بیست و نهم تير 1392
برگزاری کلاس 29 تیر ساعت 17
کلاس تدبر جزء 30 امروز برگزار خواهد شد.
کلاس تدبر در قرآن جزء 30 انشاالله امروز 29 تیر ساعت 17 در فرهنگسرای اخلاق برگزار میشود.