لیست نکته های آتنا رمضاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تین آیه 4 - سیر انسان
این آیات تنها آیات مخصوص به انسان هستند که روشن می کنند انسان از چه مقام به چه مقامی آمده و به چه مقامی می رسد و عود می کند.
توضیح : برگرفته از آیات 6_4
قالب : تفسیری گوینده : علامه طباطبایی(ره)
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.