لیست نکته های بي تا سادات شريفي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 57 - سخن از باد
در موارد متعددی که سخن از باد

بعنوان مقدمه وبشارت باران آمده کلمه باد به

صورت جمع آمده است (ریاح) وهر جا بصورت

مفرد آمده است بصورت باد عقیم (ریح

عقیم)آمده است اما چرا ؟


علم ثابت کرده که برای بارش باران به دو دسته

باد با بار منفی ومثبت نیازمندیم وطبیعی است

که ریح (مفرد) عقیم ونازا وبی برکت است .


لذا در دعای ائمه وارد شده که :اللهم اجعلها

ریاحا لا ریحا .
قالب : فلسفی گوینده : بی تا سادات شریفی
منبع : خودم موضوع اصلی : رزق الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : منبع را ذکر نمایید.
اگر تدبر خودتان است در بخش منبع خودتان را بنویسید.