آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : نورخدا ترکاشوند
 کلید واژه :
 و همگى به خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که بودید پس میان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید هاى خود کند باشد که شما راه یابید .
 نويسنده : روح الله متوسل
 کلید واژه : مدرنیته, سبک زندگی, سینما, دیپلماسی, رنسانس
 مبادا فرزندانِ مان، سالیان بعد از ما میانِ سبک های زندگیِ غربی و اسلامی دست و پا بزنند و از فرهنگ اسلامی فقط کتیبه ها و نقوش اسلیمی ش در ذهنِ شان، نقش بندد!
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 چه بهتر که با سرمایه های راکدمان عبادتی انجام دهیم .عبادت کمک به مردم جامعه با نیت رشد و شکوفایی قدرت مسلمانان. مسلمانی که محتاج بیگانه نیست
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 میدونید چرا این همه سرگردونیم و تو کار خودمون موندیم ؟ چرا هر چی بیشتر میدویم دورتر میشیم ؟ چرا با این همه اطلاعات و قابلیت هایی که امروز پیدا کردیم و نسبت به گذشته ها علم بیشتری کسب کردیم سر گردون تریم؟
 » دعا
 نويسنده : نورخدا ترکاشوند
 کلید واژه :
 کدام دعا به اجابت نمى رسد ؟
 » دعا
 نويسنده : نورخدا ترکاشوند
 کلید واژه :
 چرا دعاى ما به اجابت نمى رسد ؟
اشکال : بسیارى از مردم خداى را مى خوانند، ولى خداى اجابت نمى کند، پس معناى آیه چه مى شود که فرمود: اجیب دعوة الداع اذا دعان پاسخ علت اینکه خداى تعالى دعاى ایشان را اجابت نمى کند، این است که : ایشان شرایط دعا را مراعات نکردند، و این عدم مراعات و اخلال به شرایط دعا یا به این دلیل است که سئوال ایشان همراه با آداب دعا و جامع شرایط آن نبوده است ، چون دعا آداب و شرایطى دارد که باید با آن شرایط انجام شود که انشاء الله بعدا مى آید.

 نويسنده : نورخدا ترکاشوند
 کلید واژه : استفاده از آیه
 استفاده از آیه
 نويسنده : نورخدا ترکاشوند
 کلید واژه :
 قرآن بر دعا تحریص مى کند
 نويسنده : محمد مهدی سلیمی
 کلید واژه : اسلام ناب محمدی
 بشر در کارهای ارادی خود مانند یک سنگ نیست که از بالا به پایین رها کرده باشند و تحت تأثیر عامل جاذبۀ زمین سقوط کند،و مانند گیاه نیست که تنها یک راه محدود در جلوی او هست و همین که در شرایط رشد و نمو قرار گرفت خواه نا خواه مواد غذایی را جذب و راه رشد و نمو را طی کند،و همچنین مانند حیوان نیست که به حکم غریزه کارهایی انجام دهد.
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 اصرار دارم که حتما بخوانید و نظر دهید
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 173
  • >
  • >>