لیست نکته های فريبا ازادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ضحی آیه 3 - جواب سوگند
این آیه جواب دو سوگند است . ، سوگند به ضحی و شب هنگامی که فراگیر شود ، پروردگارت نه رهایت کرده و نه تو را دشمن داشته است .
قالب : تفسیری گوینده : فریبا ازادی
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ضحی آیه 1 - سوگند
آیه 1 و 2 سوگند است ، سوگند به ضحی و شب آنگاه که تاریکی اش فراگیر شود
قالب : تفسیری گوینده : فریبا ازادی
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 1 - لرزش مخصوص زمین و بیرون شدن مردگان و شگفت زده شدن ادمی
سوره با اذا شروع شده و در واقع میخواد از یه حادثه ای خبر بده ( زلزله مخصوص زمین )

ایات 1تا 3 شرط هست
قالب : تفسیری گوینده : فریبا ازادی
منبع : کتاب تدبر در قرآن (علی صبوحی طسوجی ) موضوع اصلی : قیامت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.