آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 راز و نیاز با معبود
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 خاموش همچون سوسنان
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 در جستجوی فرعون غرق شده
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 سوگند به ستارگان
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 آتش در قرآن
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 نشانه های خداوند در طبیعت
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 گزافه گویی در دین
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 فاصله ی خانه تا مسجد محلمان کمتر از سه دقیقه پیاده روی است اما در بسیاری از موارد با دلیل و بدون دلیل از رفتن به آنجا محروم میشوم
 نويسنده : مرتضی هادیزاده
 کلید واژه : کاتبان وحی
 پیامبر گرامی اسلام صلوت الله علیه و آله به ظاهر خواندن و نوشتن نمی دانست و در یمان قوم خود به داشتن سواد معروف نبود ، و از آنجا که هرگز ندیده بودند چیزی بخواند یا بنویسد ، او را امّی می خواندن . قرآن هم او را با همین وصف یاد کرده است :
 نويسنده : مرتضی هادیزاده
 کلید واژه : اهمیت دانستن مکی و یا مدنی بودن آیات
 یکی از مسائل مهم علوم قرآنی ، مساله شناخت سوره های مکی و مدنی است . مکی ، سوره هایی است که در مکه و مدنی ، سوره هایی است که در مدینه بر پیامبر صلوت الله علیه و آله نازل گشته است .

تشخیص سوره های مکی و مدنی به دلایل زیر ضروری است :
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 174
  • >
  • >>