سی ام دي 1391
برگزاری کلاس روز یکشنبه
کلاس تدبر جزء 29 روز یکشنبه برگزار می شود.
انشاءالله کلاس تدبر روز یکشنبه ؛ یکم بهمن با ارائه سوره مزمل توسط حاج آقا مرتضوی نیا، راس ساعت 16:30 برگزار می شود.