آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : فاطمه نصیری خلیلی
 کلید واژه : شبهه - قرآن - جهنم - نعمت
 چگونه در قرآن، مرگ و عذاب های جهنم جزو نعمت های الهی به حساب آمده است؟
 نويسنده : فاطمه نصیری خلیلی
 کلید واژه : زن، مدیریت، رهبری، فرمانروا، محدودیت زن، جامعه اسلامی
 اگر به راستى اسلام نقش زن را محدود می‏کند و او را براى رهبرى مناسب نمی‏داند، پس چگونه است که خداوند در قرآن، به معرفى زنى می‏پردازد که فرمانروایى سرزمینى را به عهده دارد و طایر اندیشه‌‏اش در مدیریت و برخورد با مسائل، از مردان، بلند پروازتر است؟
 نويسنده : فاطمه نصیری خلیلی
 کلید واژه : قرآن، شناخت، فرهنگ، ارتباط با قرآن، خواندن قرآن
 در طول تاریخ اسلام چهار گونه دیدگاه و برخورد با قرآن کریم را می توان شناخت و آثار و شواهد آن را در فرهنگ اسلامی و حوزه های مرتبط با قرآن کریم مشاهده نمود.
 نويسنده : نیلوفر رضازاده - فاطمه شاهرودى
 کلید واژه : تمثیل، مَثَل، قصص قرآنى، قصّه.
 قرآن کتاب هدایت بشر در تمام اعصار است. سبک و سیاق نوشتارى آن متفاوت از دیگر کتاب ها بوده و تعالیم خود را به منظور فهم همه انسان ها، گاه با زبان ادبى و هنرى در قالب مَثَل، قصّه، و... بیان نموده است. از دیدگاه برخى، یک چهارم قرآن و از نگاه بعضى دیگر، یک ششم آن در قالب داستان یا قصّه بیان شده و قریب به شصت مَثَل در آن وجود دارد.
محور اصلى سخن در مقاله حاضر بازشناسى انواع تمثیلِ به کاررفته از حیث ساختار (اسلوب معادله، حکایت انسانى و حکایت حیوانات) و محتوا (تمثیل ساده اخلاقى، اندیشه، رؤیا، رمزى، سیاسى ـ تاریخى) در قصّه ها و مَثَل هاى قرآن مى باشد. نتایج مقاله، که با روش تحقیق توصیفى ـ تحلیلى انجام پذیرفته، نشان مى دهد ساختار مَثَل هاى قرآن در گروه حکایت انسانى قرار مى گیرد و مثل ها از نظر محتوا جزو دو گروه «تمثیل ساده اخلاقى» و «تمثیل اندیشه» مى باشند.
قصّه هاى قرآنى نیز از لحاظ ساختار در دسته حکایات انسانى و یا حکایات حیوانات قرار مى گیرند و از لحاظ محتوا، نه تنها در زمره تمثیل اخلاقى و تمثیل اندیشه قرار دارند، بلکه جزو یکى دیگر از انواع تمثیل (رؤیا، رمزى، سیاسى ـ تاریخى) نیز هستند.
کلیدواژه ها: تمثیل، مَثَل، قصص قرآنى، قصّه.
 نويسنده : فاطمه ژیان
 کلید واژه : مصحف، قرآن، على(ع)، ترتیب، نزول، آیات، سور.
 مصحف حضرت على (ع) از آن نظر که نخستین مصحف جامع، نخستین تفسیر مدوّن قرآن و نخستین کتاب در مباحث علوم قرآنى است، اهمیت ویژه اى دارد. بحث درباره محتواى مصحف مزبور در ذیل مسئله تحریف یا عدم تحریف قرآن، و ترتیب آیات و سور آن در ذیل مباحث توقیفى یا اجتهادى بودن ترتیب آیات و سور مطرح مى شود.
مسئله اساسى در مقاله حاضر، طرح نظریات گوناگون درباره ترتیب مصحف امیرمؤمنان (ع) و بررسى دلالت ادلّه مطرح شده از سوى قایلان مغایرت ترتیب این مصحف با ترتیب قرآن در دسترس ماست. هدف اصلى از طرح این مسئله روشن ساختن این مطلب است که اگر ترتیب آن مصحف شریف به درستى و به طور قطع روشن نباشد، هرگز در توقیفى یا اجتهادى بودن ترتیب آیات و سور، نمى توان بر آن تکیه نمود.
مقاله پیش رو روشن خواهد کرد که دلایل مورد استناد از سوى قایلان نزولى بودن ترتیب آن مصحف تام نبوده و دلالت مهم ترین مدرک آنان (روایات و گزارش هاى تاریخى) خالى از صراحت است. روش به کار گرفته شده در این مقاله، مسئله پژوهى و اسنادى ـ تحلیلى است.
 نويسنده : علی روح الهی
 کلید واژه :
 وقتی به تاریخچه آهن و نگهداری از آن در دنیا می-نگریم، مطالعات و تحقیقات بسیار ارزشمند دانشمندان را تا حصول نتیجه در طی سالهای متمادی مطالعه می¬کنیم در می¬یابیم که چگونه قرآن کریم بصورت ساده و روان مطالب را بیان داشته و بشریت نسبت به آن بی توجه و از این بابت زیانهای کلان مستقیم و غیرمستقیم را در طول سالیان دراز تحمل نموده است
 نويسنده : روح الله متوسل
 کلید واژه : ریش تراشی ، پلِ صراط ، بدحجاب ، نماز ، سلمان فارسی
 برای اثبات مهم بودن یک مسئله، نباید مسئله ی مهم دیگه ای رو کم اهمیت نشون داد!
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 برای مقابله با هجمه فرهنگی و رواج دین گریزی و مبارزه با هجوم توهین به ملیت ایرانی و اسلامی مان چاره ای جز حضور در گروههای فضاهای مجازی نداریم.
 نويسنده : طاهره دوستی
 کلید واژه : شیطان/خدا/جهل
 داستان شیطان و خدا
 نويسنده : البته تهیه کننده و گردآورنده (پرهام کردی)
 کلید واژه : آدم/ازدواج فرزندان/قرآن/قصه قرآنی
 قصه ای قرآنی از کتاب خداوند در باب ازدواج فرزندان حضرت آدم (ع) و آغاز تداوم نسل از ابوالبشر (ع)
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 178
  • >
  • >>