تاریخ نگارش : سيزدهم اسفند 1393
فرمول قرآنی درد و درمان
یاسین محمدی
جامعه انسانی به رغم تلاش زیاد نتوانسته است بر مشکلات خود فائق آید و همواره گرفتار آشفتگی ها و بن بست ها بوده است .
در یک فرمول زیبای قرانی ، درد انسان غفلت از یاد خدا معرفی شده است و تنها نسخه شفابخش این درد ، یاد خدا ذکر گردیده است .
کلید واژه : یاد خدا - غفلت از خدا
در جامعه انسانی متاسفانه انسان های زیادی هستند که به رغم تلاش و کوشش زیاد و آرمانهای بلند ، لذتی از زندگی نمی برند و همواره در زندگی دچار اضطراب ، استرس ، آشفتگی و ناکامی هستند .
این درد اختصاص به فقرا و افراد سطح پایین جامعه ندارد بلکه اتفاقا گاهی در افراد مرفه و موجه مشهوذتذ بنظر میرسد .
در سطح جهانی تلاشهای زیادی توسط متخصصین علوم مختلف صورت گرفته است تا این دردها و دغدغه ها درمان بیابد و یا حداقل تسکین یابد . لذا راه حل هایی برای درمان و راه حلهایی برای تسکین ارائه شده است اما نتیجه این تلاشها تقریبا ناکامی و نافرجامی بوده است .
یعنی نه درد انسان بخوبی تشخیص داده شده است و نه نسخه های گوناگون درمان یا حداقل تسکین قابل قبول را بدنبال داشته است .
به راستی درد انسان و جامعه انسانی چیست ؟ و درمان آن چگونه تحقق می یابد ؟
قرآن شریف درد انسانها را غفلت از خدا و خداگریزی معرفی میفرماید « و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنــــکا » (1) بنا بر این درد انسان بی توجهی به ندای فطرت خود و خلاف مسیر سعادت گام برداشتن است که هرچه در این مسیر پیش برود ناکامی و آشفتگی بیشتری بدست می آورد .
اما درمان این درد بازگشت به فطرت و توجه به خدا است . لذا خداوند متعال میفرماید : الا بذکر اللــــه تطمئن القــــلوب (2) .

و شاید به همین دلیل است که خداوند متعال فرموده است همه انسان ها در خسران و زیانند بجز آنان که اهل ایمان ، عمل صالح و توصیه به حقیقت و پایداری هستند (3)

بنا بر این بر اساس آموزه های قرآنی ، درد انسان غفلت از خدا و بی توجهی به ندای فطرت بوده و درمان آن یاد خداست . شاید راز آیه شریفه « واستعینوا بالصبر و الصــــلوة » (4) همین باشد . اللهم ارزقنا حلاوة ذکرک ... و الحمد لله رب العالمین

پاورقی :
(1) سوره طه - 124
(2) سوره رعد - 28
(3) سوره عصر
(4) سوره بقره - 45 ( و شبیه به این آیه است سوره بقره - 153