تاریخ نگارش : بیست و ششم خرداد 1390
قمر در عقرب
ابوالقاسم کارگر
اشاره: این مقاله که برای اولین بار در نت منتشر میشود، شامل مباحث دقیق است و تمرکز لازم خواننده را طلب میکند.
در قمر در عقرب 1 اشاره شد که طبق حدیثی که در کتب مشهور ما (مثل من لا یحضر و عیون و …) آمده،
تزویج (بطور عام؛ چه دائم و چه موقت) در وقتی قمر در عقرب است، موجب پیشامدهای ناگوار است
و توضیح داده شد که این یک امر خرافی نیست و اثر ماه بر جزر و مد دریا و روحیات انسانها و … نیز از نظر پزشکی و سایر علوم روز اثبات شده.
در قمر در عقرب 2 نیز به روشهای تعیین آن اشاره شد. هرچند اخیرا لینکی که در آن مطلب به سایت nojumi.org برای تعیین روزهای قمر در عقرب داده شده بود، غیرفعال شده است، اما بک روش جدید در انتهای همین مطلب برای تعیین آن ارائه میشود.
در این مطلب به «چیستی قمر در عقرب» میپردازیم.
ماه (قمر، moon) در طول یک ماه قمری، که حدود 29.5 روز هست، یک بار بطور کامل دور زمین میچرخد!
این یک دور کامل، به دوازده قسمت مساوی تقسیم شده (12 تا 30 درجه) و برجهایی نیز برای هر یک از این دوازده صورت فلکی انتخاب شده؛ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، حوت، دلو، جدی
هر یک از این نامهای دوازده‌گانه، متناسب با صورت فلکی ستاره های دوردستی بود که ماه در مقابل آنها بود.
قمر (ماه) در هر یک از این صورتهای دوازده‌گانه، یک دوازدهم طول ماه قمری صبر میکند. (که میشه حدود 2 روز و 10 ساعت و 48 دقیقه)
به عنوان مثال، در هر ماه قمری، قمر(ماه) حدود دو روز و نیم در برج و صورت‌فلکی عقرب میباشد.
پس از گذشت صدها سال، صورت فلکی، از برج (که در واقع موقعیت و پوزیشن های 30 درجه ای از پیش تعیین شده بود) کمی فاصله گرفت. در حال حاضر، حدود 28 درجه (دقیقش میشه 27.96 درجه) بین «برج» و «صورت فلکی» اختلاف وجود دارد. یعنی حدود یک برج!

لذا اگر مثلا حدود 2.5 روز قمر در برج عقرب باشد، 2.5 روز بعدش قمر در صورت فلکی عقرب هست. البته همانطور که گفته شد، این اختلاف 28 درجه است نه سی درجه، لذا کمی همپوشانی دارند. (تصویر فوق، گویای همه چیز است)
مثلا در مورد قمردرعقرب آتی داریم:
قمر از ساعت 7:53 صبح 10 تیر 88 به برج عقرب وارد میشود و 17:45 روز 12 تیر از آن خارج میشود.
اما ساعت 13:53 روز 12 تیر به صورت فلکی عقرب وارد میشود تا 1:40 روز 15 تیر
- - - - - - - - - - - -
بعضی مراجع و علماء نهی حدیث مذکور را ناظر به قمر در برج عقرب
و برخی ناظر به قمر در صورت عقرب دانسته اند.
مثلا سیدعلی سیستانی از مراجع فعلی و مرحوم فاضل هندی از علمای قدیم، این نهی را صریحا مربوط به نوع اول (برج) دانسته اند و علامه مجلسی از دسته دوم است.
برخی مراجع مثل آقای خوئی و تبریزی نیز احتیاطا احتراز از هر دو را قائل شده اند.
طبیعتا با توجه به ابهام حدیث مذکور در نوع پیشامدهای بد و شدت آن، اجتناب از وقوع عقد در این 5 روز از ماه بنظر کار سختی نمیرسد. خصوصا برای کسی که میخواهد یکبار در عمرش عقد دائم کند! (و الا کسی که باید در عقود! موقت هم مواظب باشند، کارش بمراتب سخت تر است!!!)
* این نکته رو هم لازمه یادآوری کنم که این نهی، مربوط به وقوع عقد شرعی است نه مراسم عروسی و …
برای تعیین قمر در عقرب، قبلا یک سایت معرفی کردم که از کار افتاده. اما همانطور که گفتم، شما میتوانید یک عدد تقویم نجومی بخرید یا از سایتی مثل مصباح زاده، بخش «تقویم سنتی» آن، همان تقویمهای نجومی فروشی را دانلود کنید. دقت کنید که آقای مصباح زاده در این تقویم قمر در برج عقرب را لحاظ کرده و کسی که میخواهد قمر در صورت فلکی عقرب را هم لحاظ کند باید 2.5 روز دیگر هم صبر کند.
ابهامات و سوالات خود پیرامون این مساله را در نظرات مربوط به همین مطلب بفرمایید.اشاره: این مقاله که برای اولین بار در نت منتشر میشود، شامل مباحث دقیق است و تمرکز لازم خواننده را طلب میکند.
در قمر در عقرب 1 اشاره شد که طبق حدیثی که در کتب مشهور ما (مثل من لا یحضر و عیون و …) آمده،
تزویج (بطور عام؛ چه دائم و چه موقت) در وقتی قمر در عقرب است، موجب پیشامدهای ناگوار است
و توضیح داده شد که این یک امر خرافی نیست و اثر ماه بر جزر و مد دریا و روحیات انسانها و … نیز از نظر پزشکی و سایر علوم روز اثبات شده.
در قمر در عقرب 2 نیز به روشهای تعیین آن اشاره شد. هرچند اخیرا لینکی که در آن مطلب به سایت nojumi.org برای تعیین روزهای قمر در عقرب داده شده بود، غیرفعال شده است، اما بک روش جدید در انتهای همین مطلب برای تعیین آن ارائه میشود.
در این مطلب به «چیستی قمر در عقرب» میپردازیم.
ماه (قمر، moon) در طول یک ماه قمری، که حدود 29.5 روز هست، یک بار بطور کامل دور زمین میچرخد!
این یک دور کامل، به دوازده قسمت مساوی تقسیم شده (12 تا 30 درجه) و برجهایی نیز برای هر یک از این دوازده صورت فلکی انتخاب شده؛ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، حوت، دلو، جدی
هر یک از این نامهای دوازده‌گانه، متناسب با صورت فلکی ستاره های دوردستی بود که ماه در مقابل آنها بود.
قمر (ماه) در هر یک از این صورتهای دوازده‌گانه، یک دوازدهم طول ماه قمری صبر میکند. (که میشه حدود 2 روز و 10 ساعت و 48 دقیقه)
به عنوان مثال، در هر ماه قمری، قمر(ماه) حدود دو روز و نیم در برج و صورت‌فلکی عقرب میباشد.
پس از گذشت صدها سال، صورت فلکی، از برج (که در واقع موقعیت و پوزیشن های 30 درجه ای از پیش تعیین شده بود) کمی فاصله گرفت. در حال حاضر، حدود 28 درجه (دقیقش میشه 27.96 درجه) بین «برج» و «صورت فلکی» اختلاف وجود دارد. یعنی حدود یک برج!

لذا اگر مثلا حدود 2.5 روز قمر در برج عقرب باشد، 2.5 روز بعدش قمر در صورت فلکی عقرب هست. البته همانطور که گفته شد، این اختلاف 28 درجه است نه سی درجه، لذا کمی همپوشانی دارند. (تصویر فوق، گویای همه چیز است)
مثلا در مورد قمردرعقرب آتی داریم:
قمر از ساعت 7:53 صبح 10 تیر 88 به برج عقرب وارد میشود و 17:45 روز 12 تیر از آن خارج میشود.
اما ساعت 13:53 روز 12 تیر به صورت فلکی عقرب وارد میشود تا 1:40 روز 15 تیر
- - - - - - - - - - - -
بعضی مراجع و علماء نهی حدیث مذکور را ناظر به قمر در برج عقرب
و برخی ناظر به قمر در صورت عقرب دانسته اند.
مثلا سیدعلی سیستانی از مراجع فعلی و مرحوم فاضل هندی از علمای قدیم، این نهی را صریحا مربوط به نوع اول (برج) دانسته اند و علامه مجلسی از دسته دوم است.
برخی مراجع مثل آقای خوئی و تبریزی نیز احتیاطا احتراز از هر دو را قائل شده اند.
طبیعتا با توجه به ابهام حدیث مذکور در نوع پیشامدهای بد و شدت آن، اجتناب از وقوع عقد در این 5 روز از ماه بنظر کار سختی نمیرسد. خصوصا برای کسی که میخواهد یکبار در عمرش عقد دائم کند! (و الا کسی که باید در عقود! موقت هم مواظب باشند، کارش بمراتب سخت تر است!!!)
* این نکته رو هم لازمه یادآوری کنم که این نهی، مربوط به وقوع عقد شرعی است نه مراسم عروسی و …
برای تعیین قمر در عقرب، قبلا یک سایت معرفی کردم که از کار افتاده. اما همانطور که گفتم، شما میتوانید یک عدد تقویم نجومی بخرید یا از سایتی مثل مصباح زاده، بخش «تقویم سنتی» آن، همان تقویمهای نجومی فروشی را دانلود کنید. دقت کنید که آقای مصباح زاده در این تقویم قمر در برج عقرب را لحاظ کرده و کسی که میخواهد قمر در صورت فلکی عقرب را هم لحاظ کند باید 2.5 روز دیگر هم صبر کند.
ابهامات و سوالات خود پیرامون این مساله را در نظرات مربوط به همین مطلب بفرمایید.