بیست و پنجم خرداد 1392
برگزاری کلاس 25 خرداد
کلاس تدبر در روز 25 خرداد برگزار می‌شود؛ ان‌شاءالله
به حول و قوه الهی کلاس تدبر ان‌شاءالله راس ساعت 16:30 در فرهنگ‌سرای اخلاق برگزار می‌شود.