آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه :
 از دهه های اخیر که موضوع مدیریت راهبردی مطرح گردیده است و خصوصا نوع مدیریت مبتنی بر ارزش که توسط کشورهای غربی با تعبیرهای مربوط به خودشان مورد استقبال قرار گرفته است ارائه دیدگاه اسلامی در ارتباط با مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای این مکتب غنی و استوار بسیار ضروری و الزامی است در این سلسله مقالات که به تدریج از پایاننامه دکتری اینجانب اختلاص گردیده است سعی می شود این نوع مدیریت در سطوح مفهومی ، مبنائی ، اصولی و روشها و شیوه های تدوین ارائه گردد به امید آنکه مورد استفاده مشتاقان قرار گیرد انشاء الله
 نويسنده : نوید چالیک
 کلید واژه : شهاب سنگ
 چگونگی از بین رفتن شهرهای قوم لوط
 نويسنده : نوید چالیک
 کلید واژه :
 حقیقت روایات قرانی
 نويسنده : محمدحسین ایراندوست
 کلید واژه : معاد ، عهدین ، قرآن ، ادیان الهی
 معاد در لغت به معنای محل بازگشت و رجوع است . و در اصطلاح برگشت اجزاى متفرق بدن به یکپارچگى آن، و نیز برگشت به حیات بعد از مرگ، و برگشت ارواح به بدن ها بعد از جدایی است . و مترادفات آن «بعث» و «نشور» و «قیامت» است. بعث به معنای زنده کردن مردگان توسط خداست و لذا یکی از اسامی خدا «باعث» است. نشور هم به معنای احیاء و زنده کردن است. در مورد معاد در کتب قرآن کریم و عهدین مطالب زیادی بیان شده که مفاد بسیاری از آنها شبیه هم است. این مقاله با ساختار مقاله کوتاه (Essay) و از نوع مقایسه و مغایرت (Compare and Contrast) تنظیم شده و درصدد است تا به شناسایی وجوه شباهت و تفاوت میان برخی از تعابیر مشترک کتابهای مقدس عهدین با قرآن کریم ، درباره معاد بپردازد.
 نويسنده : محمدحسین ایراندوست
 کلید واژه : مابالذات، مابالعرض، قاعده فلسفی، قرآن.
 مدلول این قاعده فلسفی چنین است که هر موجود بالعرض ضرورتا به یک موجود بالذات منتهی می گردد. حکمای اسلامی با استفاده از این قاعده فلسفی مسائل مختلفی را اثبات کرده اند. چنانکه فارابی در باب اثبات «وجوب» برای صفات ذاتی خداوند، و ملاصدرای شیرازی هم در اکثر مباحث فلسفی بویژه اثبات حرکت جوهری و اثبات صانع، از این قاعده استفاده کرده است. عرفای اسلامی نیز طبق این قاعده، اولیت هر شیء را بالعرض و آن را منتهی به اولیت بالذات خداوند می دانند. از طرفی آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که مفاد آن با قاعده «کل ما بالعرض ینتهی الی مابالذات» منطبق است. به گونه ای که فهم دقیق تر این آیات از رهگذر این قاعده میسور است. این مقاله درصدد است تا به روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی پیشینه این قاعده و اقوال حکماء، جایگاه این قاعده فلسفی در آیات قرآن را مورد بررسی و تبیین قرار دهد.
 نويسنده : دکتر ابوالفضل خوش‌منش، محمد ادیب نیا
 کلید واژه : تدبر در قرآن، تفسیر قرآن به قرآن، فهم قرآن، تعامل با قرآن، آثار تدبر، شرایط تدبر.
 تدبر، اصلی بی‌بدیل در تعامل و مواجهه‌ی انسان با گنجینه‌ی وحی و کلام‌الله مجید است. تدبر دارای تعریف و آثار مختلف و قابل توجهی است که هم در حوزه‌ی فکر و اندیشه و هم در مجال زندگی عملی انسان متدبر ظهور می‌کند. تدبر از امر آموزش و قرائت قرآن کریم جدا نیست و آن، مرهون فراهم آمدن امور و شرایطی چند است. تدبر با تفسیر مصطلح نیز دارای تفاوت‌های عمده است که این مقاله در جهت تبیین آنها می‌کوشد.
 نويسنده : سید محمد جعفری
 کلید واژه : ویروس ، کووید ، کرونا ، زمین مسموم ، جنبنده
 و آن گاه که واقعیت یابد این سخن بر آنان، پدید می آوریم جنبنده ای از زمین مسموم و زخمی می کند آنان را، که مردم به آیه های ما یقین نمی کنند.
 نويسنده : مرتضی هادیزاده
 کلید واژه : مدت زمان روز قیامت، تعارض آیات قرآن
 برخی با توجه به‌ظاهر آیات پنج سوره سجده و چهار سوره معارج چنین تصور کرده‌اند که بین این دو آیه به لحاظ تفاوت در زمان بیان‌شده در خصوص طول روز قیامت، تعارض وجود دارد. با توجه به سیاق و ظاهر آیات در سوره سجده و معارج می‌توان گفت این آیات در مقام بیان مدت‌زمان قیامت نیستند. در حقیقت اساساً بین این دو آیه تعارضی وجود ندارد تا نیاز به حل آن باشد. در قالب چند نکته ادله و مؤیدات این ادعا ارائه می‌گردد.
 نويسنده : سیده منصوره خادم
 کلید واژه :
 گزیده ای از تفسیر زیارت عاشورا
 نويسنده : فاطمه پورشفیع
 کلید واژه :
 فاطمه بزرگ است و باقی است. او با خدای بزرگ خود پیوند مهرو عطوفت دارد. او عاشق حق است . او آن چیزی را می پسندد که خدایش پسندد. زبان او چون عملش معصوم است و کلام او حجت و قول وعمل او سند است. او عهده دار رهبری زنان است او نمی گذارد که از مقام زن سوء استفاده شود او راه استثمارگران را سد می کند و بار عظیم رسالت اجتماعی را بردوش می گیرد. او در جهت منافع فقرا مشقتها را تحمل می کند. فاطمه (س) بدنبال منافع مادی نیست که دردی قابل درمان است او بدنبال رفع فقر معنوی ،‌اخلاقی و ایدئولوژی بود که پهلویش به ضربت در شکست و در فاصله حدود سه ماه از فوت پدر گرامی در میان اندوهی عمیق و در سن 18 سالگی (به روایتی) به شهادت رسیدند.
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 178
  • >
  • >>