از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  پندار بى‏نیازى، خطر آفرین است
6) انسان کم ظرفیّت است و پندار بى‏نیازى او را مست مى‏کند. {لیطغى ان رآه استغنى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  علم بدون جهت نجات بخش نیست
6) علم به تنهایى کافى نیست. با اینکه به انسان علم دادیم امّا طغیان مى‏کند. {علّم الانسان ما لم یعلم - انّ الانسان لیطغى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : تفسیری موضوع اصلی : طغیان - سرکشی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آیا در برابر کسی که نعمت بخشیده، ناسپاسی رواست؟
6) انسان ناسپاس است. ما او را آفریدیم و هر چه نمى‏دانست به او آموختیم. امّا او در برابر پروردگارش طغیان مى‏کند. {کلاّ انّ انسان لیطغى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : تفسیری موضوع اصلی : طغیان- سرکشى گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  یکی از نشانه‌های طاغوتیان
6) طاغوتیان مخالف نمازند. {لیطغى - ینهى عبدًا اذا صلّى} (رفتار ناروا زمانى مورد سرزنش قرار مى‏گیرد که دوام داشته باشد.) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : تفسیری موضوع اصلی : طاغوت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  چگونه می‌شود که انسان در برابر پروردگارش سرکشی می‌کند؟
7) انسان به خاطر آنکه به غلط خود را بى‏نیاز مى‏پندارد دست به طغیان مى‏زند. {لیطغى ان رآه استغنى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  استغنا، عامل هلاکت
7) غنى بودن کمال است، ولى خود را غنى دیدن زمینه لغزشهاست. {راه استغنى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آنچه مانع انسان از سرکشی می‌شود
8) ایمان به معاد مانع طغیان است. {انّ الى ربّک الرجعى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ایمان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  یاد مرگ، انسان را از هلاکت نجات می‌دهد
8) هر چه داریم مى‏گذاریم و مى‏رویم خود را بى نیاز نپنداریم. {انّ الى ربّک الرجعى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : مرگ گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مشخص بودن مسیر و غایت هستی
8) انسان و هستى هدفدار و به سوى خداست. {انّ الى ربّک الرجعى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 537 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : هدایت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  طغیان - فريده رجبي فرد
6) آنچه طغیان می آوردثروت نیست زیراامکانات زندگی مشروع،
نعمتها الهی محسوب میشودآنچه طغیان می آفریندخودرابی نیازدیدن ودرمقابل خداودین به مال متکی شدن است وانسان
موحدهرگزخودراغنی نمی بیند.اگربالاترین ثروت ومقام راهم داشته باشدهمه راازخداوخودرانیازمند خدامی بیند.امااگردید
توحیدی راازانسان بگیرندطغیان خواهدکردواین قاعده ی کلی است وپیامبران امده اندتاباتعالیم خودانسان راباخودش وخدا
آشناکنندوبه اوبفهمانندکه همه چیزش ازخداست
"وَإن لَنالاخرة والاولی"وقتی چنین شدانسان دیگر
نمی تواندطغیان کند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : نسیم حیات قالب : تفسیری موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : فریده رجبی فرد