بیستم مرداد 1392
کلاس آینده جزء 30 روز شنبه 26 مرداد
کلاس تدبر جزء 30 روز شنبه 26 مرداد برگزار می شود
کلاس آینده تدبر در قرآن جزء 30،انشاالله روز شنبه 26 مرداد در فرهنگسرای اخلاق برگزار خواهد شد