سوم اسفند 1390
بخش اعظم احساس امنیت به ایمان فرد بستگی دارد
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران با اشاره به این مطلب که عموما مؤمن کسی است که دارای نشاط درونی است، تأکید کرد: ایجاد احساس امنیت با شعار محقق نمی‌شود بلکه بخش اعظم آن بستگی به ایمان فرد دارد.
غلامعلی افزوز، رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، در خصوص مراحل رسیدن به نشاط اجتماعی از منظر اسلام تصریح کرد: عموما مؤمن کسی است که دارای نشاط درونی است، مؤمن حقیقی دلش پر از امنیت روانی و آرامش، عاری از دغدغه و استرس بوده و در کنار آن انسانی تلاش‌مدار و متوکل و دارای دلی آرام است.
افروز ادامه داد: انسانی که نتیجه را به خدا می‌سپارد دغدغه‌ نتیجه را نیز ندارد و به تناسب تمامی ظرفیت وجودی، فکری، جسمی، اقتصادی، و اجتماعی خود تلاش می‌کند.
استاد ممتاز دانشگاه تهران با بیان اینکه مؤمن از کلمه امن به معنی امنیت سرچشمه می‌گیرد، تصریح کرد: به همین جهت نشاط واقعی از درون سرچشمه می‌گیرد و در واژه‌های دینی به عنوان بهجت شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: بهجت در معنی واقعی آن نورانیت، معنویت و روحانیتی است که در درون انسان به لحاظ ایمان و عمل صالح ایجاد می‌شود و تلاش‌مداری و توکل به خدا چکیده‌ تمامی بحث است.
رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران با اشاره به ایجاد احساس امنیت برای ایجاد نشاط در جامعه گفت: ایجاد احساس امنیت با شعار محقق نمی‌شود بلکه بخش اعظم آن بستگی به ایمان فرد دارد.
افروز در پایان نشاط اجتماعی را امر غیر‌گذرا دانست و گفت: آنچه که به نام نشاط مطرح است، یک منش ماندگاری است که انسان باید به آن برسد.