از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
إِنَّ:از حروف مشبهه / الَّذِینَ:موصول،اسم"ان" و خبر محذوف/جمله" آمَنُوا و عَمِلُوا الصالحات" صله برای "الذین"
آمَنُوا:فعل ماضی و واوضمیر متصل در محل رفع ،فاعل
وَ:عطف، عَمِلُوا:فعل ماضی و واو ضمیر متصل در محل رفع ،فاعل وعطف به ماقبل
الصَّالِحَاتِ:مفعول به ومنصوب
أُولَٰئِکَ:اسم اشاره ،مبتدا
هُمْ:ضمیر منفصل وتاکید
خَیْرُ:خبر برای" أُولَٰئِکَ" و مرفوع ومضاف
الْبَرِیَّةِ:مجرور/مضاف الیه ﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الَّذِینَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
آمَنُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
وَ «واو عطف»
عَمِلُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
الصَّالِحاتِ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
أُولئِکَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
هُمْ «ضمیر فصل و محلی از اعراب ندارد.»
خَیْرُ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
الْبَرِیَّةِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 380
جملة: «إنّ الذین آمنوا ...» لا محلّ لها استئنافیّة.
و جملة: «آمنوا ...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذین).
و جملة: «عملوا ...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
و جملة: «أولئک ... خیر البریّة» فی محلّ رفع خبر إنّ. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.