازها ]
10) ‌پس‌ بزودی‌ توفیق‌ میدهیم‌ ‌برای‌ دشوارتر (10) [ نظرات / امتیازها ]
11) و کفایت‌ نکرد ‌از‌ ‌او‌ مالش‌ چون‌ هلاک‌ شد (11) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
8) و اما آنکس که تلاشش برای غیر خداوند بود و خود را بی نیاز او او دانست و برای نیاشش بخل ورزید . [ نظرات / امتیازها ]
9) و (قیامت و ) پاداشهای وعده داده شده ی خداوند را کذب دانست . [ نظرات / امتیازها ]
11) و هنگامی که با قهر خداوند مواجه گردد و هلاک شود ، مال و دارائیش هیچ سودی به او نخواهد بخشید . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
8) و اما کسى که بُخل ورزد و توانگرى نماید، [ نظرات / امتیازها ]
9) و (وعده) نیک (پاداش رستاخیز) را تکذیب کند، [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
10) پس بزودى (راه) دشوار را براى او فراهم می کنیم؛ [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
8) اما آن کس که بخل و بى نیازى ورزید،«8» [ نظرات / امتیازها ]
9) و آن بهترین را تکذیب کرد،«9» [ نظرات / امتیازها ]
10) او را براى دوزخ آماده مى‌سازیم.«10» [ نظرات / امتیازها ]
11) و چون هلاکش دررسد، دارایى‌اش به حالش سود نبخشد.«11» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
8) ولى آنکه بخل ورزید و خود را بى‏نیاز پنداشت. [ نظرات / امتیازها ]
9) و پاداش نیک (روز جزا) را تکذیب نمود. [ نظرات / امتیازها ]
10) پس او را به پیمودن دشوارترین راه خواهیم انداخت. [ نظرات / امتیازها ]
11) و چون هلاک شد، دارایى‏اش براى او کارساز نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
8) و اما هر که بخل ورزید- حق خدا را در مال ادا نکرد- و بى‏نیازى نمود- از دین حق و ثواب الهى- [ نظرات / امتیازها ]
9) و آن [وعده‏] نیکو را انکار کرد و دروغ انگاشت [ نظرات / امتیازها ]
10) پس زودا که او را براى راه دشوار- شرّ که گمراهى و کفر و آتش دوزخ است- آماده سازیم. [ نظرات / امتیازها ]
11) و چه سود دارد او را مالش آنگاه که به هلاکت درافتد. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
8) و اما کسى که دریغ‏ورزید و بى‏نیازى نمود (۸)
[ نظرات / امتیازها ]
9) و وعده بهشت را دروغ انگاشت‏ (۹)
[ نظرات / امتیازها ]
10) زودا که راهش را به سوى شر و دشوارى هموار کنیم‏ (۱۰)
[ نظرات / امتیازها ]
11) و چون به هلاکت افتد مالش به کار او نیاید (۱۱)
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
8) و امّا کسى که بخل ورزد و از [بخشش خدا] بى نیازى جوید، [ نظرات / امتیازها ]
9) و نیکوترین پاداش‏ها را دروغ بشمارد، [ نظرات / امتیازها ]
10) به زودى او را براى [پیمودن‏] دشوارترین راه‏ها آماده مى‏سازیم. [ نظرات / امتیازها ]
11) 11 - و آن‏گاه که دستخوش نابودى شود، دارایى او به کارش نخواهد آمد. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
8) و کسی که بخل ورزید و خود را بی نیاز دانست . [ نظرات / امتیازها ]
9) و نیکی را تکذیب کرد و دروغ دانست . [ نظرات / امتیازها ]
10) پس شر و بدی را به زودی برایش آسان نماییم. [ نظرات / امتیازها ]
11) و مال و داراییش (عذاب را) از او دفع نکند و جلوگیری ننماید آنگاه که از پا درافتد . (به عذاب گرفتار شود) [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قرآن طاهری
8) اما کسى که بخل و بى نیازى ورزد، [ نظرات / امتیازها ]
9) و [وعده‏] نیکو [ى آخرت‏] را دروغ شمرد، [ نظرات / امتیازها ]
10) بزودى دشوارى برایش پیش مى‏آوریم‏ [ نظرات / امتیازها ]
11) و به گاه نگونسارى در عذاب، اموالش سودى به حال او نخواهد داشت. [ نظرات / امتیازها ]
  صديقه حيدري - تدبر شخصی
8) و اما آن کسی که بخل بورزد و خود را بی نیاز بپندارد [ نظرات / امتیازها ]
9) و وعده های الهی را تکذیب کند [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
8) و امّا آن کس که از بخشش مال خود بخل ورزید و با گردآورى ثروت در پى توانگرى بود ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و نیکوترین وعده خدا را دروغ شمرد [ نظرات / امتیازها ]
10) به زودى او را براى دشوارى و عذاب آماده خواهیم ساخت [ نظرات / امتیازها ]
11) و آن گاه که بمیرد و به هلاکت افتد ، ثروتش براى او کارساز نیست . [ نظرات / امتیازها ]