از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فیها کتب قیمه ):(که در آن صحیفه ها کتابهای ارزشمندی هست )می فرماید: خداوند کافران به دعوت نبوت رسولخدا ص من جلمه اهل کتابی که بااعتقاد به الوهیت مسیح و مریم یا بنوت او، یا بنوت عزیر کافر شدند و مشرکینی که به عبادت بتها و آلهه و ارباب اشتغال داشتند، را رها نخواهد کرد تا آنکه دلیل روشن که همان رسولخدا ص است ، برای آنان بیاید، یعنی سنت هدایت الهی ادامه دارد و خدادست از هدایت آنها بر نمی دارد تا وقتی که حجت بر آنها تمام شود و خودشان یقین بیابند که حضرت محمدص فرستاده خداست ، هر چند که از روی لجاج و عناد به اوکفر بورزند.آنگاه به شرح آن بینه می پردازد و می فرماید: آن حجت و بینه روشنی که از ناحیه خدا برای آنان آمده ، رسولی از جانب خداست که برای مردم صحف آسمانی پاک ومنزه از باطل و دسترسی شیاطین را می خواند و آن صحف حاوی احکام و عقایدی ارزشمند هستند که قائم به امر مجتمع انسانی و اداره کننده آن و حافظ مصالح جامعه می باشند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
فِیها کُتُب‌ٌ قَیِّمَةٌ: ‌در‌ ‌آن‌ صحف‌ نوشته‌هائی‌ ‌است‌ راست‌ و درست‌ و ناطق‌ ‌به‌ حق‌ ‌که‌ ‌آن‌ مواعظ و احکام‌ ‌است‌، ‌ یا ‌ قرآن‌ مشتمل‌ ‌است‌ ‌بر‌ معانی‌ کتب‌ متقدمه‌ آسمانی‌. ‌پس‌ قرآن‌ تالی‌ کتب‌ قیمه‌ ‌باشد‌. چنانچه‌ فرموده‌ (مُصَدِّقاً لِما بَین‌َ یَدَیه‌ِ)«3» ‌ یا ‌ ‌در‌ قرآن‌ ‌است‌ کتب‌ قیمه‌. ‌یعنی‌ مشتمل‌ ‌است‌ ‌بر‌ انواع‌ ‌از‌ علوم‌ ‌هر‌ نوع‌ ‌از‌ ‌آن‌ کتابی‌ ‌است‌. ‌ یا ‌ مراد کتب‌ قیمه‌، ‌یعنی‌ مستقیمه‌ عادله‌ بدون‌ اعوجاج‌، مبین‌ نماید حق‌ ‌را‌ ‌از‌ باطل‌، خلاصه معنی‌ آنکه‌ اهل‌ کتاب‌ و مشرکان‌ ‌بر‌ دین‌ ‌خود‌ بودند ‌تا‌ پیغمبر بیامد و ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌به‌ ایمان‌ دعوت‌ نموده‌ بعضی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌که‌ تارک‌ جحود و عناد بودند و طالب‌ حق‌، ‌به‌ شرف‌ ایمان‌ مشرف‌ شدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
فِیها کُتُب‌ٌ قَیِّمَةٌ (3)

فِیها کُتُب‌ٌ قَیِّمَةٌ: ‌در‌ ‌آن‌ صحف‌ نوشته‌هائی‌ ‌است‌ راست‌ و درست‌ و ناطق‌ ‌به‌ حق‌ ‌که‌ ‌آن‌ مواعظ و احکام‌ ‌است‌، ‌ یا ‌ قرآن‌ مشتمل‌ ‌است‌ ‌بر‌ معانی‌ کتب‌ متقدمه‌ آسمانی‌. ‌پس‌ قرآن‌ تالی‌ کتب‌ قیمه‌ ‌باشد‌. چنانچه‌ فرموده‌ (مُصَدِّقاً لِما بَین‌َ یَدَیه‌ِ)«3» ‌ یا ‌ ‌در‌ قرآن‌ ‌است‌ کتب‌ قیمه‌. ‌یعنی‌ مشتمل‌ ‌است‌ ‌بر‌ انواع‌ ‌از‌ علوم‌ ‌هر‌ نوع‌ ‌از‌ ‌آن‌ کتابی‌ ‌است‌. ‌ یا ‌ مراد کتب‌ قیمه‌، ‌یعنی‌ مستقیمه‌ عادله‌ بدون‌ اعوجاج‌، مبین‌ نماید حق‌ ‌را‌ ‌از‌ باطل‌، خلاصه معنی‌ آنکه‌ اهل‌ کتاب‌ و مشرکان‌ ‌بر‌ دین‌ ‌خود‌ بودند ‌تا‌ پیغمبر بیامد و ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌به‌ ایمان‌ دعوت‌ نموده‌ بعضی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌که‌ تارک‌ جحود و عناد بودند و طالب‌ حق‌، ‌به‌ شرف‌ ایمان‌ مشرف‌ شدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
Honorable and obedient.) (80:13-16) Then Allah says,


﴿فِیهَا کُتُبٌ قَیِّمَةٌ ﴾


(Wherein are upright Books.) Ibn Jarir said, "Meaning in the purified pages are Books from Allah that are upright, just and straight. They have no mistakes in them because they are from Allah, the Mighty and Majestic.''

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر حسینی همدانی
تعریف‌ آیات‌ کریمه‌ ‌است‌ ‌هر‌ ‌آیه‌ معجزه‌ آسای‌ ‌آن‌ صحیفه‌ الهی‌ ‌است‌ ‌که‌ طاهر و منزه‌ ‌از‌ نقص‌ و ظهوری‌ ‌از‌ معارف‌ و حقایق‌ آفرینش‌ ‌است‌ و ‌در‌ ‌آن‌ احکام‌ و فرامین‌ الهی‌ ‌است‌ و طریقه‌ سعادت‌ بشر ‌را‌ تعیین‌ می‌نماید و منطق‌ حق‌ و حقیقت‌ خالی‌ ‌از‌ عوج‌ و انحراف‌ ‌است‌ و مشتمل‌ و محتوی‌ ‌بر‌ انواعی‌ ‌از‌ علوم‌ و احکام‌ و معارف‌ اعتقادی‌ و وظایف‌ عملی‌ ‌است‌.

‌از‌ جمله‌ صفت‌ ربوبیت‌ مقام‌ کبریائی‌ صفت‌ تشریع‌ و رهبری‌ بشر ‌است‌ و هدایت‌ ‌او‌ بوظیفه‌ سپاسگزاری‌ ‌است‌ زیرا بحکم‌ فطرت‌ و خرد شکر منعم‌ حقیقی‌ لازم‌ و واجب‌ ‌است‌ و طریقه‌ سپاسگزاری‌ ‌را‌ پروردگار باید اعلام‌ فرماید ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ ساحت‌ ‌او‌ ‌را‌ بوحدانیت‌ شناخته‌ و ‌به‌ یکتائی‌ و بی‌همتائی‌ ‌او‌ معتقد ‌باشد‌ و همه‌ موجودات‌ و پدیده‌ها ‌را‌ مقهور پروردگار بداند و جز ساحت‌ ‌او‌ ‌را‌ شایسته‌ پرستش‌ نداند و شکر منعم‌ و سپاس‌ ‌از‌ نعمت‌ نیز دارای‌ درجات‌ بی‌شمار ‌است‌ اقصی‌ درجه‌ ‌آن‌ شکر نعمتهای‌ پروردگار منعم‌ حقیقی‌ ‌است‌ ‌که‌ استحقاق‌ ‌او‌ ذاتی‌ ‌است‌.

و نیز ‌از‌ نظر توحید افعالی‌ همه‌ نعمتهای‌ بی‌شمار ‌که‌ سرتاسر جهان‌ ‌را‌ فرا گرفته‌ بدون‌ استثناء پرتوی‌ ‌از‌ ساحت‌ کبریائی‌ ‌او‌ ‌است‌ و سپاس‌ ‌او‌ باخلاص‌ ‌در‌ عبودیت‌ اعتقادی‌ و خلقی‌ و عملی‌ ‌است‌ و سپاس‌ نعمت‌ رسالت‌ و دعوت‌ ‌رسول‌ صادع‌ اسلام‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ نیز باستحقاق‌ بغیر ‌است‌ ‌که‌ پروردگار‌بر‌ ‌او‌ منت‌ نهاده‌ و ‌او‌ ‌را‌ واسطه‌ فیوضات‌ نعمتهای‌ ‌خود‌ ‌در‌ همه‌ عوالم‌ و نشئات‌ قرار داده‌ ‌است‌.

‌از‌ جمله‌ سمت‌ تعلیم‌ و رهبری‌ ‌او‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ طریق‌ نزول‌ آیات‌ قرآنی‌ صحیفه‌های‌ طاهره‌ معارف‌ الهی‌ و حقایق‌ آفرینش‌ ‌که‌ ‌از‌ بیهوده‌ و باطل‌ منزه‌ ‌است‌ دسترس‌ عموم‌ بشر نهاده‌ ‌است‌ ‌که‌ همه‌ شئون‌ زندگی‌ و مصالح‌ خانوادگی‌ و عمومی‌ و سیاسی‌ و اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ‌را‌ تأمین‌ می‌نماید.

یگانه‌ دین‌ و برنامه‌ اعتقادی‌ و جوارحی‌ و قوانین‌ ‌که‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ و همگانی‌ بشر ‌را‌ ‌در‌ همه‌ اعصار و ازمنه‌ و ‌در‌ همه‌ حالات‌ و پیش‌ آمدها تأمین‌ نماید و هیچیک‌ ‌از‌ اطراف‌ و جوانب‌ احتیاجات‌ بشری‌ ‌را‌ ‌از‌ نظر دور نداشته‌ همانا اصول‌ اعتقادی‌ و قوانین‌ اسلامی‌ و احکام‌ اجتماعی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌بر‌ وفق‌ فطرت‌ و تفصیل‌ آنچه‌ ‌در‌ کمون‌ و نیازهای‌ بی‌شمار بشر بطور ابهام‌ نهاده‌ ‌شده‌ می‌باشد و هرگز قوانین‌ تصویب‌ ‌شده‌ بشری‌ نمیتواند نیازهای‌ فردی‌ و خانوادگی‌ و اجتماعی‌ و مالی‌ و سیاسی‌ و اقتصادی‌ عموم‌ اجتماعات‌ بشر ‌را‌ ‌در‌ همه‌ حالات‌ و ازمنه‌ تأمین‌ نماید بطوریکه‌ هیچگاه‌ نیاز بتجدید نظر نداشته‌ ‌باشد‌.

خلاصه‌ یگانه‌ دین‌ و برنامه‌ ‌که‌ قیم‌ همه‌ گونه‌ احتیاجات‌ بشری‌ ‌باشد‌ همانا برنامه‌ مکتب‌ قرآن‌ ‌است‌ ‌که‌ موردی‌ ‌را‌ ‌از‌ نظر دور نداشته‌ و حادثه‌ای‌ رخ‌ نخواهد داد ‌که‌ ‌در‌ احکام‌ اسلامی‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌ ‌باشد‌.

‌از‌ جمله‌ مظاهر صفت‌ ربوبیت‌ کبریائی‌ آنستکه‌ احکام‌ و قوانین‌ دین‌ اسلام‌ قیم‌ ‌بر‌ امور و همه‌ گونه‌ احتیاجات‌ بشر ‌باشد‌ و هیچ‌ موردی‌ ‌را‌ ‌از‌ نظر دور نداشته‌ همچنانکه‌ ‌از‌ مظاهر ربوبیت‌ پروردگار تهیه‌ وسایل‌ آزمایش‌ و سوق‌ بشر بسوی‌ سعادت‌ ‌از‌ ‌هر‌ لحاظ ‌از‌ شئون‌ تدبیر و صفت‌ ربوبیت‌ کبریائی‌ ‌است‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ پاره‌ای‌ ‌از‌ نیازهای‌ آنان‌ ‌را‌ ‌از‌ طریق‌ نظام‌ خارج‌ تهیه‌ و آماده‌ نماید و ‌از‌ لحاظ رهبری‌ بشر بسعادت‌ حقیقی‌ ‌از‌ طریق‌ تشریع‌ و اعزام‌ ‌رسول‌ و بناگذاری‌ مکتب‌ عالی‌ توحید تهیه‌ فرماید ‌اینکه‌ نظام‌ پهناور ‌برای‌ آمادگی‌ و امکان‌ سیر و سلوک‌ بشر بسوی‌ مقصدی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌برای‌ ‌او‌ ‌در‌ نظر گرفته‌ ‌شده‌ و وسیله‌ داخلی‌ ‌برای‌ آزمایش‌ و سوق‌ بشر بسوی‌ سعادت‌ همانا نیروی‌ اختیاری‌ ‌است‌ ‌که‌ پروردگار ‌در‌ نهاد ‌او‌ سپرده‌ ‌تا‌ بتواند ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ طریقه‌ اقتصاد و اطاعت‌ و ‌ یا ‌ تمرد ‌را‌ ‌که‌ خواهد برگزیند.

و همه‌ ‌از‌ مظاهر صفت‌ ربوبیت‌ ساحت‌ کبریائی‌ ‌است‌.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - صفحات قرآن، گنجینه نوشته هایى استوار و به دور از اعوجاج و انحراف

فیها کتب قیّمة

«کتاب» (مفرد «کتب») مصدرى است که در معناى اسم مفعول آن (مکتوب) به کار رفته است. بنابراین «فیها کتب»; یعنى، در صحیفه هاى مطهر، نوشته هایى متعدد وجود دارد. «قیّمة»، داراى دو معنا است: 1. به صورت متعدى و با مفعولى محذوف; یعنى، قوام بخش و برپادارنده جامعه; 2. به صورت لازم; یعنى، با استقامت و اعتدال و خالى از کجى و اعوجاج. برخى این کلمه را جمع دانسته اند (مجمع البیان); ولى بیشتر اهل لغت و تفسیر مفرد بودن آن را پذیرفته اند.

2 - قرآن، در برگیرنده قوانینى نظام بخش و حافظ مصالح مردم

فیها کتب قیّمة

«قیِّم» هر چیز، برپادارنده و قوام بخش آن است (لسان العرب). فعل «کَتَبَ»; یعنى، حکم و قضاوت کرد و ملزم ساخت (مصباح). بنابراین مراد از «کُتُب» در آیه شریفه، ممکن است مجموعه حکم ها و الزام هاى الهى باشد.

3 - وجود معارف استوار و قوام بخش در قرآن، نشانِ تمام بودن حجت بر کافران با ابلاغ آن از سوى پیامبر(ص) است.

حتّى تأتیهم البیّنة . رسول من اللّه ... فیها کتب قیّمة

4 - قرآن، حاوى معارف کتاب هاى آسمانى گذشته است.*

یتلوا صحفًا مطهّرة . فیها کتب قیّمة

5 - اهل کتاب و مشرکان، ملزم به ترک کفرِ خویش، پس از ابلاغ معارف استوار و قوام بخش قرآن به آنان

لم یکن ... منفکّین حتّى تأتیهم البیّنة ... فیها کتب قیّمة

6 - بعثت پیامبر(ص) همراه با قرآن، تحقّق بخش پیش شرط اهل کتاب و مشرکان براى ترک آیین خویش

لم یکن ... منفکّین حتّى تأتیهم البیّنة . رسول ... فیها کتب قیّمة

برداشت یاد شده، براساس یکى از احتمالاتى است که درباره نخستین آیه بیان شد. در آن احتمال، آیه شریفه، بیانگر ادّعاى کافران دانسته شده بود.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
فِیها کُتُبٌ قَیِّمَةٌ

صحیفه ها و کتاب هایى که در آن ها نوشته هایى درست و استوار و پر ارج است و حق را از باطل و درست را از نادرست جدا مى سازد.

به باور «قتاده» واژه «مطهره» به معنى پاک و پاکیزه از هر دروغ و بافته هاى پوچ و بى اساس و زورمدارانه آمده، و منظور از صحیفه ها، نوشته ها و آیات و مطالب و مفاهیم روح پرور قرآن است؛ و آیه نشانگر آن است که آن حضرت پس از دریافت وحى، آن را حفظ مى شد و از حفظ بر آنان تلاوت مى کرد و نه از روى کتاب و نوشته.

امّا به باور «ابومسلم» منظوراز واژه «رسول» فرستاده اى از فرشتگان مى باشد که نوشته هایى را از لوح محفوظ مى آورد و تلاوت مى کرد، آن گاه پیامبر آن ها را بر مردم مى خواند.

از دیدگاه پاره اى منظور این است که: در این قرآن پرشکوه و پر معنویت نوشته هاى ارجدار و پربها و به دور از هر انحراف و اشتباهى است که همه معارف و مفاهیم کتاب هاى آسمانى و پیشین در آن ها گنجانیده شده، و تلاوت گر قرآن در حقیقت تلاوت گر همه کتاب هاى آسمانى است.

با این بیان این دیدگاه و این آیه چیزى بسان این آیه است که مى فرماید: نزل علیک الکتاب بالحق مصدّقاً لما بین یدیه...(239)

خداى یکتا این کتاب را در حالى که گواهى کننده مفاهیم و معارف کتاب هاى آسمانى پیش از خود مى باشد،.. به تدریج بر تو فرو فرستاد...

و از دیدگاه برخى دیگر منظور این است که: در قرآن نوشته هاى ارزشمند و ارجدار و استوارى است که انواع و اقسام علوم و دانش ها و بینش ها را در بر دارد، که هر نوع آن بسان کتابى جداگانه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
صحیفه هائى که در آن نوشته هاى درست و موزون و ثابت و پر ارزش ‍ باشد
(فیها کتب قیمة ).
آرى آنها قبل از ظهور پیغمبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین ادعائى را داشتند، ولى بعد از ظهور او و نزول کتاب آسمانیش صحنه عوض شد، جمله ((فیها کتب قیمة )) اشاره به این است که در این صحف آسمانى مطالبى نوشته شده که از هر گونه انحراف و اعوجاج و کجى برکنار است . بنابراین ((کتب )) به معنى مکتوبات است و یا به معنى احکام و مقرراتى که از ناحیه خداوند تعیین شده است ، زیرا کتابت به معنى تعیین حکم نیز آمده ، چنانکه مى فرماید: کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم روزه بر شما مقرر شد همانگونه که بر پیشینیان مقرر گردید (بقره 183).
و به این ترتیب ((قیمة )) به معنى صاف و مستقیم ، یا محکم و پابرجا، یا ارزشمند و پربها، و یا همه این مفاهیم در آن جمع است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
( فیها کتب ) مکتوبات ( قیمة ) مستقیمة ناطقة بالحق والعدل ، والمراد بتفرقهم : تفرقهم عن الحق وانقشاعهم عنه . أو تفرقهم فرقا ، فمنهم من آمن ، ومنهم من أنکر وقال : لیس به ، ومنهم من عرف وعاند . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - تفسیر الجلالین
«فیها کتب» أحکام مکتوبة «قیمة» مستقیمة، أی یتلو مضمون ذلک وهو القرآن، فمنهم من آمن به ومنهم من کفر. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر تقریب القرآن إلى الأذهان آیة الله العظمى السید محمد الحسینی الشیرازی
((فِیهَا)) أی فی تلک الصحف ((کُتُبٌ قَیِّمَةٌ)) "الکتاب" یستعمل بمعنى الموضوع، کما یقال: "کتاب الصلاة، وکتاب الحج،" یراد موضوعهما، ولذ ترى کتاب الصلاة مثلاً فی ضمن کتاب "شرائع الإسلام" للمحقق، أو أن الکتاب بمعنى المکتوب وهو فی الصحیفة، یعنی أن تلک الصحف تشتمل على موضوعات ذات قیمة وثمن أو بمعنى ذات استقامة، فإن "القیمة" بمعنى المستمرة فی جهة الصواب. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سعيده اکبري نژاد - تفسیرالمیزان
منظور از" کتب" که جمع کتاب است جرم کتاب نیست، بلکه منظور مکتوب و مطالبى است که در کتاب نوشته شده، و کلمه" کتاب"، هم بر کاغذ و لوحهاى مختلف اطلاق مى‏شود و هم بر کلمات و الفاظ نوشته شده‏اى که با نقوش حک شده و یا با قلم سیاه شده، از آن الفاظ حکایت مى‏کند، و چه بسا بر معانى آن الفاظ هم اطلاق شود، به این اعتبار که آن معانى به وسیله الفاظ حکایت شده، و نیز بر حکم حاکم و قضاى رانده شده نیز اطلاق مى‏گردد، مثلا مى‏گویند:" کتب علیه کذا- بر فلانى چنین نوشتند" یعنى حکم کردند که باید چنین و چنان کند، در قرآن هم آمده که:" کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ" «سوره بقره، آیه 183»، و نیز فرموده:" کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ" «سوره بقره، آیه 216»، و ظاهرا مراد از کتبى که در صحف است همین معناى آخر باشد، یعنى احکام و قضایایى الهى باشد، که در مورد اعتقادات و اعمال صادر شده است، دلیلش توصیف کتاب است به صفت" قیمه"، چون کلمه" قیمه" از قیام کردن به امر خیرى، و حفظ و مراعات مصلحت آن، و ضمانت سعادت آن است، هم چنان که در قرآن کریم در مورد دین استعمال شده، آنجا که فرموده:" أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ" «سوره یوسف، آیه 40»، یعنى دینى که خدا آن را حفظ مى‏کند، و بقایش را ضمانت کرده است، و معلوم است که صحف آسمانى قیم‏اند، چون امر مجتمع انسانى را بپا مى‏دارند، و با دستورات و احکام و قضایایى که متعلق به عقاید و اعمال است مصالح بشر را حفظ مى‏کنند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - یوسفعلی
6226. Qayyimah: straight, as opposed to crooked; standard as opposed to irregular; definite and permanent, as opposed to casual or temporary. Cf. 9:36; 12:40; etc. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 232
تعریف آیات کریمه است هر آیه معجزه آساى آن صحیفه الهى است که طاهر و منزه از نقص و ظهورى از معارف و حقایق آفرینش است و در آن احکام و فرامین الهى است و طریقه سعادت بشر را تعیین مى‏نماید و منطق حق و حقیقت خالى از عوج و انحراف است و مشتمل و محتوى بر انواعى از علوم و احکام و معارف اعتقادى و وظایف عملى است.
از جمله صفت ربوبیت مقام کبریائى صفت تشریع و رهبرى بشر است و هدایت او بوظیفه سپاسگزارى است زیرا بحکم فطرت و خرد شکر منعم حقیقى لازم و واجب است و طریقه سپاسگزارى را پروردگار باید اعلام فرماید به این که ساحت او را بوحدانیت شناخته و به یکتائى و بى‏همتائى او معتقد باشد و همه موجودات و پدیده‏ها را مقهور پروردگار بداند و جز ساحت او را شایسته پرستش نداند و شکر منعم و سپاس از نعمت نیز داراى درجات بى‏شمار است اقصى درجه آن شکر نعمتهاى پروردگار منعم حقیقى است که استحقاق او ذاتى است.
و نیز از نظر توحید افعالى همه نعمتهاى بى‏شمار که سرتاسر جهان را فرا گرفته بدون استثناء پرتوى از ساحت کبریائى او است و سپاس او باخلاص در عبودیت اعتقادى و خلقى و عملى است و سپاس نعمت رسالت و دعوت رسول صادع اسلام صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نیز باستحقاق بغیر است که پروردگار
بر او منت نهاده و او را واسطه فیوضات نعمتهاى خود در همه عوالم و نشئات قرار داده است.
از جمله سمت تعلیم و رهبرى او است که از طریق نزول آیات قرآنى صحیفه‏هاى طاهره معارف الهى و حقایق آفرینش که از بیهوده و باطل منزه است دسترس عموم بشر نهاده است که همه شئون زندگى و مصالح خانوادگى و عمومى و سیاسى و اجتماعى و اقتصادى جامعه را تأمین مى‏نماید.
یگانه دین و برنامه اعتقادى و جوارحى و قوانین که نیازهاى اجتماعى و همگانى بشر را در همه اعصار و ازمنه و در همه حالات و پیش آمدها تأمین نماید و هیچیک از اطراف و جوانب احتیاجات بشرى را از نظر دور نداشته همانا اصول اعتقادى و قوانین اسلامى و احکام اجتماعى است که بر وفق فطرت و تفصیل آنچه در کمون و نیازهاى بى‏شمار بشر بطور ابهام نهاده شده مى‏باشد و هرگز قوانین تصویب شده بشرى نمیتواند نیازهاى فردى و خانوادگى و اجتماعى و مالى و سیاسى و اقتصادى عموم اجتماعات بشر را در همه حالات و ازمنه تأمین نماید بطوریکه هیچگاه نیاز بتجدید نظر نداشته باشد.
خلاصه یگانه دین و برنامه که قیم همه گونه احتیاجات بشرى باشد همانا برنامه مکتب قرآن است که موردى را از نظر دور نداشته و حادثه‏اى رخ نخواهد داد که در احکام اسلامى پیش بینى نشده باشد.
از جمله مظاهر صفت ربوبیت کبریائى آنستکه احکام و قوانین دین اسلام قیم بر امور و همه گونه احتیاجات بشر باشد و هیچ موردى را از نظر دور نداشته همچنانکه از مظاهر ربوبیت پروردگار تهیه وسایل آزمایش و سوق بشر بسوى سعادت از هر لحاظ از شئون تدبیر و صفت ربوبیت کبریائى است به این که پاره‏اى از نیازهاى آنان را از طریق نظام خارج تهیه و آماده نماید و از لحاظ رهبرى بشر بسعادت حقیقى از طریق تشریع و اعزام رسول و بناگذارى مکتب عالى توحید تهیه انوار درخشان، ج‏18، ص: 233
فرماید این نظام پهناور براى آمادگى و امکان سیر و سلوک بشر بسوى مقصدى است که براى او در نظر گرفته شده و وسیله داخلى براى آزمایش و سوق بشر بسوى سعادت همانا نیروى اختیارى است که پروردگار در نهاد او سپرده تا بتواند هر یک از طریقه اقتصاد و اطاعت و یا تمرد را که خواهد برگزیند.
و همه از مظاهر صفت ربوبیت ساحت کبریائى است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.