هجدهم فروردين 1392
تغییر مکان کلاس چهارشنبه 21 فروردین 1392
اولین کلاس تدبر سال جاری در مسجد نزدیک به محل قبلی برگزار می شود. انشاءالله.
به دلیل تخلیه شدن ساختمان بنیاد علوم و معارف اسلامی در میدان سبلان؛ کلاس تدبر در «مسجد مالک اشتر» در نزدیکی میدان سبلان برگزار می شود.

لازم به ذکر است کلاس راس ساعت 17 در سالن مسجد برقرار می باشد.

مسجد مالک اشتر واقع در انتهای خیابان معلم است و فاصله آن تا محل قبلی کمتر از ده دقیقه است.

انشاءالله همه متدبرین سر ساعت حضور پیدا خواهند کرد.