سی ام تير 1391
ثبت نام کلاسهای تدبر در نمایشگاه قرآن
جامعه مجازی تدبر در قرآن کریم، دومین دوره کلاسهای تدبر را در دو بخش جزء 29 و جزء 30 بصورت حضوری و مجازی برگزار می کند.
غرفه جامعه مجازی تدبر، واقع در بخش رسانه های دیجیتال بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم پذیرای بازدیدکنندگان محترم می باشد.
ثبت نام دومین دوره کلاسهای تدبر جزء 29 و جزء 30 با تخفیف ویژه در غرفه تدبر صورت می گیرد.
بازدیدکنندگان در نظر داشته باشند جزوه امتحان ورودی و کتابهای تدبر را نیز پس از ثبت نام دریافت فرمایند.
لینک های ثبت نام را در ذیل این خبر مشاهده فرمایید.