نوزدهم مهر 1391
برگزاری آزمون حفظ جزء 30 و ثبت نام کلاسهای جزء 29
آزمون حفظ جزء 30 روز 28 مهر ماه از طریق سایت برگزار می شود.
آزمون حفظ جزء 30
با توجه به تمام شدن کلاسهای جزء 30 سال تحصیلی 90-91 و تمام شدن تمام آزمونها و امنحان پایان ترم؛ اعضای کلاس که تمایل دارند از امتیازهای کمکی استفاده کنند می توانند در آزمون حفظ جزء 30 شرکت کنند.

این آزمون از روز چهارشنبه 26 مهرماه تا روز یکشنبه 30 مهرماه به مدت 5 روز برگزار می شود و هرکس فقط یک بار می تواند شرکت کند به این معنی که پاسخنامه قایل ویرایش نمی باشد.

بنابر اطلاع رسانی گذشته، حفظ جزء 30، 500 امتیاز دارد.

شرکت کردن در این آزمون برای همه کاربران آزاد است و نتایج، به امتیازهای کاربری افزوده می‌شود. اما برای اعضای کلاس‌های هفتگی تدبر، به طور جداگانه نیز محاسبه می‌شود.

بدیهی است با توجه به اینکه آزمون در امتیازات موثر است، استفاده از قرآن و هر کتاب و هر نوع مشورتی در آزمون ممنوع است.
کلاس جزء 29
با توجه به اینکه آخرین مهلت ثبت نام کلاسهای تدبر 25 مهر ماه می باشد لذا افرادی که جزء 30 را گذراندند و تمایل به ادامه دوره دارند باید تا این تاریخ ثبت نام کنند و در صورتی که تعداد ثبت نامی ها به حد نصاب نرسد،دوره برگزار نخواهد شد.