لیست نکته های فاطمه قليچ خاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 129 - یعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم
تعلیم کتاب همراه با تزکیه نفس
قالب : لغوی گوینده : فاطمه قلیچ خانی
منبع : موضوع اصلی : کتاب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.