دوازدهم تير 1392
تعطیلی کلاس 15 تیر ماه
کلاس جزء 30 روز شنبه 15 تیر برگزار نخواهد شد.
کلاس جزء 30 روز شنبه 15 تیر تعطیل است و کلاس بعدی روز 22 تیر مصادف با 4 رمضان المبارک خواهد بود.

این کلاس انشاءالله راس ساعت 17 برگزار خواهد شد.