از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
9) پس یتیم را هرگز خوار و رانده مساز. [ نظرات / امتیازها ]
10) و حاجت خواه را به تشر مران. [ نظرات / امتیازها ]
11) و نعمت پروردگارت را ( که به تو ارزانی داشته ) بازگو کن ( و بگو که تو خود نخستین هدیه واجب به عالم امکانی ، وسیله فتح دریچه خلقتی ، دارای انسانیت اتمّ ، عقل اکمل ، خلق عظیم ، ختم نبوت ، آیین جامع ، قرآن جاودان ، قداست ذات و عصمت جانشینانی ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
9) حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن ، [ نظرات / امتیازها ]
10) و سؤال کننده را از خود مران ، [ نظرات / امتیازها ]
11) و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
9) حال که چنین است پس هیچ یتیمی را از روی قهر خوار مشمار . [ نظرات / امتیازها ]
10) و هیچ سائلی را مرنجان . [ نظرات / امتیازها ]
11) و نعمت پروردگارت را با رفتار و گفتارت بازگو کن . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
9) پس تو هم یتیم را هرگز میازار. [ نظرات / امتیازها ]
10) و فقیر و گدای سائل را به زجر مران. [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما نعمت پروردگارت را ( که مقام نبوت و تقرب کامل به خدا یافتی ، بر امت ) باز گو. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
9) و امّا [ تو نیز به پاس نعمت ما ] یتیم را میازار ، [ نظرات / امتیازها ]
10) و گدا را مَران ، [ نظرات / امتیازها ]
11) و از نعمت پروردگار خویش [ با مردم ] سخن گوی. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
9) پس تو نیز یتیم را خوار و مغلوب مکن که خود درد یتیمی را احساس کرده ای . [ نظرات / امتیازها ]
10) و سؤال کننده را که از تو رهنمود می خواهد یا مالی می طلبد ، از خود مران و بر او بانگ مزن که خود تلخی تنگدستی را چشیده ای و نیاز به رهنمود را دانسته ای . [ نظرات / امتیازها ]
11) تو می دانی که همه این نعمت ها از جانب خداست ، پس نعمت پروردگارت را بازگوی و شکرش را به جای آور ( در گفتار و کردارت نشان ده که نعمت ها داده خداست ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
9) و اما [ به شکرانه این همه نعمت ] یتیم را خوار و رانده مکن [ نظرات / امتیازها ]
10) و تهیدست حاجت خواه را [ به بانگ زدن ] از خود مران [ نظرات / امتیازها ]
11) و نعمت های پروردگارت را بازگو کن. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
9) پس یتیم را میازار [ نظرات / امتیازها ]
10) و گدا را مَران [ نظرات / امتیازها ]
11) و از نعمت پروردگارت سخن بگوى. [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
9) تو هم پس میازار هرگز یتیم [ نظرات / امتیازها ]
10) فقیران به خواری مران ای کریم [ نظرات / امتیازها ]
11) بگو نعمت کردگارت مدام
به مردم که این هست شکری تمام
[ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
9) پس اما یتیم را خوار و زار مکن. [ نظرات / امتیازها ]
10) و اما سائل را پس (هرگز) بانگ مزن. [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما به وسیله‌ی نعمت پروردگارت، پس (آن را) بازگو کن [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
9) پس بر یتیم تسلّط مجوى. [ نظرات / امتیازها ]
10) و سائل را به تندى مران. [ نظرات / امتیازها ]
11) و از موهبت پروردگارت [رسالت و معارف‌] سخن گوى [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
9) پس‌ یتیم‌ ‌را‌ قهر مکن‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و سائل‌ ‌را‌ ناامید مساز‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و نعمت‌ ‌خدا‌ ‌را‌ اظهار کن‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » روان جاوید
11) و امّا بنعت‌ پروردگارت‌ ‌پس‌ سخنرانی‌ کن‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
9) 9‌-‌ ‌پس‌ یتیم‌ ‌را‌ مقهور نکن‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ وسائل‌ ‌را‌ ‌با‌ خشونت‌ مران‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ نعمت‌ خدایت‌ ‌را‌ بازگو کن‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
9) اما یتیم را پس خشم نیار [ نظرات / امتیازها ]
10) و اما دریوزه را پس نران (یا نهیب نزن) [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما به نعمت پروردگار خویش پس زبان گشای‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
9) و ‌به‌ یتیم‌ قهر و خشم‌ مکن‌.» [ نظرات / امتیازها ]
10) و فقیر درخواست‌ کننده‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌خود‌ مران‌.» [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما نعمت‌ پروردگارت‌ ‌را‌ سپاسگزار باش‌ و ‌از‌ ‌آن‌ سخن‌ بگو. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
9) و امّا طفل‌ یتیم‌ ‌را‌ ‌پس‌ مورد قهر قرار مده‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و امّا سائل‌ و گدا ‌را‌ ‌پس‌ بدرشتی‌ محروم‌ منما [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
9) 9‌-‌ ‌پس‌ مبادا ‌به‌ یتیم‌ خشم‌ کنی‌! [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ و مبادا ‌به‌ سائل‌ فریاد بزنی‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ و نعمت‌ پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ بازگو کن‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
9) ‌پس‌ اما یتیم‌ ‌را‌ ‌پس‌ قهر مکن‌ (9) [ نظرات / امتیازها ]
10) و اما سؤال‌ کننده‌ ‌را‌ ‌پس‌ زجر مکن‌ (10) [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما بنعمت‌ پروردگارت‌ ‌پس‌ اخبار کن‌ (11) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
9) پس تو یتیم را گرامی دار ( همچنانکه خدایت تو را گرامی داشت ) [ نظرات / امتیازها ]
10) و هیچ سائلی را از خود مران . [ نظرات / امتیازها ]
11) و در باره ی نعمتهای پروردگارت سخن گوی . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
9) و اما یتیم را پس (خوارش مساز و بر او) چیرگى مَورز، [ نظرات / امتیازها ]
10) و اما گدا را، پس با پرخاش مران، [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما نعمت پروردگارت را پس خبر ده. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد عباس مصباح زاده
9) ‌پس‌ اما یتیم‌ ‌را‌ ‌پس‌ قهر مکن‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و اما سؤال‌ کننده‌ ‌را‌ ‌پس‌ زجر مکن‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما بنعمت‌ پروردگارت‌ ‌پس‌ بازگو کن‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد علی اصغر حلبی
9) ‌پس‌ [تو نیز] یتیم‌ ‌را‌ فرو مشکن‌. [ نظرات / امتیازها ]
10) و خواهنده‌ ‌را‌ [بانگ‌ ‌بر‌ سر مزن‌] و مران‌. [ نظرات / امتیازها ]
10) و خواهنده‌ ‌را‌ [بانگ‌ ‌بر‌ سر مزن‌] و مران‌. [ نظرات / امتیازها ]
11) و امّا نعمت‌ پروردگار خویش‌ ‌را‌ ‌بر‌ زبان‌ آور [و یاد کن‌.] [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم ارفع
9) نا ‌بر‌ ‌اینکه‌ یتیم‌ ‌را‌ مشمول‌ قهر ‌خود‌ قرار مده‌. [ نظرات / امتیازها ]
10) سؤال‌ کننده‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌خود‌ مران‌. [ نظرات / امتیازها ]
11) و نعمت‌ پروردگارت‌ ‌را‌ بازگو کن‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم پور جوادی
9) پس‌ یتیم‌ ‌را‌ میازار [ نظرات / امتیازها ]
10) و ‌با‌ سائل‌ خشونت‌ نکن‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و ‌از‌ نعمت‌ پروردگارت‌ سخن‌ بگو. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادجلال الدین فارسی
9) بنابر ‌اینکه‌ یتیم‌ ‌را‌ پایمال‌ مساز و دل‌ نشکن‌، [ نظرات / امتیازها ]
10) و گدا ‌را‌ ‌به‌ تشر مران‌، [ نظرات / امتیازها ]
11) و ‌از‌ نعمت‌ پروردگارت‌ (و پیامبریت‌) سخن‌ ران‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی الله دهلوی
9) اما یتیم‌ ‌را‌ ‌پس‌ ستم‌ مکن‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و اما سائل‌ ‌را‌ ‌پس‌ بانگ‌ مزن‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما بنعمت‌ پروردگار ‌خود‌ خبر ده‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
9) ‌پس‌ تو ‌هم‌ یتیمان‌ ‌را‌ مران‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و فقیر و سائل‌ ‌را‌ زجر مکن‌ و میازار [ نظرات / امتیازها ]
11) و حدیث‌ کن‌ نعمت‌ پروردگارت‌ ‌را‌ ‌بر‌ مردم‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » مسعود انصاری خوشابر
9) ‌پس‌ امّا ‌به‌ یتیم‌ ستم‌ مکن‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و امّا ‌بر‌ گدا بانگ‌ مزن‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) و امّا ‌به‌ نعمت‌ پروردگارت‌ سپاس‌ بگزار [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد قرائتی
9) (حال که چنین است) پس بر یتیم قهر و تندى مکن. [ نظرات / امتیازها ]
10) و سائل را از خود مران. [ نظرات / امتیازها ]
11) و نعمت پروردگارت را (براى سپاس) بازگو کن. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
9) پس یتیم را خوار مدار و مران [ نظرات / امتیازها ]
10) و با سائل خشونت مکن و مران [ نظرات / امتیازها ]
11) و از موهبت پروردگارت [رسالت و معارف‏] سخن گوى [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
9) حال که چنین است، یتیم را زبون مدار (و اموال و دارائی ایشان را با قهر و زور مگیر و تصرّف مکن). [ نظرات / امتیازها ]
10) و گدا را با خشونت مران. [ نظرات / امتیازها ]
11) بلکه نعمتهای پروردگارت را بازگو کن (و از آنها صحبت بدار، و شکر آنها را با بذل و بخشش بگزار). [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
9) پس، یتیم را خوار مدار و مران. [ نظرات / امتیازها ]
10) و خواهنده- سائل نیازمند- را بانگ مزن و مران. [ نظرات / امتیازها ]
11) و به نعمت پروردگارت- نبوّت و قرآن و هدایت و ...- سخن گوى- که شکر آن است-. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
9) پس با یتیم تندى مکن‏ (۹) [ نظرات / امتیازها ]
10) و بر خواهنده بانگ مزن [و او را مران‏] (۱۰) [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما درباره نعمت پروردگارت [با سپاس‏] سخن بگوى‏ (۱۱) [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
9) - پس بر یتیم چیرگى نجوى؛ [ نظرات / امتیازها ]
10) - و بر گدا بانگ نزن. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
9) پس یتیم و کودک بی پدر را خشم مگیر [ نظرات / امتیازها ]
10) و مستمند خواهنده را منع ننموده و دور مساز [ نظرات / امتیازها ]
11) و نعمت و بخشش پروردگارت را بیان کن [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
9) پس تو نیز یتیم را خوار و مغلوب مکن که خود درد یتیمى را احساس کرده اى.«۹»
[ نظرات / امتیازها ]
10) و سؤال کننده را که از تو مالى مى طلبد، از خود مران و بر او بانگ مزن که خود تلخى تنگدستى را چشیده اى.«۱۰»
[ نظرات / امتیازها ]
11) و تو که با نعمت وحی راه یافته ای، پس نعمت پروردگارت (قرآن) را بازگوى.«۱۱» [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قرآن طاهری
9) پس با یتیم خشونت مکن‏ [ نظرات / امتیازها ]
10) و سائل را مرنجان‏ [ نظرات / امتیازها ]
11) و اما از نعمت پروردگارت بازگو. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
9) پس تو نیز یتیم را خوار و مغلوب مکن که خود درد یتیمی را احساس کرده ای . [ نظرات / امتیازها ]
10) و فقیر درخواست‌ کننده‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌خود‌ مران‌.» [ نظرات / امتیازها ]
11) پس نعمت پروردگارت را بازگوى و شکرش را به جاى آور [ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
9) پس تو هم یتیمان را مران [ نظرات / امتیازها ]
10) و فقیر و سائل را زجر مکن و میازار [ نظرات / امتیازها ]
11) و حدیث کن نعمت پروردگارت را برای مردم [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود فردوسي
9) پس یتیم را مرنجان [ نظرات / امتیازها ]
10) و سائل را مران [ نظرات / امتیازها ]
11) و از نعمت پروردگارت بازگو! [ نظرات / امتیازها ]