تاریخ نگارش : دهم دي 1392
در عــجــب ام . . .
مرضیه علمدار .ب
در عــجــب ام . . .

در عــجــب ام . . .

امام علی (علیه السلام) : مرا چیست که می بینم مردم هنگامی که

شب نزدشان غذائی حاضر می نمایند حتما چراغی می افروزند تا ببینند چه

غذائی در شکم خود وارد می سازند ؟ ولی به غذای روحشان اهمیت نمی

دهند