چهاردهم بهمن 1391
کلاس یکشنبه این هفته برگزار نمی شود.
بار توجه به مشکلات کلاس های تدبر، کلاس روز یکشنبه تعطیل است.

متدبرین همچنان فرصت دارند سوالات خود را از طریق «تماس با ما» ارسال نمایند.