تاریخ نگارش : بیست و نهم دي 1393
قرآن
نورخدا ترکاشوند
قرآن بر دعا تحریص مى کند


قرآن بر دعا تحریص مى کند


قرآن بر دعا تحریص مى کند
اما کتاب : آیاتى از قرآن کریم بر آن دلالت دارند: از جمله خداى تعالى فرمود: قل ما یعبوبکم ربى لو لا دعاءکم (1) بگو پروردگارم به شما اعتنائى نمى کرد اگر دعاى شما نبود و فرمود: ادعونى استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادى سیدخلون جهنم داخرین (2) مرا بخوانید اجابتتان مى کنم آنانى که از عبادت من (دعا) اعراض و سرکشى مى کنند، زود با ذلت و خوارى در دوزخ شوند. پس خداى تعالى دعا را عبادت قرار داد و کسى که به سبب تکبر عبادت نکند، به منزله کافر تلقى شده است .(3)
و نیز گفتار حق تعالى : ((و ادعوه خوفا و طمعا(4))): و با ترس و امید او را بخوانید و گفتار حق تعالى : و اذا سالک عبادى فانى قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوالى و لیومنو بى لعلهم یرشدون (5) وقتى بندگانم از من چیزى را بخواهند پس من نزدیکم و خواهش دعا کننده را به هنگامى که دعا نمود بر مى آورم پس طلب اجابت کنند و به (اجابت ) من ایمان بیاورند شاید رستگار شوند.