نوزدهم مهر 1391
تبلیغات در سایت تدبر
تعرفه و اطلاعات لازم جهت تبلیغات در سایت تدبر:
درصورتی که تمایل به درج آگهی های خود در سایت تدبر دارید، مکان ها و تبلیغات را مشاهده فرمایید و در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.
ضمنا قیمتهای عنوان شده در تعرفه برای سایتها و موسسات قرآنی و فرهنگی قابل مذاکره است.
مکان های تبلیغات
مکان های تبلیغات
جدول تعرفه تبلیغات
جدول تعرفه تبلیغات