پنجم اسفند 1390
سازمان اوقاف خواستار محاکمه جنایت ضد مذهبی سربازان آمریکایی شد(آقای احمد یوسفی )
سازمان اوقاف و امور خیریه با محکوم کردن فاجعه هتک حرمت سربازان گستاخ آمریکایی به ساحت مقدس قرآن کریم در افغانستان، عذرخواهی دولت آمریکا را از این کار زشت کافی ندانست وخواستار محاکمه عوامل این اقدام ضد مذهبی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه، در این بیانیه با اشاره به اینکه کارنامه دولتمردان کاخ سفید مشحون از اینگونه اقدامات غیر انسانی و ضد دینی است آمده است: اگر در گذشته نیز، که کشیش هتاک آمریکایی به این اقدام زشت و ناپسند دست زده بود؛ مورد حمایت دولتمردان آمریکا و کاخ سفید قرار نمی گرفت و محاکمه می شد مجدداً دو سرباز به خود اجازه نمی دادند که به مقدسات و کتاب دینی بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان جهان معتقد به این کتاب الهی و آسمانی که معجزه خاتم الانبیاء و المرسلین (ص) است اهانت کنند.
سازمان اوقاف و امور خیریه با محکومیت شدید این اقدام موهن هتاکان گستاخ آمریکایی ، خواستار محاکمه عوامل و مسببان این جنایت، محکومیت آن توسط مجامع بین المللی بویژه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و اقدام قانونی و دائمی برای جلوگیری از هر گونه هتاکی و اهانت به کتب مقدس دینی و آسمانی ملت های جهان و اعتقادات آنان توسط این سازمان شد.
»» ارسال خبر: احمد یوسفی، عضو جامعه مجازی تدبر