از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(رسول من الله یتلوا صحفا مطهره ):(رسولی از ناحیه خدا که صحیفه هایی منزه از باطل را بر آنان تلاوت کند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
رَسُول‌ٌ مِن‌َ اللّه‌ِ: ‌تا‌ آنکه‌ آمد بدیشان‌ فرستاده ‌خدا‌ ‌که‌ حضرت‌ خاتم‌ ‌است‌ ‌ یا ‌ قرآن‌ یَتلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً: می‌خواند پیغمبر ‌بر‌ امت‌ ‌خود‌، صحیفه‌های‌ پاکیزه‌ ‌از‌کذب‌ و بهتان‌ و بطلان‌ ‌که‌ (لا یَأتِیه‌ِ الباطِل‌ُ مِن‌ بَین‌ِ یَدَیه‌ِ وَ لا مِن‌ خَلفِه‌ِ تَنزِیل‌ٌ مِن‌ حَکِیم‌ٍ حَمِیدٍ)«1» و (لا یَمَسُّه‌ُ إِلَّا المُطَهَّرُون‌َ)«2» و تسمیه‌ قرآن‌ ‌به‌ صحف‌، ‌به‌ جهت‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌آن‌ جامع‌ اسرار تمام‌ صحف‌ ‌است‌ و ‌به‌ اعتبار آنکه‌ صحف‌ مستنسخ‌ ‌از‌ لوح‌ محفوظ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
رَسُول‌ٌ مِن‌َ اللّه‌ِ یَتلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2)

رَسُول‌ٌ مِن‌َ اللّه‌ِ: ‌تا‌ آنکه‌ آمد بدیشان‌ فرستاده ‌خدا‌ ‌که‌ حضرت‌ خاتم‌ ‌است‌ ‌ یا ‌ قرآن‌ یَتلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً: می‌خواند پیغمبر ‌بر‌ امت‌ ‌خود‌، صحیفه‌های‌ پاکیزه‌ ‌از‌کذب‌ و بهتان‌ و بطلان‌ ‌که‌ (لا یَأتِیه‌ِ الباطِل‌ُ مِن‌ بَین‌ِ یَدَیه‌ِ وَ لا مِن‌ خَلفِه‌ِ تَنزِیل‌ٌ مِن‌ حَکِیم‌ٍ حَمِیدٍ)«1» و (لا یَمَسُّه‌ُ إِلَّا المُطَهَّرُون‌َ)«2» و تسمیه‌ قرآن‌ ‌به‌ صحف‌، ‌به‌ جهت‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌آن‌ جامع‌ اسرار تمام‌ صحف‌ ‌است‌ و ‌به‌ اعتبار آنکه‌ صحف‌ مستنسخ‌ ‌از‌ لوح‌ محفوظ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
Then He explains what the Bayyinah is by His saying,


﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ یَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً ﴾


(A Messenger from Allah, reciting purified pages.) meaning, Muhammad and the Magnificent Qur'an he recites, which is written down among the most high gathering in purified pages. This is similar to Allah's statement,


﴿فَى صُحُفٍ مُّکَرَّمَةٍ - مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ - بِأَیْدِى سَفَرَةٍ - کِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾
(In Records held in honor. Exalted, purified, in the hands of scribes (angels). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر حسینی همدانی
رَسُول‌ٌ مِن‌َ اللّه‌ِ یَتلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً:

مبنی‌ تفسیر کلمه‌ البینه‌ ‌است‌ ‌که‌ مراد ‌از‌ بینه‌ و راهنمائی‌ الهی‌ بنام‌ ‌محمّد‌ فرستاده‌ ‌از‌ مقام‌ ساحت‌ کبریائی‌ ‌است‌ و صفت‌ و معرف‌ ‌او‌ قرائت‌ آیات‌ کریمه‌ قرآنی‌ ‌است‌ ‌برای‌ عموم‌ مردم‌ اهل‌ کتاب‌ و بت‌ پرستان‌ ‌از‌ نظر اینکه‌ مکتب‌ توحید خالص‌ و ‌در‌ جهان‌ بشریت‌ بنا نهاده‌ و برنامه‌ آنرا تنظیم‌ و اعلام‌ نموده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - خداوند، با فرستادن رسولى که مکتوباتى منزّه و به دور از انحراف را بر مردم بخواند، بر آنان اتمام حجت مى کند.

لم یکن ... منفکّین حتّى تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة

2 - حقانیّت دین، وابسته به انتساب آن به خداوند است.

البیّنة ... من اللّه

3 - رسولان الهى، خود برهانى روشن بر حقانیّت مکتب خویش اند.

البیّنة . رسول من اللّه

4 - فرستاده خدا بودن، دلیل بیّنه بودن پیامبران است.

حتّى تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه

5 - اتمام حجت بر تمام مردم، با ارسال پیامبرى همراه با کتاب آسمانى، سنّت تخلّف ناپذیر خداوند است.

لم یکن ... منفکّین حتّى تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة

6 - اهل کتاب و مشرکان مکه و مدینه، خود را منتظر فرستاده ویژه خداوند مى دانستند و ترک مرام خویش را به آن مشروط ساخته بودند.

لم یکن ... منفکّین حتّى تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه

برداشت یاد شده، ناظر به احتمال اراده «منفکّین عن الکفر» است که در برداشت هاى آیه پیشین توضیح داده شد.

7 - اهل کتاب و مشرکان در عصر جاهلیت، خود را در انتظار پیام هاى مکتوب و پیراسته از باطل قلمداد مى کردند که آن را از رسولى الهى دریافت کنند.

حتّى تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة

8 - ابلاغ گرانِ پیام هاى مکتوب خداوند، رسولانى با عظمت و داراى رسالتى بزرگ رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة

تعبیر «رسول من اللّه» ـ با آن که «رسول اللّه» نیز مفادى شبیه آن داشت ـ ممکن است براى ابقاى کلمه «رسول» بر نکره بودن باشد تا عظمت رسول و رسالت را برجسته سازد.

9 - ثبت آیات قرآن، در صحیفه ها و ورق ها، برنامه اى پیش بینى شده از جانب خداوند و القا شده به رسول اکرم(ص)

یتلوا صحفًا مطهّرة

تعبیر «صحف» (جمع «صحیفه»; یعنى، چیزى که در آن مى نویسند)، اشاره به آینده قرآن و مکتوب شدن آن دارد. اسناد «یتلوا» به «صحفاً» ـ با آن که پیامبر(ص) آیات الهى را از روى صحیفه هاى موجود تلاوت نمى کرد ـ به اعتبار مکتوب شدن پیام ها، پس از تلاوت آن است.

10 - پیامبر(ص)، قرآن را از صحیفه هایى مکتوب و پیراسته از هر باطل، دریافت و بر مردم تلاوت مى کرد.

رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة

در برداشت یاد شده، مراد از «صحفاً مطهّرة»، قرآنِ مکتوب پیش از مرحله نزول بر پیامبر(ص) دانسته شده است. قرآن در آن مرحله ـ براساس بعضى از آیات ـ در اختیار فرشتگانى بزرگوار بوده است.

11 - قرآن از خطا و انحراف، منزّه و پیراسته است.

صحفًا مطهّرة

12 - پاکیزه نگه داشتن صفحات قرآن، توصیه خداوند

صحفًا مطهّرة

توصیف ورق هاى قرآن به «مطهّرة» ـ علاوه بر بیان طهارت معنوى آنها از انحراف ـ آنها را سزاوار تطهیر دانسته و به لزوم دور داشتن آنها از آلودگى هاى ظاهرى نیز اشاره دارد.

13 - پیامبر(ص)، داراى رسالتى بزرگ از جانب خداوند و حامل پیامى مکتوب و خالى از انحراف و عهده دار بازخوانى آن بر مردم

رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة

نکره آمدن «رسول»، بر عظمت پیامبر(ص) و رسالت آن حضرت دلالت دارد.

14 - پیامبر(ص) و قرآن، برهانى روشن بر لزوم دست کشیدن اهل کتاب و مشرکان از کفر و شرک خویش

حتّى تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة

15 - پیامبر(ص)، امانت دار پیام الهى است.

یتلوا

فعل «یتلوا» (از ریشه «تلو»)، بیانگر آن است که خوانده هاى پیامبر(ص)، در حقیقت اعاده بى کم و کاست و پى گیرى کلمه به کلمه همان معارفى است که دریافت کرده است.

16 - تلاوتِ قرآن بر مردم، رسالتى الهى بر عهده پیامبر(ص)

رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة

توصیف پیامبر(ص) به تلاوت کننده قرآن ـ پس از تطبیق عنوان «رسول» بر آن حضرت ـ بیانگر آن است که تلاوت قرآن، بخشى از رسالت او است.

17 - پیامبران، با رفتنِ به سوى مردم، پیام الهى را به آنان ابلاغ مى کردند.

حتّى تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه

18 - دین اسلام، استوار بر برهانى روشن، رسالتى الهى و کتابى آسمانى و پاک

تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّرة [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً

پیام آورى از سوى خدا که صحیفه هاى پاک و پاکیزه را بر آنان تلاوت نماید.

منظور از «صحف» کتاب ها و نوشته هاى آسمانى است؛ نوشته ها و کتاب هایى که پاک و پاکیزه اند و جز فرشتگان در آسمان ها، کسى به آن ها دست نمى زند. منظور از آن پیامبر و فرستاده نیز، محمد(ص) است که خدا به وسیله او قرآن و سوره هاى آن را فرستاد، و آن حضرت آیات آن را بر آنان تلاوت نمود، و به توحید و تقوا و ایمان و اخلاص و راستى و عدالت دعوتشان فرمود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
پیامبرى که از سوى خدا باشد، و صحیفه هاى پاک و پاکیزهاى را بر ما بخواند (رسول من الله یتلوا صحفا مطهرة ).و منظور از ((مطهره )) پاک بودن آن از هر گونه شرک و کذب و دروغ و باطل است ، و مطهر از اینکه شیاطین جن و انس در آن دخالت کنند.
همانگونه که در آیه 42 فصلت آمده است : لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه : هیچگونه باطلى نه از پیش رو، و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى آید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف

و ( رسول ) بدل من البینة . وفی قراءة عبد الله : رسولا ، حالا من البینة ( صحفا ) قراطیس ( مطهرة ) من الباطل . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - تفسیر الجلالین
«رسول من الله» بدل من البینة وهو النبی صلى الله علیه وسلم «یتلو صحفاً مطهرة» من الباطل. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر تقریب القرآن إلى الأذهان آیة الله العظمى السید محمد الحسینی الشیرازی
ثم بین المراد بالبینة بقوله: ((رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ)) أی من طرفه سبحانه ((یَتْلُو)) ویقرأ علیهم ((صُحُفًا مُّطَهَّرَةً)) فی صحائف القرآن الحکیم التی طهرت عن الکفر والشرک ونسبة ما لا یلیق إلى الله وأنبیائه، فإن النبی وإن کان یتلوا عن ظهر القلب لکنه کان یقرأ عن اللوح المحفوظ، عکس کتاب العهدین. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رعنا سليمان عباسي - تفسیر جوامع جلد 6ابو على ابن الحسن الطبرسى
رسول من اللّه , این جمله بدل از بینه است .
یتلوا صحفا مطهره , تا بر آنها صحیفه هایى بخواند که از سخنان باطل پاک باشد
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نسیم حیات - استاد ابوالفضل بهرام پور
رَسُولٌ مِنَ الله ... کلمه رَسُولٌ بدل از بینه است و آن را تفسیر می کند . پس مراد از بینه پیامبر اکرم (ص) است و(صُحُف مُطَهَّرَةً) همان قرآن کریم است که از هر نوع باطل و شرکی پاک است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد مصطفي فاطمي کيا - سایت نوگرا - استاد شهید ناصر سبحانی
هر کس زمانی مسئول می‌شود که برایش تبلیغ می‌شود و در همان زمان بعث خاص برایش صورت می‌گیرد که: * و ماکنّا معذبین حتی نبعث رسولاً * یعنی این بعث خاص که کسی باید برایش روشن بشود. پس حالا هم کسانی هستند که بعث رسول برایشان صورت نگرفته و حق برایشان روشن نشده و کسی که برایشان بیان کند نبوده و اینها دیگر مسئول نمی‌باشند، مؤمن نیستند و جزای مؤمنین را ندارند همانطور که کافر هم نیستند، این است که می‌فرماید: * الذین کفروا من أهل الکتاب و المشرکین * کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و کسانی که کافر شدند از مشرکین، کسانی که بعد از آمدن هدایت کفر ورزیدند چه از اهل کتاب و چه از مشرکین، اینان پیش از آن، از آن گمراهی و انحرافی که در آن بودند جدا شدند تا اینکه بینه‌ای و راهنمای روشنی بیاید و راه را برای آنها روشن کـند. یعنی وضعشان قبلاً طوری بود که نیازمند به آمدن بینه بودند و برایشان آن نیاز بود، که بینه آمد ولی ایشان بدان کفر ورزیدند، بینه‌ای بیاید که عبارت است از* رسول من الله یتلوا صحفاً مطهرة فیها کتبٌ قیمةٌ * رسولی فرستاده‌ای که از جانب خداست که اوراقی که در آنها مطالبی هست دنبال می‌کند و یکی پس از دیگری آن مطالبی که در آنها است و آیاتی که در آنهاست برایشان می‌خواند که این صحف و اوراق پاکیزه گردانیده شده هستند، از آنچه که نباید بدان آلوده شوند یعنی از دستبرد شیاطین.

آن صحیفه‌ها در ارتباط با لوح محفوظ هستند و این وحی در آنها ثبت شده آنها مطهر هستند. کسی شک نکند که بگوید شاید شیاطین دستبردی زده باشند و چیزهایی عوض کرده باشند و این وحی همان وحی نباشد که خداوند نازل فرموده و تغییراتی در آن صورت گرفته شده و کتاب او کامل نباشد می‌فرماید که: نه این صحف که در آن این مطلب هست مطهر می‌باشد و هیچ موجود ناپـاکی به آنـها راه نیافته و دستبرد نزده است و آن مطالبی که خداوند مقرر فرموده همانها در این صحف هستند که آن اوراق و صحف پاکیزه گردانیده شده‌اند از دستبرد آنها. * فیها کتبٌ قیمةٌ * در آنها کتابهای قیّمی هست، کتابهایی که بدون کجی و اعوجاج و انحراف هستند.

کتاب گاهی به کار برده می‌شود و مراد یک مجموعه از کلام و سخن است و نه اینکه چیزی نوشته شده باشد. مثلاً سخنرانیی که انسان انجام می‌دهد و خطبه‌ای که به زبان می‌آورد، این یک کتاب است چون کتاب یعنی مجموعه‌ای به شدت به هم پیوسته. و الفاظ یک خطبه هم همینطور است. گاهی هم به نقشهایی که در آن دلالت بر آن الفاظ دارد کتاب گفته می‌شود. خود نقشها نه اینکه همراه صفحه‌ها باشد مثلاً خطهایی که اینجا نوشته شده اینها کتاب هستند که اینها در اوراق قرار دارند. * فیها * در این صحیفه‌ها * کتبٌ قیمةٌ * کتابهای راست و دور از اعوجاج است. و الآن در عرف هم به خطوط و هم به صفحات حاوی خطوط کتاب گفته می‌شود. کتاب در اصل آن مجموعه الفاظ است بعد نقوش و خطوطی که دلالت بر آن الفاظ دارد و تصویر آن الفاظ است. پس بدین ترتیب روشن است که چگونه کتاب در صحیفه‌ای قرا دارد. کتاب در ورق قرار دارد. چون کتاب آن نقشها هستند و اینجا فرموده صحیفه‌هایی که در آن کتابهایی هست. به صیغه جمع قرار دارد چرا؟ چون هر سوره یک کتاب است و قرآن 114 کتاب است همانطور که به مجموعه این کلام کتاب و قرآن گفته می‌شود، به هر سوره هم کتاب و قرآن گفته می‌شود.

و در خیلی اوقات همینطور است مثلاً می‌فرماید:

* فلا اقسم بمواقع النجوم و إنه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن کریم * انه یعنی آن مطالبی که قبلاً در این سوره گفته شد، یا در سوره یوسف می‌فرماید:

*نحن نقص علیک أحسن القصص بما اوحینا إلیک هذا القرآن * با وحی کردن این قرآن یعنی این سوره یوسف أحسن القصص را ما بر تو می‌خوانیم و در جایی می‌فرماید: * کتابٌ فصّلت آیاته * یعنی هذا الکتاب یعنی این سوره یا * ذلک الکتاب لاریب فیه هدیً للمتقین * آن کتاب ـ سوره بقره ـ شکی در آن نیست که برای متقین هداست. و مطلبی می‌ماند که مگر پیامبر خدا امی نیست پس چطور * یتلوا صحفاٌ مطهرة * اینجا نکته‌ای هست، فرق است بین * یتلوا صحفاٌ * و *یتلوا صحفٍ * وقتی که گفته می‌شود * یتلوا فی صحفٍ * یعنی * یتلوا الکتاب فی صحفٍ * پس باید نظر کند در صحف و باید از رو بخواند ولی وقتی که گفته می‌شود * یتلوا صحفاٌ مطهرةٌ * این لازم نیست که از رو بخواند و از حفظ می‌شود خواند. مثلاً کسی که کتابی را از حفظ است و از بر می‌خواند می‌گویند فلان کتاب را خوانده و درست هم می‌باشد. پیامبر خدا این کتابها را این 114 کتاب را می‌خواند ولی از حفظ نه اینکه در صحیفه‌ها نگاه کند ولی صادق است این گفته که این کتابها را خوانده چرا؟ چون مضمون صحیفه‌ها را خوانده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تدبرقران
بیّنه چیست؟ آیه (۲ و ۳ ) توضیح می‌دهد:

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (٢)فِیهَا کُتُبٌ قَیِّمَةٌ (٣) بیّنه رسولی است که صحف مطهره را تلاوت می‌کند، و در درون این صحف مطهره کتابهایی برپادارنده و استوار کننده است.
بینه نه رسول تنهاست و نه کتاب تنهاست.
عمود خیمه هم قیّم است و نیز کسی که پدر از دست می‌دهد قیّم می‌خواهد.
«قیّمه» چون مطلق آمده، می‌رساند که این قیّمه برپادارنده همه امور است، اعم از اجتماعی و حکومتی و …
صفت مشبهه‌ای است که به معنای برپادارنده است. که همان احکام و حکمتهایی است که انبیاء با خواندن آن احکام و حکمتها، انسانها را به سوی سعادت راهنمایی می‌کنند.
در این سوره مصداق رسول، به خاطر وجود اهل کتاب و مشرکین، پیامبر خاتم (ص) و مصداق صحف مطهره، قرآن کریم و مصداق کتب قیّمه، احکام و حکمتهایی که در قرآن است که این احکام و حکمتها برپادارنده مصالح فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرالمیزان

رسول من الله یتلوا صحفا مطهرة فیها کتب قیمة این آیه بیانگر معنای بینه است ، می‏فرماید : منظور از بینه ، محمد رسول الله (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) است و این معنا به طور قطع از سیاق استفاده می‏شود .
و مراد از اینکه فرموده : می‏خواند صحفی مطهره را این است که اجزای قرآن از لوث باطل پاک است ، و شیطان در آن دست نینداخته ، و این معنا نیز در قرآن کریم مکرر آمده که خدای تعالی قرآن را از مداخله شیطانها حفظ می‏کند ، از آن جمله فرموده : لا یمسه الا المطهرون .

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 231
مبنى تفسیر کلمه البینه است که مراد از بینه و راهنمائى الهى بنام محمد فرستاده از مقام ساحت کبریائى است و صفت و معرف او قرائت آیات کریمه قرآنى است براى عموم مردم اهل کتاب و بت پرستان از نظر اینکه مکتب توحید خالص و در جهان بشریت بنا نهاده و برنامه آنرا تنظیم و اعلام نموده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.