سی ام خرداد 1391
مراسم اهدای جوایز گلواژه و آخرین جلسه کلاس تدبر
در شب عید مبعث، سال تحصیلی 90-91 کلاس تدبر در قرآن کریم به پایان رسید. همچنین هدایای برندگان مسابقه گلواژه اهدا گردید.
به حول و قوه الهی، کلاس تدبر در قرآن کریم سال تحصیلی 90 - 91 ، با تدبر همه سوره های جزء 30 به پایان رسید.
در طول این دوره اعضای کلاس هر هفته در کلاس تدبر، مجازی و حضوری، شرکت کرده، و در مدت زمان تعیین شده بعد از کلاس به سوالات آن جلسه پاسخ دادند. همچنین بخش دیگری از نمرات اعضا را ، امتحانات میان ترم و پایان ترم تشکیل می دهد.
مراسم اهدای جوایز مسابقه گلواژه
برندگان مسابقه گلواژه در جلسه پایانی کلاس تدبر حضور یافتند. در این مراسم که با اعلام قبلی بعد از پایان ساعت کلاس آغاز شد، برندگان مسابقه گلواژه در حضور اعضای کلاس تدبر و استاد کلاس، حاج آقای مرتضوی نیا جوایز خود را دریافت کردند.
تصاویر زیر نیز از این مراسم و جلسه پایانی کلاس تدبر تهیه شده است.