لیست نکته های مجيد مهري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 15 - توبه دروازه حکمت است
کسی که توبه میکند مطمئن باشد که خداوند او را میپذیرد،امّا او باید در این راه نو آنچه را خداوند فرمان داده است مرحله به مرحله بجای آورد ، و توبه اش گفتاری صرف نباشد ، بلکه توبه در کردار وپندارش هم باید بروز نماید ، در این صورت است که خداوند دانا به او توجه میکند و از چشمه حکمتش به او طعم گوارای معرفت وآرامش واقعی را می چشاند ، و توبه کننده را در مسیر هدایتی قرار خواهد داد که احوالش به الطاف خداوند متوجه خواهد شد وبا احساس کاملتری نسبت به گذشته به درک توجهات خداوند پی خواهد برد وبسوی کاملتر شدن گام بر خواهد داشت .انشاءالله
قالب : تفسیری گوینده : مجید مهری
منبع : تدبر من موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) علمدار .ب : کسی که توبه می کند باید به لطف خدا اطمینان داشته باشد نه پذیرفته شدن صد در صد توبه اش
  سوره انفال آیه 40 - توکل پایه خرد است
توکل پایه خرد است وبر این مبنا بهترین یاور خداوند است
قالب : اعتقادی گوینده : مجید مهری
منبع : تدبر من موضوع اصلی : خرد- عقل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) افراونده : در جمله طوری به صورت خلاصه نوشته شده که در مرحله اول برداشت میشود که خدا را یاور است در صورتی که خداوند به واسطه این توکل از سوی انسانی که اگر به سوی خدا با توکل برگردد، یاور آن شخص میشود. لطفا در جمله بندی کلمات دقت کنید. با تشکر
  سوره اعراف آیه 196 - خواستگاه رحمت الهی
با توجه به آ یات 196 تا 206 سوره اعراف رعایت امور وصفات زیر باعث رحمت الهی خواهد شد:
توکل به خدا ویاری طلبیدن از او، نماز ، صبر ، خرد ومیانه روی ، اخلاق نیک ومدارا با نادانان ، پرهیز از کبر وانتقام وجهالت ، کار نیک ، پرهیزگاری و پیروی از دستورات خداوند .
قالب : اعتقادی گوینده : مجید مهری
منبع : تدبر من موضوع اصلی : رحمت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.